Louis Jacobsen

Blog: Bliv faglært – der er brug for jer

Det er aldrig sjovt at arbejde sig op mod noget og så få afslag. Heller ikke en uddannelse. Men der er brug for jer, venner! Bliv faglært i byggeriet.

Blog: 68 år er mere end rigeligt

Til efteråret planlægges det at hæve pensionsalderen yderligere, men det går ikke.

Blog: Feriepengene er vores. Vi har selv tjent dem

Det er godt, når regeringen lægger op til at udbetale vores feriepenge. Det er vores, og det var en fejl at indefryse dem.

Blog: Tilstandene på det tyske slagteri Westfleisch er lige så danske, som de er tyske

Når vi kigger med forfærdelse på det coronalukkede tyske slagteri Westfleisch, skal vi huske på, at historien lige så godt kunne udspille sig herhjemme.

Blog: Coronakrisen udstiller udpint sikkerhedsnet

Vi er nødt til at tage snakken om det system, der skal beskytte os mod arbejdsløshed. Det er udhulet - og det bliver tydeligt lige nu.

Blog: Coronakaratæne er symbolpolitik, hvis den ikke er konsekvent

Skal vi have tryghed på arbejdspladserne, skal karantæneopfordringerne overholdes.

Blog: Tak − men nej tak til overenskomst

Uden tiltag mod social dumping risikerer fremskridtene ved overenskomsten 2020 at spise sig selv indefra.

Blog: Vi skal ikke have en konflikt oven i en sundhedskrise

Sæt overenskomstforhandlingerne på pause, mens vi står coronakrisen igennem i fællesskab. Det er en halv – og forkert – løsning at tvinge forhandlinger igennem nu.

Blog: Vi vil have hævet lønningerne nedefra i byggeriet

Når jeg møder på byggepladsen på mandag, er min overenskomst i realiteten udløbet. Fredag den 28. februar brød forhandlingerne på byggeriets og malernes overenskomster sammen. Det er nu, at solidariteten på tværs af brancher i fagbevægelsen skal i brug.

Blog: Det er fint med flere penge på fritvalgskontoen og udvidet forældreorlov. Men det er intet værd, hvis vi ikke har et job

Gennembrudsforliget er landet hos industrisektoren. Bliver det ud fra det, vi kommer til at danne en fælles front mod social dumping i fagbevægelsen? Jeg håber på det.

Blog: Solidaritet i praksis

En kollega udviste solidaritet med mig i praksis. Det er åbenbart efterspurgt.

Blog: Socialdumping er arbejdskriminalitet

Når vi ser kollegaer blive udsat for løndumping og elendigt arbejdsmiljø bør vi kalde det hvad det er. Udnyttelse og arbejdskriminalitet.

Blog: Det frie fagforenings valg er et aktivt valg

Der har været en del debat omkring en vikar i Københavns lufthavn og personens valg af fagforening. Ligesom det frie fagforenings valg er et faktum så er det også et faktum at dit frie valg kan have konsekvenser for alle muligt andre end dig selv.

Blog: Skal man miste boligen grundet fagligt engagement?

Byggeriet er en branche med fuld knald på. Det kan være hamrende sjovt. Det kan også føre uoverensstemmelser med sig. Men der må være en grænse for, hvor langt vi går over for hinanden.

Debat: Coronaen har forværret et i forvejen dårligt forhold mellem Kina og USA

Ian Bremmer
Selv hvis Joe Biden vinder valget i november, vil anti-Kina-tendensen fortsætte i den amerikanske udenrigspolitik, også selv om der bruges en mere afdæmpet retorik end den, Donald Trump anvender.