Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Socialdemokratiet tvinger førstegangsfødende hjem efter fire timer

Socialdemokratiet anklager Socialdemokratiet for inkompetence i ny skræmmekampagne.

Forleden kunne man på de sociale medier se en kampagne fra Socialdemokratiet, der forsøgte at miskreditere nogle skattelettelser. Nu har der historisk set altid været to Socialdemokratier. Èt Socialdemokrati i opposition, der hader og nedgør alle skattelettelser, og et Socialdemokrati i regering, der pudsigt nok selv sidst gennemførte f.eks. sænkninger af selskabsskatten og topskatteforbedringer.

Derfor er det også ganske forventeligt, at vi nu ser et Socialdemokrati tordnende mod skattelettelser. Men i deres iver og desperation for at leve op til dette historiske image, bliver deres eksempler stadig mere latterlige.

Nu har de så ramt et nyt lavpunkt.

I kampagnen angriber Socialdemokratiet de skattelettelser på 20 milliarder, som regeringen turnerer rundt med. Det er ifølge Socialdemokratiet de skattelettelser, der er skyld i at Region Hovedstaden nu har måttet vedtage et budget for 2019, hvor de lukker en barselsafdeling ned for førstegangsfødende, så disse nu tvinges hjem efter 4-6 timer, hvis der ikke er sundhedsfaglige argumenter for at lade dem blive.

Jeg vil i dette indlæg ikke beskæftige mig med, om dette er sundhedsfagligt ansvarligt eller ej. Det vil jeg lade fagfolk afgøre. Men jeg vil derimod dykke ned i Socialdemokratiets påstand, at det skulle være de 20 milliarder kroner i skattelettelser, der skulle være årsagen til dette.

Det er grundlæggende en håbløs argumentation. De 20 milliarder er nemlig slet ikke blevet udmøntet her til 2019, men vil først være indfaset i 2025. Derfor holder den grundlæggende argumentation om 20 milliarder i år 2019 allerede her på ingen måde. Og staten har stadig over 1 billion skattekroner hvert år.

Men lad os for en stund acceptere Socialdemokratiets præmis om, at det er de økonomiske rammebetingelser, der har ansvaret for, at det socialdemokratisk ledede Region Hovedstad har valgt at sende førstegangsfødende hjem.

Region Hovedstaden har et samlet budget på 43 milliarder. Så det store spørgsmål er jo, hvor stor er den besparelse, som Socialdemokratiet og resten af partierne bag budgettet forventer at kunne spare ved at tvinge førstegangsfødende hjem?

Her hjælper en socialdemokrat os pudsigt nok med at finde svaret. For den 30. august spurgte socialdemokraten Lars Gaardhøj faktisk netop ind til dette i budgetprocessen. Sjovt nok, så har dette tal ikke været meget fremme i medierne. Men er tallet: 927.000 kr.

Ja, vi taler altså under en million. I svaret fra administrationen til Lars Gaardhøj fremgår det, at der vil ske en direkte besparelse på 1.429.000 kroner, men da man samtidig bliver nødt til at forstærke hjemmebesøgene, sker der en stigning i udgifterne hertil på 502.000 kroner, hvilket efterlader den samlede besparelse til 927.000 kroner.

Det er altså Socialdemokratiets opfattelse, at når Region Hovedstaden er tvunget til at finde 927.000 lige præcis her ud af deres budget på 43 milliarder, så er det overhovedet ikke deres egen skyld eller ansvar. Vi taler her om et beløb svarende til 0,002% af det samlede budget, eller 0,02 promille! Hvis vi tager nettobudget-tallet vil det være ca. 40 mia.

Nu vil nogle sikkert anfægtet, at man ikke kan stille det sådan op, da regionens økonomi er opdelt i kasser (sundhedsområdet, Socialområdet og Regional udvikling). Så for at vi ikke skal bruge unødig tid på denne ligegyldige og afsporende debat, så lad os da bare tage udgangspunkt i budgettet for hospitalsområdet, altså et delområde indenfor sundhedsområdet, der står for 36,1 milliarder. Her er det samlede budget 24,9 milliarder, hvilket giver en procentmæssig andel på 0,004% eller 0,04 promille af budgettet.

Vi står altså i en situation, hvor Socialdemokratiet på landsplan reelt set påstår, at den socialdemokratiske Region Hovedstaden ikke kan finde 0,04 promille i deres budget andre steder. Det må da være den største mistillidserklæring i nyere dansk politik. Og her er det så internt i Socialdemokratiet.

Lad mig bare slå det fast. Hvis man ikke kan finde 0,004% i sit budget, så burde man ærligt talt ikke sidde med ansvaret.

Men for morskabens skyld, så lad os købe det argument og kigge lidt nærmere på Region Hovedstadens budget 2019. Lad os starte med blot at inddrage de nye tiltag, som politikerne til budget 2019 har valgt at prioritere.

Her kan vi f.eks. se, at politikerne har valgt at bruge 6 millioner årligt, de næste 2 år, på at støtte arrangementerne World Pride og Eurogames. Det vil reelt sige, at man hellere vil bruge 12 millioner på et par kulturelle arrangementer – end at sikre barselsstuer for førstegangsfødende de næste 12 år.

Nu vil Regionspolitikerne, som står bag denne vanvittige prioritering, nok forsvare sig med, at de ikke må tage penge fra den kasse. Men hør nu her….

