Louis Jacobsen

Blog: Vi skal ikke have en konflikt oven i en sundhedskrise

Sæt overenskomstforhandlingerne på pause, mens vi står coronakrisen igennem i fællesskab. Det er en halv – og forkert – løsning at tvinge forhandlinger igennem nu.

Blog: Vi vil have hævet lønningerne nedefra i byggeriet

Når jeg møder på byggepladsen på mandag, er min overenskomst i realiteten udløbet. Fredag den 28. februar brød forhandlingerne på byggeriets og malernes overenskomster sammen. Det er nu, at solidariteten på tværs af brancher i fagbevægelsen skal i brug.

Blog: Det er fint med flere penge på fritvalgskontoen og udvidet forældreorlov. Men det er intet værd, hvis vi ikke har et job

Gennembrudsforliget er landet hos industrisektoren. Bliver det ud fra det, vi kommer til at danne en fælles front mod social dumping i fagbevægelsen? Jeg håber på det.

Blog: Solidaritet i praksis

En kollega udviste solidaritet med mig i praksis. Det er åbenbart efterspurgt.

Blog: Socialdumping er arbejdskriminalitet

Når vi ser kollegaer blive udsat for løndumping og elendigt arbejdsmiljø bør vi kalde det hvad det er. Udnyttelse og arbejdskriminalitet.

Blog: Det frie fagforenings valg er et aktivt valg

Der har været en del debat omkring en vikar i Københavns lufthavn og personens valg af fagforening. Ligesom det frie fagforenings valg er et faktum så er det også et faktum at dit frie valg kan have konsekvenser for alle muligt andre end dig selv.

Blog: Skal man miste boligen grundet fagligt engagement?

Byggeriet er en branche med fuld knald på. Det kan være hamrende sjovt. Det kan også føre uoverensstemmelser med sig. Men der må være en grænse for, hvor langt vi går over for hinanden.

Blog: Ryttere ved Wolt, organiser jer!

Nye digitale platforme åbner en vifte af muligheder, og fremtidens arbejdsmarked kan blive sindssygt spændende. Men for at det skal blive så spændende som muligt for os, der udfører arbejdet, er det vitalt, at vi tager det organiserede arbejdsmarked med ind på det nye digitale arbejdsmarked.

Blog: Skal en ny regering være lig billig udenlandsk arbejdskraft?

Når De Radikale vil udvide arbejdsudbuddet, handler det hverken om ansvarlighed eller om at ville besætte ledige stillinger. Det handler om ren ideologi, hvor arbejdsgivernes adgang til billig arbejdskraft overtrumfer alt.

Blog: Seebachs byggeplads er vores allesammens problem

Problemerne på Rasmus Seebachs byggeplads bunder i, at det ikke er ikke en enlig svale.

Blog: Venstre ved du, hvor du har. Men hvor kommer pengene fra?

Der bør være lagt mere åbenhed over, hvor pengedonationerne i dansk politik kommer fra.

Blog: Lars Løkkes lovbestemte mindsteløn skal diskuteres på et oplyst grundlag

Når Lars Løkke melder sig ind i kampen mod social dumping, skal vi også være klar til at diskutere, hvad han mener kunne hjælpe. Men vi skal ikke være naive.

Blog: Vi skal på erhvervsuddannelse for at gøre det godt. Ikke kun for at læse til noget andet

Jeg har talt meget for mulighederne for at tage en anden uddannelse efter en erhvervsuddannelse. De muligheder, mener jeg stadig, skal være der og udbygges. Men Jacob Fuglsang bragte et perspektiv på banen, som jeg egentlig er enig i, og som er en anden vinkel, jeg selv og andre bør fokusere mere på.

Blog: Da jeg kom på barsel, fandt jeg ud af, hvor travlt mine børns mor har

På trods af lidt svinger i valsen blev 2018 året, hvor jeg tog lidt mere barsel. God 8. marts.

Blog: Tyveri?

Med en ny ferielov indefryses vores penge

Blog: Ned med arbejdstiden

Vi bør alle bakke op om Helga Mathiassen.

Blog: Stop slaveriet

Programmet "Slaverne i byggeriet" overrasker mig desværre ikke.

Blog: Hip hip Hurra

Murersvendenes Fagforening fylder 100 år

Blog: En lappeløsning

Det seneste tilbagetrækningsudspil fra socialdemokraterne er lidt som at ville slukke en skovbrand med en vandpistol. Intentionerne fejler intet. Men det er noget andet, der skal til.
Mere

Debat: Erfaringer fra ebola kan øge paratheden i de vestafrikanske lande

Marie Ladekjær Gravesen
Der er masser af grunde til bekymring for, hvad der vil ske, når først coronavirus bider sig fast i Afrika. Men erfaringer med epidemibekæmpelse vil nogle steder også kunne øge paratheden.