Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Sherin Khankan: Islamist eller fuldstændig utilregnelig

Det at danskere vender sig imod Naser Khader, siger noget om det selvhad som de vestlige samfund lider under. Det at man betragter Sherin Khankan som reform-imam, siger noget om de lave forventningers racisme overfor muslimer.

Mange læsere på bloggen og flere af mine Facebook-venner har været meget i tvivl om, hvad kritikken af Exitcirklen og Sherin Khankan egentligt gik ud på. Exitcirklen vender jeg tilbage til senere i indlægget, men hovedpersonen i min kritik af Exitcirklen har været direktøren Sherin Khankan, der samtidigt er imam for Mariam Moskeen og talskvinde for Kritiske Muslimer.

Dette indlæg er langt og forsøger at beskrive hvem Khankan er og hvorfor at hun som direktør for Exitcirklen ikke fortjener hverken anerkendelse eller ansvaret for den vigtige hjælp, som samfundet og staten gerne skal give mennesker i vores land, som bliver udsat for det der alleroftest er muslimske æresrelateret og religiøs kontrol, også kaldet "social" kontrol.

De der har forsvaret Sherin Khankan peger på nogle få lyspunkter i Mariam Moskeens virke og hævder udfra dette, at Khankan er en progressiv og moderne reformist. Men hvordan er Sherin Khankans virke et udtryk for progressiv islam?

Sherin Khankan anser Koranen for guds åbenbarede ord, som guds eviggyldige og universelle ord, det skriver hun selv i sit muslimske manifest. Det er rigtigt at Sherin Khankan selv beskriver sig som reformator, men hun siger også at reformer handler om at vende tilbage til bogstaverne. 

Khankan har i 15 år hverken taget afstand fra sharialov, islamisme, politisk islam eller ideen om et kalifat og det er vigtigt at understrege at imamen ikke har ændret sine holdninger til islam, noget som flere i debatten ellers forsøger at hævde.

Khankan har selv gjort det meget klart overfor mig, på skrift, at hun står ved alt det hun har sagt og skrevet, også for 15 år siden og altså også at 100 piskeslag er den forebyggende islamiske straf for utroskab, fordi det står i Koranen. https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/jalehtavakoli/ECE9907007/exitcirklen-vil-man-have-skattekroner-skal-man-tage-afstand-fra-sharia/  

Så siger Khankan også at hun går ind for sekularisme, men ikke den form hvor politik og stat skal være adskilt fra religionen, nej, staten, politik og religion skal være i dialog med hinanden. https://www.youtube.com/watch?v=7pIuI3xdFoA&feature=youtu.be

I 2003 vragede De Radikale Khankan som folketingskandidat, fordi hun ifølge sig selv blev bedt om at vælge side imellem hendes loyalitet til grundloven og til Koranen. (Ibid.) Det er nok et noget forvrænget billede af virkeligheden, men den forklaring er alligevel tættere på virkeligheden, end at Naser Khader både dengang og siden har hetzet hende, fordi de ikke længere var kærester. 

Khankan har også løjet om sit forhold til Khader, i det hun startede med at insinuere at han var en afvist og forsmået frier. I et interview med Rushy Rashid sagde hun, at hvis at Khader på nogen måde havde haft stærke følelser til hende, så har hun i hvert fald afvist ham. Sådan ca. formulerede hun det først i et interview på Radio24syv, et interview som Rashid senere har beklaget fordi hun end ikke ville høre Khaders version.

Efterfølgende fortæller Khankan i Berlingske at de to har været kærester i en periode, med henblik på at blive gift. Khankan har altså oplevet at deres forhold var endda meget seriøst, så hun har ikke bare afvist Khader. De har været kærester, Khader har været en hun ville giftes med.

Sharia-forsvaret har stået på i mere end 15 år

For 15 år siden var Khankan som sagt De Radikales problem, i tiden efter at De Radikale allerede havde gjort op med både Mona K. Sheikh og Tanwir Ahmad, der begge havde islamistiske forbindelser til den sekteriske organisation Minhaj ul Quran. Nu har Mona Sheikh i Politiken skrevet et indlæg til forsvar for Khankan og det morsomme i indlægget er, at Sheikh prøver sig frem ved at bløde begrebet sharia op, hun skriver at man som muslim ikke nødvendigvis behøver at definere sharia islamistisk og som: "... en lovtekst og et manifest for samfundets indretning." http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6252679/Tomme-anklager-om-islamisme-indvarsler-en-tid-med-falsk-politik

Det sjove er, at også Khankan definerer shariaen som noget der også er politisk. Om moderne europæisk islam og sharia skriver hun følgende: " ... sammen med Profetens sædvane angiver Koranen snarere fundamentet for nogle universelle retningslinjer af etisk, spirituel og politisk karakter, som kan præge samfundene i en moderne verden.