Forestil jer dette. Et samlet regionsråd retter henvendelse til indenrigsministeren med en anmodning om at flytte 12 millioner fra 2 kulturarrangementer til 12 års drift af barselssenge. Hvad tror I selv, ministeren vil svare? Kan I forestille jer de overskrifter, det ville kunne give?

Men selv om vi kun igen kigger på sundhedsområdet, så lad mig da bare her lige give et enkelt eksempel.

Da jeg sad i Aarhus Byråd, fandt jeg frem til den vanvittige kendsgerning, at der lå en politisk beslutning om, at der gerne skulle bruges op til 1% af den samlede anlægssum på kunst. Og det blev der så oftest gjort. Derfor kunne det jo også være tilfældet, at Region Hovedstadens politikere kørte med samme vanvittige tilgang til borgernes skattekroner. Og det gør de sjovt nok.

Jeg har i skrivende stund ikke fået gennemlæst alle de nyeste anlægsprojekter, men jeg fandt, at man over en 10-årig periode planlægger en samlet investeringsramme til nybyggeri på 41,4 mia. Det indbefatter 5 nye hospitaler; Hvidovre, Herlev, Bispebjerg, Rigshospitalet og Sct. Hans. Hvis vi blot kigger på det nuværende budget 2019-2022, så budgetterer man med knap 2,5 milliarder til nybyggeri.

Hvis vi kigger på mødereferater fra handlingsplanen og strategi for kunst ved Bispebjerg Psykiatri, så kan vi tilmed konkret se, at man ganske rigtigt her planlægger at bruge 2.869.000 kroner på kunst. Samtidig understreger man, at dette er ca. 10% af det samlede kunstbudget. Det kunne være yderst interessant at dykke længere ned i disse tal. For hvis Region Hovedstaden reelt bruger 1% af anlægsbudgetsummen på kunst, så taler vi rigtig mange penge her.

Læg dertil det faktum, at man omkring Bispebjerg understreger, at man sigter efter, at kunstnerhonoraret bør udgøre 25%. Så vi kan reelt stå med en situation, hvor regionen kanaliserer ret mange millioner lige over i lommerne på kunstnere. Og hvordan sker den proces så lige? Nå, tilbage til det egentlige emne.

Man vil altså med en ganske lille reduktion på kunstindløb til nye hospitaler kunne betale for barselssenge til tid og evighed.

Det handler ene og alene om politiske prioriteringer. Og i det her tilfælde, ene og alene om politiske prioriteringer fra politikerne i Region Hovedstaden. Her kan vi jo så blot konstatere, at Socialdemokratiet og resten af partierne bag budgettet ikke mener, at barselssenge til førstegangsfødende er værd at bevare.

Det kan Socialdemokratiet så have en debat med sig selv om. Vi andre kan blot grine og græmmes over, hvor lavt et statsministerkandidatsparti vil synke i kampen for magten.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Lars Boje Mathiesen (f. 1975) er folketingsmedlem for Nye Borgerlige, valgt i Østjylland. Han betragter sig selv som borgerlig, har markante holdninger til prioriteringerne i den offentlige sektor og er kritisk debattør omkring den nuværende samfundsudvikling. Han har arbejdet som selvstændig, underviser og musiker.
Seneste blogs
Af Jens Kindberg
05.12.19, 22:40
Det kan ændres med et politisk holdningsskift. Læs mere
Af Signe Munk
05.12.19, 14:30
Det kniber fortsat med at tage ansvar for den globale opvarmning. Den rammer ikke de største syndere hårdest – tværtimod. Og på COP 25 skal de rigeste lande igen holdes op på løfter om at spytte i bøssen. Læs mere
Af Harun Demirtas
05.12.19, 14:13
Jeg væmmes over de politikere, der sætter sig imod, at vi hjælper afviste udlændinge - bare fordi de er dem, de er. Og selv om mange frivillige er villige til at hjælpe. Læs mere
Af Nauja Lynge
04.12.19, 11:24
Vi har ikke brug for flere hovsaløsninger, som ikke indeholder andet end en ommøblering af dækstolene på Titanic. Læs mere
Af Rune Lund
04.12.19, 09:59
Hvor er det skønt, at vi er sluppet af med den borgerlige regering! Læs mere
Af Isabella Arendt
04.12.19, 08:22
1 pædagog mere for hvert 185. barn. Det er en ommer, SF. Det er en ommer, kære regering. At ville være børnenes statsminister er en titel, man skal fortjene – i børnehøjde – ikke et slogan, man kan lyve om i valgkampen. Læs mere
Af Alex Vanopslagh
03.12.19, 20:38
Denne finanslov gør velfærden dyrere under påskud af at hjælpe borgerne. Men allerede til næste års finanslov - og de mange, der kommer efter - vil vi opleve, at velfærden stadig er utilfredsstillende trods de øgede antal milliarder. Kuren mod den evige fordyrelse af den offentlige sektor er mere frit valg, mindre bøvl og bureaukrati, mere tillid og meget mere konkurrence. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
03.12.19, 20:12
At sige andet end at det er en udskiftning af befolkningen, når næsten to-tredjedele af indbyggerne i svenske Botkyrka har udenlandsk baggrund er konspiratorisk. Læs mere
Af Utku H. Güzel
03.12.19, 19:52
Hvorfor ødelægge planen, når den hvide mand allerede har opdelt verden imellem sig? Læs mere
Af Jan E. Jørgensen
03.12.19, 15:47
Dansk politi oplever allerede konsekvenserne - og det bliver kun værre Læs mere