Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Finansloven er bevægelsernes fortjeneste – ikke regeringens

De seneste års nedskæringer i uddannelsessystemet, den mangelfulde klimaindsats og alvorligt forringede velfærd rettes ikke op med denne finanslovsaftale. Det er et skridt i den rigtige retning, men det er slet ikke nok – og de små forbedringer skyldes kun bevægelsernes utrættelige kamp.

FINANSLOVSAFTALEN ER GOD – den markerer nemlig et brud med tidligere tiders nedskæringspolitik. Men den er ikke god nok, for bruddet følges ikke op af egentlige forbedringer, i forhold til før nedskæringspolitikken tog fat. Og æren for selv de mindste forbedringer tilfalder i al fald ikke Socialdemokratiet, men derimod de bevægelser, der har rejst krav, og de støttepartier, der har løftet dem ind på forhandlingsbordet.


Uddannelsesloftet og nedskæringerne på uddannelserne er afskaffet. En grøn fremtidsfond er oprettet. Og minimumsnormeringer er på vej. Det er nogle af overskrifterne i finansloven, som har vakt jubel og sejrsfølelse hos os, der håbede på en ny retning. Det er berettiget: Det er faktisk noget at juble over – og det er en sejr. Det er nemlig forbedringer. Men kun, hvis man ikke måler mere end få år bagud i tiden – og ikke tænker mere end få år frem.


For man skal huske på, at uddannelsesloftet kun behøvede at blive afskaffet, fordi det få år forinden var blevet indført. Omprioriteringsbidraget kun stoppet, fordi det har hærget flere år i streg. Så selv om unge mennesker – og Uddannelsesdanmark – har sejret med aftalen og har det bedre i dag end i går, så har vi det stadig værre end for bare fem år siden.


Det hul, de mange års nedskæringer har efterladt, er nemlig ikke blevet fyldt op – for slet ikke at tale om, at der med aftalen på ingen måde er blevet investeret. Det havde krævet, at man som minimum geninvesterede de 8,6 mia., som man siden 2015 har skåret på alle vores uddannelser. Og det har man som bekendt ikke – langtfra.


OG DET PRES, UDDANNELSESLOFTET har lagt på ungdommen, er ikke blevet modarbejdet yderligere gennem nye tiltag, der vil forbedre de unges situation – det er blot blevet fjernet. Vi står altså i en situation, der enten er på niveau – eller værre – end da den borgerlige regering tiltrådte i 2015, selv om vi har det mest progressive flertal i årevis Og det er ikke godt nok.


Jovist, nu bliver der gjort noget for klimaet – men ikke nok, for efter fire års forsømmelse og med en CO2-udledning, der på globalt plan blot er steget i det tidsrum, er der brug for mere, hvis vi faktisk skal redde kloden fra kollaps. Væsentligt mere. Og jovist, der kommer flere penge til flere pædagoger i vores daginstitutioner – men efter flere år med konsekvente forringelser udgør de kun et halvhjertet plaster på såret. Og reelle minimumsnormeringer på institutionsniveau udgør de i hvert fald ikke.


Jeg jublede også, da finansloven kom i hus – og jeg så, hvilken kursændring den indeholdt. Men tilfreds? Det var jeg ikke. Og taknemlig? Heller ikke. De eneste forbedringer – eller rettere, smårettelser af forringelser – den indeholdt, er nemlig nogle, som vi som bevægelser i samfundet har tilkæmpet os.


Uddannelsesloftet og omprioriteringsbidraget blev kun afskaffet, fordi vi som elever og studerende protesterede vedvarende og ihærdigt imod dem. Vi har stået 40.000 mennesker på Slotspladsen. Vi har samlet 50.000 underskrifter. Vi har organiseret os – aktioneret, protesteret. Og det er udelukkende som følge af dét, at vi nu ser forandringer. Uden os var det ikke sket. Det samme kan siges om klimabevægelsen drevet af unge, der har strejket, marcheret og råbt op; og om forældrebevægelsen, der har kritiseret, demonstreret og sagt stop.


Det er bevægelsernes krav, der (delvist) er blevet imødekommet. Og kun som følge af den bevægelse i samfundet, vi har udgjort. Det er ikke politikernes fortjeneste. Og særligt ikke de socialdemokratiske af slagsen, der ellers bebor regeringskontorerne og skulle stå i spidsen for den nye retning for Danmark.