Jeg mener i lighed med nogle muslimske retslærde og filosoffer, herunder islamologen Tariq Ramadan, at de islamiske retsprincipper er dynamiske i den forstand, at de ikke angiver vejen til et fastlagt og uforanderligt retssystem eller styreform.

I stedet giver Gud fundamentale principper, som er orienteret mod en vejledning om et givent styres generelle karaktertræk, hvorefter det er op til menneskets intellekt og forståelse for betydningen af fællesskabets bedste (maslaha) at vælge den type og form for styre, som passer til den tid og den virkelighed, man lever i." https://www.religion.dk/synspunkt/synspunkt-sharia-er-foreneligt-med-europ%C3%A6iske-samfund

En udlægning af islam som selv præstestyret i Iran ville kunne skrive under på, for også de går da ind for et moderne "demokrati".

Sharialov opfattes netop af islamister som profetens sædvane og Koranens ord, hvilket altså også indeholder politiske og juridiske bestemmelser, som Khankan da heller ikke benægter.

Hvis vi så ser på hvad Tariq Ramadan som Khankan er stor tilhænger af, mener om de voldelige og barbariske straffe i islam (hudud-straffene), som også er en fast del af sharialoven, så skriver han følgende på sin hjemmeside: "... a small minority demands the immediate and strict application of hudud, assessing this as an essential prerequisite to truly defining a "Muslim majority society" as "Islamic". Others, while accepting the fact that the hudud are indeed found in the textual references (the Quran and the Sunna[2]), consider the application of hudud to be conditional upon the state of the society which must be just and, for some, has to be "ideal" before these injunctions could be applied." https://tariqramadan.com/an-international-call-for-moratorium-on-corporal-punishment-stoning-and-the-death-penalty-in-the-islamic-world/

Tariq Ramadan lægger med ovenstående formulering og erklæring om et islamisk moratorium, op til at islamisk lovgivning først skal implementeres når samfundet er retfærdigt og for nogle ideelt, hvad end det vil sige.

Da De Radikale havde deres problemer med Khankan som opstillet folketingskandidat, skrev den radikale politiker Charlotte Fischer blandt andet følgende i et indlæg i Weekendavisen i 2002: "Når et menneske den ene uge ikke vil stemme nej til sharia- lovgivning, for ugen efter at tage afstand fra sharia-lovgivning, så tales der med to tunger. Den slags avler utryghed. Denne bliver ikke mindre af, at der mildt sagt er en række løse ender i Sherin Khankans univers. Jeg forstår på hende, at der er grund til at skelne mellem sharia og sharia-lovgivning. Det første er o.k. og det andet ikke - eller hvad? Og når sharia er o.k., er det så, fordi det ifølge Sherin Khankan udelukkende er noget, der dikterer privatlivets gang? Altså noget med regler for bøn, faste, ægteskab etc. Men hun siger jo selv i interviewet, at sharia også er noget, der har med »social retfærdighed og økonomisk lighed« at gøre, altså klare politiske størrelser. Jeg fatter ikke en bønne: Hvis shariaen også omfatter samfundslivet, er religion og politik endt i en pelemele og det moderne demokrati en saga blot. Ikke just hvad vi slås for i Det Radikale Venstre."

Efterfølgende blev Khankan vraget som folketingskandidat. https://www.dr.dk/nyheder/politik/radikal-muslim-vraget-som-folketingskandidat

I 2006 udtalte den daværende landsformand for partiet at: "Der må en stærk psykologi til at forklare sådan en skizofreni", som reaktion på Sherins udtalelser om sharialov og hendes forsvar for Hizb ut Tahrir. https://www.dr.dk/nyheder/politik/radikal-stoetter-hizb-ut-tahrir

Naser Khaders kamp mod islamisme

I dag er Naser Khaders kritik af Khankan pludselig en hetz baseret på et såret ego, fordi de engang har været kærester for 15 år siden.

