<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Mine 10 bud til en fremtid uden corona

Det er et fælles ansvar at bekæmpe coronaen. Jeg giver her mine 10 bud på en coronafri fremtid.

Ja, rubrikken er jo næsten religiøs, hvis man bider fast i referencen. I virkeligheden er det jo bare et trick for at fange din opmærksomhed. For den er der virkelig mange, der gerne vil fange i de her tider. Styrelser, politikere og ministerier. Og med god grund.

Vi befinder os i en tid, hvor informationsstrømmen er særligt vild og intens. Coronaen er over os, og vi mødes med nye restriktioner på ugentligt plan. Indgreb der både påvirker vores små og store erhvervsdrivende og dit og mit hverdagsliv. Med andre ord: vores fælles frihed. De er nødvendinge, restriktionerne. Men vi bliver nødt til at gøre noget akut, hvis vi ikke skal risikere at blive ved med at stirre lige ind i potentiel smittespredning og ny nedlukning.

Covid-19 er ikke en nyligt opstået trussel mod menneskeheden. SARS vira, HIV og andre lignende smitterisici har været her længe. Fra vores egen fødevareproduktion har vi MRSA og salmonella, der har været skyld i flere dødsfald. Så selvom det er første gang i nyere tid, at vi står med en pandemi, bliver det ikke den sidste. Fremtiden er pludselig blevet til nutid.

Den socialdemokratiske regering har gjort et flot stykke arbejde i håndteringen af corona-situationen. Det synes jeg faktisk, de skal have en stor ros for. Men vi er nu så langt henne af vejen, at jeg mener, tiden er kommet til at fremtidssikre håndteringen af denne og lignende situationer med en handleplan, der gør det muligt at holde vores samfund i gang. Og ikke mindst en plan der gør det muligt for os alle at følge anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne og regeringen.

Vi har brug for at fokusere på fællesskabet og lære at passe på hinanden. Jeg bliver personligt selv utroligt ked af det, når jeg nu ser barer, restaurationer, og beværtninger, der atter må lukke tidligt ned og indføre nye restriktioner. Og familierne der må vinke farvel til den konfirmationsfejring eller det bryllup, der har været længe undervejs – og måske også udsat en gang eller to. Det er en samfundsopgave at komme over på den anden side, som både påhviler os på Christiansborg og resten af det civile Danmark. Men den kan gøres lettere fra centralt hold ved hjælp af nogle enkle tiltag.

En effektiv nedkæmpning af smitten er essentiel for at holde det danske samfund åbent og frit. Jeg har 10 tiltag med i dag, der har til formål at holde smitten nede og forhindre en fremtidig nedlukning. Fokus i forslagene er at gøre det nemt og billigt for alle danskere at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt sikre danskernes sociale og psykiske velbefindende.

1. Gratis mundbind til alle danskere.

Så længe der er et lovkrav om mundbind i offentlig transport, bør det være nemt og gratis for alle at overholde kravet. Vi skal fastholde og udbygge brugen af offentlig transport, og det kan kun lade sig gøre, hvis det er nemt og billigt. Hvorfor ikke udlevere gratis mundbind til alle der benytter busser, tog eller metro. Disse kan med fordel uddeles i automater udenfor stationer eller ved busstoppesteder. Der skal også være mulighed for at hente dem gratis på apoteket.

2.Gratis håndsprit ved stationer, busser og tog.

Det bør være ligeså nemt at spritte hænderne af ved brug af offentlige transport, som når man går i et indkøbscenter. Derfor bør man opsætte gratis håndsprit-standere ved alle stationer, andre trafikknudepunkter, samt i alle busser og tog.

3. Massiv investering i flere og hurtigere tests.

Mange børnefamilier vil i efteråret blive udsat for et massivt pres, når deres børn bliver syge, og hele klasser vil blive sendt hjem til tests. Da ikke alle kan arbejde hjemme, vil det betyde stort sygefravær og stress. Vi skal have mange flere tests. Lad os firedoble kapaciteten på området til 200.000 daglige tests.