SOCIALDEMOKRATIETS FINANSLOVSUDSPIL indeholdt hverken en afskaffelse af uddannelsesloftet, en grøn fremtidsfond eller minimumsnormeringer. Det indeholdt faktisk yderligere forringelser på uddannelsesområdet svarende til fem omprioriteringsbidrag oven i hinanden på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser – ca. 10 % af det samlede budget.


At finansloven så ikke indeholder disse forringelser, skyldes udelukkende bevægelserne – og de støttepartier, der har løftet vores krav i forhandlingslokalet.


Det er værd at huske på: Det nytter at organisere sig og gøre modstand. For skal vi have ændret kursen for alvor; skal vi have forbedret forholdene for unge og uddannelsessøgende; skal vi redde kloden fra kollaps, og skal vi sikre nok pædagoger til vores børn, så kræver det reelle forandringer og forbedringer. Og det kræver, tilsyneladende, at vi bliver ved med at bevæge os – og at vi bliver ved med at støtte partier, der lader sig røre af bevægelser frem for dem, der blot forvalter magten inden for det trygge centrum, hvor politikken kun flytter sig en millimeter, om ministeren så er blå eller rød.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Jens Philip Yazdani (f. 1998, Aarhus) er en vred ung mand, som forarges over – og bl.a. skriver om – unges plads i præstationssamfundets uddannelsessystem, klodens kollisionskurs med klimakatastrofen, behandlingen af flygtninge og indvandrere i dagens Danmark, og kapitalismens konsekvenser for vores samfund. Derudover studerer han mellemøststudier (persisk) på Københavns Universitet og er tidligere formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).
Seneste blogs
Af Søren Gade
13.08.20, 13:00
Det er tankeløst at samles flere hundrede til en begravelse eller til fest netop nu. Vi er alle nødt til at vise hensyn, så landet ikke skal lukkes ned igen – og det har indvandrermiljøerne svært ved at fatte. Og hvis ikke de forstår det, må vi sætte ind med tvang. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.08.20, 09:52
Valget af en sort kvinde som Demokraternes vicepræsidentkandidat var forudsigeligt. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
13.08.20, 06:32
Da chokket havde lagt sig efter sidste præsidentsvalg i USA og Trump var valgt, var der gang i den politiske debat i USA. Nu holder republikanere og demokrater sig hver for sig, naboer tør ikke længere tale sammen. Min egen nysgerrighed har også ændret sig, en udmattende træthed har desværre overtaget en sprudlende nysgerrighed. Læs mere
Af Nauja Lynge
12.08.20, 19:44
Hvis der overhovedet skal gennemføres noget i festugeregi, så skal det være noget, som kommer de unge til gavn. De skal ikke se deres ungdom fare ubrugt forbi, mens parnasset fester. Læs mere
Af Isabella Arendt
12.08.20, 17:20
I denne uge starter mange børn i skole. Mange glæder sig og er helt utroligt klar. Blyanterne er spidset og madpakken fyldt med nærende mad og kærlighed hjemmefra. Der er bare også børn, som starter i skoler med ondt i maven - fordi de ikke er klar. Det burde aldrig være sådan. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
11.08.20, 20:35
Det er et af de groveste anslag mod mennesker, der tjener mere end andre, at de får mindre udbetalt end nogle, der tjener mindre. Læs mere
Af Jens Kindberg
11.08.20, 07:11
Sønderborg, Mariagerfjord og Skive – det er de 3 steder i Jylland, hvor det giver mere mening at spille på rød på kasinoet i Munkebjerg end at sætte penge i mursten. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
10.08.20, 14:30
Kvinders adgang til ordination har ikke noget med kvindeundertrykkelse at gøre; det er et teologisk spørgsmål. Der er stadig sogne i Danmark, hvor kvinder ikke kan få embede. Men krav om kønskvotering fremmer ikke ligestillingen, men undertrykker friheden for kirken til at indrette sig, som dens teologi og tro bestemmer det. Læs mere
Af Christina Egelund
10.08.20, 12:39
Det er både rationelt og rigtigt at gøre, og burde være en selvfølge for de fleste politiske partier i Danmark. Helt bizar bliver debatten, når det påstås, at de 200 kvoteflygtninge er med til at sætte selve danskheden under pres. Smålighed er ikke en dansk værdi. Læs mere