Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Fremtidens EU kickstarter næste år til EP-valget

Den europæiske generationskontrakt er vigtig for fremtidens Danmark.
I disse tider kan man næsten ikke åbne en avis eller klikke sig ind på nettet uden at høre dårlige ting om EU. Det siges, at EU har fejlet på flygtninge, den sociale union, nærhedsprincippet med videre, kort sagt et ægteskab, hvor parterapi ikke længere er en del af løsningen. Jeg tror dog på fremtiden, jeg tror på, at vi kan vende det europæiske projekt til noget positivt, men det kræver handling på lige fod med, hvis et forhold er kørt galt, man skal fokusere på det gode og sikre sig, at stridspunkterne bliver fjernet.

Men det kræver, at vi danskere også anerkender, at et velfungerende europæisk samarbejde er en forudsætning for fortsat vækst og velstand i Danmark. At vi anerkender, at grænseoverskridende udfordringer løses bedst iblandt vores europæiske ligesindede, miljøproblemer er desværre ikke kun et dansk fænomen. At stille sig uden for døren til de store beslutninger er simpelthen ikke vejen frem for Danmark, vi skal søge størst mulig indflydelse, vi kan ikke blot lukke grænsen og tro, at vi i Danmark kan leve i vores egen lille osteklokke og leve af at klippe hinandens hår eller reparere naboernes biler. Danmark er på linje med andre mindre lande afhængig af, hvordan det går i verden omkring os, og et velfungerende og samarbejdende EU er en forudsætning for, at vi kan skabe vækst, job, sikkerhed og velstand i Europa og især for vores eget Danmark. Så hvis vi skal overlade et bedre land til næste generation, er det essentielt, at vi fortsætter med det nære samarbejde med de andre europæiske lande i EU.

EU har utvivlsomt medvirket til at sikre freden i Europa siden Kul- og Stålunionen i sin tid blev startet, hvilket i høj grad også var planen fra start. Siden etableringen har EU vokset sig stort med mange nye politikområder og mange nye medlemslande. For mig har det i denne proces været afgørende, at vi på en og samme tid har værnet om vores nationale suverænitet og samtidig har grebet de chancer og muligheder, som EU har budt og fremover vil byde på. Jeg har selv boet i England og Sverige samt drevet virksomheder i Tyskland og Bulgarien. Alle lande, som er medlem af EU, og hvor man tydeligt ser, at det er en fordel for integrationen økonomierne imellem, at vi samarbejder via den Europæiske Union. Men som skrevet er EU også vokset i dybden, der er elementer som velfærdsturisme, som ikke er en fordel for medlemslandene i vest, og der er problemer med de ydre grænser, for hvis de ydre grænser fungerede, ville vi aldrig have oplevet migrantproblematikken og bådene over Middelhavet.

Det indre marked skal styrkes – der skal være fri bevægelighed for arbejdskraft og endnu mere handel med vore nærmarkeder i den Europæiske Union. Mere end en halv million danske job afhænger direkte af, at vi frit kan sælge vores varer i EU’s indre marked. Dette understreger, at netop det indre marked er den største succes i EU-samarbejdet. Jeg vil mene, at EU skal arbejde endnu mere for at revitalisere og liberalisere det indre marked ved at fjerne handelshindringer for både forbrugere og virksomheder, så eksempelvis handel med serviceydelser og den grænseoverskridende internethandel fungerer bedre, end det gør nu.

Medlemslandene skal også være bedre til at gennemføre vedtaget lovgivning, og der skal være ensartet håndhævelse, så forbrugere og virksomheder oplever ens spilleregler. Der skal også arbejdes for, at små og mellemstore virksomheders vilkår for at operere på det indre marked smidiggøres mest muligt. Tænk bare på, hvad EU har gjort for roamingpriserne på telefoni og for banktransaktioner inden for eurosamarbejdet, hvor vi i Danmark stadig betaler en hamper overpris for at overføre penge til Tyskland, i forhold til hvad en franskmand skal betale for at overføre til Tyskland.

Jeg er som tidligere skrevet tilhænger af arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Europa, og som overskriften også antyder, har jeg tidligere skrevet om østarbejdernes generationskontrakt.

Danskere skal kunne rejse ud at arbejde og uddanne sig i andre europæiske lande, og vi har mindst lige så meget brug for, at europæere kan komme hertil for at arbejde, hele vores ingeniørbranche ville kollapse, hvis vi ikke havde udenlandske ingeniører. Vi har næsten fuld beskæftigelse i Danmark, og det er derfor meget vigtigt for vores virksomheder at kunne hente arbejdskraft i Europa. Reglerne skal indrettes, så vi kan tage imod kvalificeret arbejdskraft, som bidrager positivt til dansk økonomi, uden at åbne for tilstrømning af ukvalificeret arbejdskraft og velfærdsmigranter, som jeg ligeledes har skrevet om mange gange før.

Sluttelig er det selvfølgelig helt klart vores opgave som medlemmer af EU at sikre, at EU netop ikke får lov til at brede sig over for meget, vi har nemlig nærhedsprincippet. Vi skal sikre, at EU’s fokus er på de områder, hvor det vil bidrage positivt at samarbejde om de grænseoverskridende problemer. Men samtidig skal vi også give os selv lov til at få øje på nogle af de mange kvaliteter, EU har.


Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.