Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Borgmestrene i Assens og Næstved agerer afrikanske diktatorer

De brokker sig over, at de ikke kan tiltrække virksomheder, fordi de mangler veje og havne.

Danmarks Radio kunne d. 24/1 bringe nyheden om, at en gruppe borgmestre i visse kommuner mener, at det er uretfærdigt, at de ikke får en større del af andre kommuners indtægter. Ikke nok med at kommunalskatten skal omfordeles i en grad, der gør, at det nærmest er irrationelt i Gentofte Kommune at opkræve de sidste kroner i skat, fordi gevinsten i den kommunale kasse er så lav, så vil de grådige borgmestre til at have del i den selskabsskat, der afleveres til staten, og som de kommuner, virksomhederne ligger i, får en mindre andel af.

Selvfølgelig skal dette ikke ske. At være en erhvervsvenlig kommune er noget, som kræver, at der afsættes ressourcer til det. Derfor er det også helt fair, at de kommuner, der satser på at tiltrække virksomheder, høster frugterne, på samme vis som vi heller ikke går ind for en fælles omfordeling af skatterne i EU. Virksomhederne tiltrækkes af det lokale, når de placerer sig. Det må og skal derfor være et konkurrenceparameter for kommunerne, så man ikke blot ser en borgmester i Næstved smække benene op på bordet, som var han en afrikansk diktator, der blot venter på næste ulandsbistand fra Vesten. Når borgmesteren brokker sig over geografi til Danmarks Radio, er det jo ikke fordi, Danmarkskortet har ændret sig fundamentalt, men snarere fordi Næstveds kommunalpolitikere ikke har indset, hvilke kvaliteter Næstved har at byde på, og i stedet brokker sig over, at det ikke af sig selv flyder med mælk og honning. For som Borgmesteren udtaler til DR: ”Der er uretfærdighed i, at nogle virksomheder af historisk eller geografisk årsag ligger i nogle bestemte kommuner, og det rammer jo så os andre, der ikke har de samme muligheder for at tiltrække de virksomheder.”

For mig at se, er det største problem egentlig den nuværende udligningsordning. Den har skabt et incitament hos diverse kommuner til at forvente, at checken kommer årligt – primært fra nordsjællandske kommuner. Det mest groteske eksempel var i Aarhus kommune, hvor man i forventningen om et nyt udligningssystem, der i endnu større grad ville tilgodese Aarhus, budgetterede med underskud. Da det nye udligningssystem ikke blev vedtaget, stod Aarhus Kommune med håret i postkassen.

Helt grundlæggende burde kommuner have et frirum til selv at definere, hvad der opfattes som borgernær velfærd. På den måde kunne kommuner i langt højere grad satse på en eller anden profil i relation til enten at tiltrække nye borgere eller virksomheder. Desværre ser vi gentagne gange angreb på det kommunale selvstyre, senest i valgkampen til folketinget, hvor minimumsnormeringer i daginstitutioner nu skulle diktere bemandingen i kommunerne. I grunden et sympatisk forslag, men næppe noget, der kommer til at løse et problem, og som i grunden er et kommunalt anliggende, da det netop er kommunerne, der har ansvaret for drift af dagsinstitutioner.

Disse centralistiske indgreb er åbenlyst et opgør med den kommunale selvbestemmelse. De rammevilkår, som kommuner selv har indflydelse på, er efterhånden ikkeeksisterende. Jeg synes, det er et problem, og det skaber et troværdighedsproblem for såvel kommunalpolitikere som folketingspolitikere. Vi risikerer at reducere kommunalpolitik til en teaterforestilling, hvor vi bilder vælgerne ind, at de har indflydelse, men da beslutningsrummet ikke findes, bliver kommunalpolitikere blot forvaltere af folketingslove.
Som jeg ser det, har det kommunale selvstyre en åbenlys fordel – der blev mindre efter reformen i 2005, hvor antallet af kommuner skrumpede ind – nemlig at beslutningerne træffes tættere på borgerne, end Christiansborg kan. Derved skal politikerne i højere grad møde de mennesker, som deres stemme påvirker, og det finder jeg selv sympatisk.

Hvis vi følger logikken om, at alle de penge, der skabes i kommunerne landet over, grundlæggende blot skal fordeles som et lag smør, kan vi lige så godt begynde at kigge på at få afskaffet det kommunale selvstyre, fordi det i grunden er værdiløst, hvis kommunerne ikke selv kan høste frugten af deres strategi og især følge borgernes ønsker.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Jens Kindberg (f. 1982) er iværksætter, selvstændig erhvervsmand. Han er cand.merc i finansiering og regnskab og har siden teenagealderen oprettet og udviklet flere forskellige forretninger og driver nu flere firmaer i ind- og udland. Dette er bl.a. inden for bygge- og finansieringssektoren. Derudover har han en baggrund i finanssektoren i London, Stockholm samt København. Han ser med stor skepsis på offentligt bureaukrati og karrierepolitikere, og har en grundholdning om, at de stærke skal have frihed til at gøre Danmark rigere - uden at vi mister fokus på de svageste. Jens Kindberg er førstesuppleant til Københavns Borgerrepræsentation for Det Konservative Folkeparti.
Seneste blogs
Af Nauja Lynge
08.04.20, 22:28
Der skete mange fejl fra danskernes side i deres iver efter at komme til Grønland og vide bedre – uden at ret mange vidste ret meget. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
07.04.20, 10:22
Jeg er dødtræt af de partier, som mener, kunstnerne skal have bedre vilkår end alle andre. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
07.04.20, 07:57
Det er godt for folkesundheden, at statsministeren har fokus på hygiejnen. Men utroligt, at det skal være nødvendigt at lære os at være renlige. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
06.04.20, 23:30
Markedsøkonomien er – med alle sine mangler – den eneste form for økonomi, der kan bringe velstand og derfor også mere fred og fordragelighed. Læs mere
Af Nauja Lynge
06.04.20, 22:22
Men vi må gerne stille spørgsmål ved, om alle grupper i samfundet er tænkt ind i genåbningsstrategien. Selvfølgelig må vi det i et demokrati. Grønlændere i Danmark er ikke tænkt ind. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
06.04.20, 12:54
Partiet ønsker statsstøtte til aktionærer. Og viser dermed sit sande ansigt - og hvem, de mener, der skal slippe for at være med til at betale for krisen. Læs mere
Af Isabella Arendt
06.04.20, 10:35
KD vil gøre op med den helt grundlæggende fejl i systemet, at alle arbejdsløse bliver betragtet som lønmodtagere og dermed afhængige af, at andre giver dem et job. Vi har brug for et system, hvor man først og fremmest ses som et ansvarligt menneske, der selv kan skabe sin indtægt. Læs mere
Af Jens Philip Yazdani
06.04.20, 02:00
Klimakrisen er den absolut største og mest katastrofale udfordring, som menneskeheden nogensinde har stået over for. Men efter coronaen ved vi nu, at vi kan løse den. Det kræver blot, at vi vil. Læs mere