4. Corona-bekæmpelse er godt arbejdsmiljø.

Vi hører om flere steder, hvor det kan være svært at overholde Corona-reglerne. Nu bør vi tilføre Arbejdstilsynet ekstra ressourcer til at iværksætte flere og hyppigere besøg hos danske arbejdspladser for at sikre, at Corona-reglerne overholdes. Der skal være særligt fokus på steder, hvor smitterisikoen er høj, og hvor mange mennesker mødes. Eksempelvis slagterier, minkfarme, barer, koncertsteder og turistattraktioner.

5. Støtte til små erhvervsdrivende.

De små bliver oftest hårdest ramt. Vi skal vise solidaritet med de mindste og yde økonomisk støtte til små erhvervsdrivende – herunder frisører og massører – til indkøb af visirer og andre værnemidler.

6. Bedre og mere sikre besøgsfaciliteter på plejehjem.

De ældre blev hårdt ramt, psykisk såvel som fysisk, under første bølge af Coronaen. Vi må ikke isolere de ældre på ny og afskære dem fra den daglige kontakt til deres pårørende, der betyder så meget for livskvaliteten. Vi skal støtte de ældre og deres pårørende med økonomisk støtte til plejehjem, så de har mulighed for at lave sikre besøgsfaciliteter med plads til korrekt afspærring og værnemidler – alt sammen i hyggelige rammer. Desuden bør der afsættes midler til indkøb af digitale løsninger, så de ældre kan modtage flere elektroniske besøg via Skype og Zoom.

7. Forskning og tilbagekøb af Statens Serum Institut.

Staten skal tilbagekøbe Statens Serum Instituts vaccineproduktion og fremover investere i større nationale vaccineproduktionsmidler. Desuden bør der afsættes midler til forskning i eventuelle senfølgeskader hos psykisk sårbare børn, der belastes af det store fokus på sygdom. For at sikre et mindre ressourceforbrug, skal der afsættes midler til at forske i genbrugsmundbind lavet af stof eller lignende, der kan beskytte ligeså godt som engangsmundbind.

8. Støtteordning til kulturlivet.

Der bør etableres en støtteordning til de løstansatte hjælpere, der lever af at supportere vores kulturliv. De løstansatte sæsonarbejdere inden for teater-, kultur- og oplevelsesbranchen, herunder lydmænd, sceneteknikere, teatermalere og lysdesignere. er afhængige af et aktivt kulturliv men er blevet ladt i stikken i hjælpepakkerne. De bør have mulighed for at søge om lønkompensation på lige fod med andre små erhvervsdrivende.

9. Internationalt samarbejde.

Der skal arbejdes for at lave en plan for eventuelle fremtidige begrænsninger i EU’s fri bevægelighed ved fremtidige nationale udbrud af covid-19 eller lignende pandemier. Der bør tænkes praktiske løsninger for smittespredning ved grænsen – eksempelvis febertjek eller tests med svar på få timer, så grænselukninger fremover kan undgås.

EU bør have en langt større rolle i fremtidens pandemibekæmpelse og bør have en pendant til WHO. Det vil sikre en effektiv bekæmpelse på EU-plan, en bedre koordinering på tværs af landegrænser, nemmere adgang til værnemidler og en effektiv vaccineproduktion.

10. Ret til barns sygedage.

Forældre til småbørn under 12 skal have ret til at tage et ikke begrænset antal barns sygedage, mens de afventer resultatet af en corona-test.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
{"DriveBy-Authorized": 10900489,"DriveBy-NotAuthorized": 10900490,"Returning-Authorized": 10900493,"Returning-NotAuthorized": 10900497,"Fan-Authorized": 10900500,"Fan-NotAuthorized": 10900508,"Default": 10900490}