Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Drop snak om ghettoer, og fokusér på at skabe bedre liv

Problemerne i de udsatte boligområder bliver kun forværret af regeringens stigmatiserende brug af ordet ’ghetto’. Hvis man virkelig vil parallelsamfund til livs, er der brug for en helt anden tilgang.

Når regeringen insisterer på at kalde visse områder for ghettoer, eller ligefrem sorte huller i danmarkskortet, gør man fra politisk hold de problemer, som der er i de udsatte boligområder, endnu større. Man skaber en selvforstærkende effekt, der ikke alene er kontraproduktiv for de mennesker, der bor i området. Den skræmmer også de ressourcestærke væk og forhindrer, at andre ressourcestærke måtte flytte til. 

Derfor foreslår Alternativet i dag, at man helt afskaffer den såkaldte “ghettoliste” og i stedet fokuserer på konkret at hjælpe de beboere, der bor i de udsatte områder, til at få bedre liv. Det kan man blandt andet gøre ved at investere i bedre folkeskoler og daginstitutioner og ved at ændre reglerne for fleksibel udlejning, så de tilgodeser lokale, der er i job eller under uddannelse. Det vil medvirke til, at man i de udsatte områder både kan fastholde og tiltrække personer og familier med mere overskud end gennemsnittet.

Men først er et opgør med stigmatiseringen af områderne afgørende. For faktum er, at det ofte kun er et mindretal af unge, der laver kriminalitet i de såkaldte ghettoer, mens størstedelen af beboerne flittigt passer deres arbejde eller skole. En nylig undersøgelse lavet i Tingbjerg – et af boligområderne på regeringens ghettoliste – viser, at der iblandt beboerne er færre kriminelle og flere i gang med en uddannelse, end de selv tror. Og det undrer mig ikke. De er jo blevet sat på ’ghettolisten’ – listen over boligområder, hvor det går dårligt. Så hvorfor skulle de pludselig begynde at have høje tanker om sig selv?

Ved at afskaffe ghettolisten undgår vi at bidrage til mere splittelse i samfundet. Og i stedet for at stigmatisere hele boligområder kan vi begynde at fokusere på at løse de konkrete problemer, som de udsatte familier kæmper med.

Her er det en vigtig indsats at hjælpe de unge, der er havnet i problemer i områder med bandekriminalitet, tilbage på sporet. Det kræver i første omgang mere nærpoliti med lokale betjente, der kender området og beboerne, og som har en trygheds- og tillidsskabende effekt i gadebilledet, hvorfor vi vil genoprette nærpolitistationerne.

Derudover skal de unge, der er en del af bandemiljøet, tilknyttes en mentorstøtte og modtage skræddersyede tilbud om uddannelse og lærlingepladser, så de får et godt alternativ til bandelivet. Og så er det afgørende, at der er nogle gode fritidstilbud i boligområdet, som giver de unge indhold i hverdagen, fællesskab og selvtillid. Derfor skal vi sikre, at der er ressourcer nok i de eksisterende klubber til, at de unge bliver set og hørt – også dem, der er vanskelige.

Endelig skal de mennesker, der i dag lever i fattigdom – bl.a. som følge af regeringens fattigdomsskabende integrationsydelse og kontanthjælpsloft – tilbydes et fripas, så de kan gå til fritidsaktiviteter som fodbold, teater eller musik gratis. I øvrigt mener vi selvfølgelig, at både integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal rulles tilbage hurtigst muligt, så de udsatte familier kan få mere overskud i hverdagen.

Derudover skal vi afsætte flere midler til at gøre boligområderne mere attraktive og mangfoldige. I samarbejde med beboerne selv skal vi skabe masser af grønne, rekreative områder, fælleskøkkener, værksteder, køkkenhaver og beboerakademier, som kan samle beboerne på kryds og tværs af indkomst, etnicitet og alder. Og her er det afgørende, at beboerne selv er en aktiv del af udførslen af idéerne, så de føler ejerskab og tilknytning til deres boligområde.

Endelig er der brug for at få skabt balance på det ekstremt ulige boligmarked, der er hele årsagen til, at vi har så opdelt et samfund, som vi har i dag. For det første skal vi stille krav om, at nybyggeri i langt højere grad skal sikre variation i boligtyper, så ejere og lejere, unge og gamle, rige og fattige kan lære hinanden at kende. For det andet skal vi finde nye måder at bryde ensformigheden i de eksisterende boligblokke på, så de ligeledes kan omlægges til blandede ejerformer og invitere til mere mangfoldige naboskaber. Og for det tredje skal vi på landsplan justere på boligskatten og afskaffe boligskattestoppet, så boligmarkedet bliver mere lige og fair for alle.

Der er nemlig noget, som jeg ikke tror, regeringen helt forstår: Det er ikke beboerne selv, der har skabt de udsatte boligområder. Det er skæv og uigennemtænkt politik, der har ført til tiltagende ulighed i vores samfund og tvunget de mest udsatte familier ud i områder, som så bliver udsatte. Men det behøver ikke at være sådan. Vi kan omdanne de udsatte boligområder til grønne oaser af trivsel, kreativitet og mangfoldighed, så det bliver attraktive områder at bo i. Og vi kan gøre boligmarkedet mere fair, så alle familier bedre selv kan bestemme, hvor de ønsker at bo.

Der er masser af konkrete tiltag, der kan forbedre de udsatte boligområder markant. Men det første må være at afskaffe ghettolisten. Så vi kan komme af med vrangforestillingerne og få øjnene op for mulighederne i boligområderne. For der er virkelig masser af muligheder.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Josephine Fock (f. 1965) er direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp. Hun er medstifter af Alternativet og fhv. MF'er og gruppeforkvinde i partiet. Josephine Fock er uddannet jurist og har en fortid i fagbevægelsen, hvor hun har været sekretariatschef for OAO (Offentlige Ansattes Organisationer) og som chefforhandler har hun forhandlet overenskomsten for alle statsligt ansatte med de seneste tre finansministre. Josephine Fock er fritidssejler, naturelsker og den yngste i en søskendegruppe på fem.
Seneste blogs
Af Birthe Rønn Hornbech
20.10.19, 22:17
Men ingen er skyldig uden dom Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
20.10.19, 00:23
Ingen vidste, hvad der egentlig blev stemt om i forbindelse med folkeafstemningen for tre år Læs mere
Af Mikael Jalving
19.10.19, 18:30
Det borgerlige menneske er blevet politisk hjemløst. Det anstændige ville være at give ham og hende et hjem, de kan kalde deres. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
18.10.19, 21:22
De ledende politifolk på Fyn må øjeblikkeligt arresteres og stilles for retten for højforræderi. Læs mere
Af Martin Ågerup
18.10.19, 14:19
Der, hvor kvaliteten er lav, kan højere normeringer forstærke den ringe kvalitet Læs mere
Af Anna Thygesen
18.10.19, 11:00
Religion skal ikke fylde mere end nu, og hvis vi skal til at vurdere, hvornår en eller anden udtalelse er religionskritik eller ej, så ender vi på en glidebane. Læs mere
Af Utku H. Güzel
18.10.19, 07:02
Hvor meget ved vi egentlig om konflikten, udover det mainstream-medierne fortæller os? Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
17.10.19, 20:38
Nej, selvfølgelig ikke, men derfor kan hun godt vise tegn på mere sund fornuft end de sidste fem statsministre tilsammen. Læs mere
Af Isabella Arendt
17.10.19, 16:24
Hver gang man definerer noget, så putter man det i en kasse, lukker låget på kassen og skærer det væk, som måtte stikke udenfor i sprækkerne. Læs mere