Diverse medier, politikere og debattører har et problem med både deres hukommelse og faglighed, når de ikke vil forholde sig til den daværende sharia-ballade i De Radikale, som med Sherin som imam og nuværende direktør for Exitcirklen, stadig er relevant. 

Det hele startede med at Khankan ikke ville stemme for en resolution på landsmødet, som havde til formål at tage afstand fra stening og sharialov. Det ville Khankan ikke og hun stemte imod, hun stillede så vidt vides ikke et ændringsforslag. Resolutionen handlede om steningsdømte kvinder i Nigeria og Iran.   

I stedet for at undersøge Khankans islamistiske udtalelser og handlinger, går medierne blindt i brechen for imamen og man vender sig i stedet imod Naser Khader, der i over 20 år har haft politibeskyttelse fordi han forsvarer det her land imod islamisme.

Det at folk vender sig imod Khader, siger noget om det selvhad som de vestlige samfund lider under. Det at man betragter Khankan som reform-imam, siger noget om de lave forventningers racisme overfor muslimer.

Khankan er så langt ude, at hun også forsvarer den voldsopfordrende organisation Hizb ut Tahrir, også efter at formanden blev dømt for opfordringer til drab på jøder.

Khankan anser fascisterne i Hizb ut Tahrir som hendes brødre og søstre i islam og selvom ISIS-krigere fra Danmark, ifølge Khankan er galt på den, så synes hun at vi skal tænke på at de i virkeligheden bare drager ud for at hjælpe deres syriske brødre og søstre. Khankan taler imod at kriminalisere disse jihadister. https://www.youtube.com/watch?v=7pIuI3xdFoA&feature=youtu.be

Hvor går grænsen egentligt for Khankan, var Osama bin Laden og er Al Baghdadi også hendes brødre i islam?

Det skal dog også siges at Khankans mand angiveligt er eller har i hvert fald været tilknyttet Hizb ut Tahrir, en oplysning jeg har fra mennesker meget tæt på parret. Khankan har også engang selv deltaget i en Hizb ut Tahrir-demonstration og har i flere år modsagt sig selv, om grunden til hendes deltagelse. I sin bog Islam og forsoning begrunder hun sin deltagelse med sympatien med et budskab, der vendte sig imod Israels krig mod Libanon. For nyligt skriver hun dog noget helt andet på Facebook, nemlig at hun som neutral fagperson og forfatter, alene mødte op fordi hun var interesseret i at observere demonstrationen.

Dawa-islamismens mange tunger

Broderskabets grundlæggers barnebarn, Tariq Ramadan er og bliver Sherin Khankans islamiske helt, en islamist som Khankan igen og igen roser og hylder. Manden er dog lige nu under anklage for flere voldtægter af muslimske kvinder i Frankrig.

Tariq Ramadans version af islamisme er dawa-islamismen, som Ayaan Hirshi Ali beskriver i hendes nyeste bog. Dawa handler om at missionere og at arbejde for ikke-voldelig og politisk indflydelse.

Målet er stadig en islamisk stat og det lægger Ramadan da heller ikke skjul på, Ramadan mener at muslimer først skal være klar til en islamisk stat og Ramadan taler derfor om at reformere muslimer. Ramadan lægger i sit virke ikke op til at fjerne sig fra eller at reformere bogstavstroen.

Bogstavstroen bliver heller ikke udfordret af Khankan og i det hele taget er hendes teologiske tilgang en islamistisk tilgang, hvor hun blot bruger en masse plusord som demokrati, rettigheder, feminisme, reformer og sekularisme til at forvirre med.

Det samme gør broderskabet og affilierede organisationer i både Vesten og også i flere muslimske lande som fx Tunesien og Indonesien, igen helt uden at forklare eller forholde sig til de teologiske problemer med islamisk jura, den hellige vold og de barbariske straffe.

Sherin har desuden flere gange forsvaret Det Muslimske Broderskab i Syrien, både i et interview med Berlingske og også i forbindelse med en debat om islam, hvor hun henviste til Broderskabet i Syrien, da jeg spurgte hende direkte til, hvad hun mente med at islam var blevet reformeret og moderniseret.

Exitcirklen og satspuljemidler

Hvis jeg og andre tager fejl og Sherin Khankan ikke er islamist, så kan hun kun være fuldstændig forvirret og utilregnelig, hvilket også og alligevel diskvalificerer hende som direktøren for et seriøst foretagende, som det offentlige skal støtte med skatteborgernes kroner.

