Breaking
Få breaking news via vores app | Få nyheden på mail

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Åndsfriheden under stærkt pres

En finsk politiker er genstand for politiundersøgelse, fordi hun går imod (LGBT)strømmen. Et varsel for Danmark?

I denne uge er der dukket en historie fra Finland op på de sociale medier, som i første omgang får en til at tro, at der er tale om en lidt tidlig aprilsnar.

En finsk politiker, et kvindeligt medlem af parlamentet, er blevet genstand for en politiundersøgelse.

Grunden til undersøgelsen er, at politikeren, Päivi Räsäsen, har tilladt sig at citere Paulus fra Det Nye Testamente i et opslag på sociale medier. Citatet er taget fra Romerbrevet kapitel 1: ”De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.”

Med andre ord: Päivi Räsäsen forsøgte, med blandt andet henvisning til en af kristendommens grundrøster, at udtrykke uenighed med store dele af det omgivende samfund, som hylder LGBT-ideologien. Yderligere indgår der i politiundersøgelsen en pamflet, som Räsäsen skrev for 15 år siden om det kristne ægteskab defineret som noget, der finder sted mellem en mand og en kvinde.

Politiundersøgelsen. Man tror det er løgn. Men det er det ikke. I et moderne finsk samfund er det øjensynlig mistænkeligt, grænsende til det kriminelle, offentligt at udtrykke sin uenighed med flertallet i homoseksuelles ubestridelige ret til at indgå ægteskab.

Den præst, der udgav Räsäsens pamflet, er i øvrigt også genstand for politiundersøgelse. Præsten er ansat i den finske pendant til den danske folkekirke. I Finland er knap 70 % af befolkningen medlemmer af denne evangelisk-lutherske kirke. Og evangelisk-luthersk betyder blandt andet tilslutning til det lutherske princip om ”Skriften alene”. Sagt med andre ord: Biblen alene er den afgørende målesnor for kirkens lære.  For kirken kan der i Biblen ikke skæres fra eller lægges til. Det omgivende, sekulariserede samfund kan mene lige, hvad det vil om Biblen, men det kan kirken ikke. Begynder kirken at skære i Biblen, skærer den grenen over, som den selv sidder på.

Ret beset burde politikeren og præsten altså blive mødt med kæmpe opbakning af de knap 70 % medlemmer af denne kirke. Men som vi kender det fra danske forhold, er en meget stor del af medlemmerne så stærkt påvirkede af sekulariseringen, at tilslutningen til kirken mest handler om traditioner og endnu flertalsdominant kultur. Så opbakningen er lig nul. Endog de mange fra kirken, som trods alt er enige med politikeren, holder sig tilbage, kan man forstå af historien. Tilbageholdenheden forklares med frygt.

Og frygten er sådan set let at forstå. For folket indser jo nu, at den slags holdninger kan blive genstand for politiundersøgelse.

Man spørger sig selv: Hvad er der blevet af åndsfriheden i sådan et nordisk, næsten-skandinavisk samfund? Hvad er der blevet af princippet om ”hånden bundet, munden fri”? Altså sansen for, at man godt kan være rygende uenige med hinanden og dog anerkende hinandens frihed til at udtrykke sin holdning, så længe det ikke får nogen som helst konsekvenser i form af fysisk eller psykisk vold.

Hvordan i al videste verden er det dog kommet dertil?

Tja, vi kunne måske kigge lidt indad. Vi begynder jo også at ane det herhjemme. Åndsfrihedens langsomme forvitring. I grundtvigske Danmark kniber det mere og mere med åndsfriheden. I det moderne, frie, sekulariserede, pluralistiske Danmark, bliver det sværere og sværere med offentlig tilslutning til synspunkter, som modsiger visse dele af pluralismen. F.eks. den del af pluralismen, som handler om kønspluraliteten, kønnenes mangfoldighed, seksualitetens pluralitet og næsten ubegrænsede praksis. Ve den, der insisterer højt og offentligt på køn som ét af to, mand eller kvinde. Eller insisterer på, at ægteskab kun giver mening som noget, der findes mellem en mand og en kvinde. Eller endnu værre: at mennesket finder bedst vej med sex i den livslange troskabs, ægteskabelige ramme.

Politiundersøgelser er vi endnu ikke udsatte for. Jeg kan heller ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det skulle komme dertil her til lands. Det kunne jeg så heller ikke med Finland.

Men åndsfriheden kan sagtens nedbrydes uden politiundersøgelser.

Gud fri os vel.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Henrik Højlund (f. 1960) er valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke, tidligere sognepræst i Østjylland og på Nørrebro og fhv. formand for Evangelisk Luthersk Netværk, debattør og forfatter, gæstelærer på Menighedsfakultetet.
Seneste blogs
Af Utku H. Güzel
09.04.20, 17:00
Der vil komme til at ske store ændringer i vores dagligdag, vores arbejdsliv, kontakten med andre mennesker, vores trang til at forbruge m.m. Læs mere
Af Signe Munk
09.04.20, 15:30
Coronakrisen er en glimrende mulighed for at give den grønne omstilling vind i sejlene - ved at kickstarte samfundet med grønne investeringer, når krisen er ovre. Læs mere
Af Nauja Lynge
08.04.20, 22:28
Der skete mange fejl fra danskernes side i deres iver efter at komme til Grønland og vide bedre – uden at ret mange vidste ret meget. Læs mere
Af Henrik Højlund
08.04.20, 20:36
Påskens budskab er muligheden for at leve, selv om vi dør. Det er svært at tro på - men på den anden side: Hvorfor ikke? Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
07.04.20, 10:22
Jeg er dødtræt af de partier, som mener, kunstnerne skal have bedre vilkår end alle andre. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
07.04.20, 07:57
Det er godt for folkesundheden, at statsministeren har fokus på hygiejnen. Men utroligt, at det skal være nødvendigt at lære os at være renlige. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
06.04.20, 23:30
Markedsøkonomien er – med alle sine mangler – den eneste form for økonomi, der kan bringe velstand og derfor også mere fred og fordragelighed. Læs mere
Af Nauja Lynge
06.04.20, 22:22
Men vi må gerne stille spørgsmål ved, om alle grupper i samfundet er tænkt ind i genåbningsstrategien. Selvfølgelig må vi det i et demokrati. Grønlændere i Danmark er ikke tænkt ind. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
06.04.20, 12:54
Partiet ønsker statsstøtte til aktionærer. Og viser dermed sit sande ansigt - og hvem, de mener, der skal slippe for at være med til at betale for krisen. Læs mere