Derudover er det et problem i sig selv, at Exitcirklen som får satspuljemidler og Khankans Mariam Moske er blevet kørt sammen fra en start af. Begge organisationer har fra en start af været i de samme lokaler, ligesom at Exitcirklen har været en integreret del af Kritiske Muslimer, som Mariam Moskeen er en del af. Dette fremgår stadig af Kritiske Muslimers hjemmeside, omend oplysninger om Exitcirklen i løbet af de seneste par måneder er blevet slettet fra Kritiske Muslimers hjemmeside. Det har jeg dokumentationen på her: https://www.facebook.com/jaleh.tavakoli/posts/10155989307723385

Siden kritikken af Khankan er Kritiske Muslimers hjemmeside blevet redigeret mindst to gange, hvor man har slettet sider om og henvisninger til Exitcirklen, som værende en del af Kritiske Muslimer.

Alligevel har man glemt at slette Exitcirklen fra punktet "Om os", hvor Exitcirklen stadig står som en af flere af Kritiske Muslimers aktiviteter, på samme måde som fx Koranmøder. Det er selvom at Khankan flere steder har udtalt, at Exitcirklen er en hardcore sekulær organisation, men det er vel også derfor man nu forsøger at slette alt om Exitcirklen på Kritiske Muslimers hjemmeside. https://www.facebook.com/jaleh.tavakoli/posts/10155992235283385

Khankan har også på Facebook skrevet at Mariam Moskeen ikke holder til i Exitcirklens lokaler, hvilket ikke er rigtigt, i hvert fald ikke ifølge en række invitationer til fredagsbønner afholdt i netop Exitcirklens lokaler. https://www.facebook.com/jaleh.tavakoli/posts/10155989307723385

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Jaleh Tavakoli er født i Iran (f. 1982), i et hjem hvor politik fyldte, selvom Jalehs far, der var politisk aktiv imod det nyetablerede præstestyre, levede under jorden, fra hun blev født. Faderen flygtede fra Iran, og familien blev genforenet i Danmark, da Jaleh var ni år gammel. I dag er hun gift med en dansk-tyrkisk mand, og de er sammen forældre til to børn. Hun er samfundsdebattør, cand.scient.soc. og talskvinde for Frit Iran.
Seneste blogs
Af Mikael Jalving
11.07.20, 11:00
Biologi betyder også noget, og tak for det. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
11.07.20, 10:21
Vi bliver nødt til at forholde os til om udlændinge skal bestemme, hvem der må være i Danmark. Læs mere
Af Marie Høgh
10.07.20, 16:30
Det er bekymrende, at det eneste, der kan samle borgerligheden, er kampen mod islam. For hvis der er noget, vores egen kultur har brug for, er det et selvopgør. Læs mere
Af Martin Ågerup
09.07.20, 16:51
Sidste blog i sommerserien: Sådan kan de borgerlige trække Danmark i en blå retning Læs mere
Af Peter Kofod
09.07.20, 15:20
Angela Merkel risikerer at ødelægge Europa med sin planlagte reform af EU´s asylpolitik. Hendes "wir schaffen das"-politik spøger stadig. Læs mere
Af Isabella Arendt
09.07.20, 11:42
Del 2 i mine tanker her hen over sommeren. Tanker om borgerligheden i fremtiden og de borgerlige partiers mulighed for at finde noget at være fælles om. I dag skal det handle lidt om, at vi har glemt at sætte borgerens magt i centrum. Vi skal kæmpe for folkestyret helt lokalt og sikre, at der ikke er længere i skole, end at børnene kan cykle dertil. Læs mere
Af Utku H. Güzel
08.07.20, 19:10
For mig forekommer det vildt hyklerisk, at man kan støtte en diktator som Erdogan samtidig med, at man brokker sig over frihedsrettigheder herhjemme i Danmark. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
08.07.20, 13:54
Hvor kært at sidestille en demokrat som undertegnede med en kommunist og derfor antidemokrat og voldsparat. Læs mere
Af Nauja Lynge
07.07.20, 18:55
Lad mig slå fast: Langt de fleste unge grønlændere klarer sig godt og bruger deres stemme på en god måde. Men tiden er for farlig til, at vi kan lade enkelte grønlændere bruge ord som ”decolonize” til at piske en stemning op under betegnelsen kunst. Læs mere