<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Blog: Derfor bliver der aldrig færre regler

De, der har gavn af bureaukrati, vil altid være stærkere end dem, det går ud over.

Blog: Hvis Herlufsholm havde været en offentlig institution ...

Sådan som de røde partier taler om Herlufsholm, burde de tale om ethvert svigt på enhver daginstitution, enhver skole, ethvert gymnasium og enhver videregående uddannelse.

Blog: Vi har også tabuer i Danmark

Det enorme forbudsregime, regeringen påtænker, er ene og alene kommet på dagsordenen, fordi det er absolut forbudt blandt røde politikere og i velfærdsstatens elite at sige, at man selv har et ansvar for ikke at drikke for meget og for ikke at spise så meget, at man bliver farligt overvægtig.

Blog: Ruslands krig har vist os venstrefløjens egentlige projekt

Hvis Nato forsvandt, og den vestlige verden afrustede, ville ikke bare den vestlige verden som en fysisk størrelse, men også den vestlige verdensorden, forsvinde. Det ville passe venstrefløjen så aldeles glimrende.

Blog: Det er ikke forbudt at kritisere Nato og EU. Men husk bare lige, at verden er forandret efter den 24. februar

Nato er vores eneste beskyttelse imod den eksistentielle trussel om at leve i en ugunstig og uønsket verdensorden, der kommer fra Rusland.

Blog: Det er for plat at gøre en tragedie til identitetspolitik

Det er tragisk, at der sågar findes mennesker, der er villige til at forsøge at slå politisk mønt af en frygtelig tragedie, som drabet i Aalborg er.

Blog: Derfor bliver vi nødt til at tale om indoktrinering igen

Man kan ikke undervise i liberalisme og forbigå i tavshed, at der i Danmark er to vigtige politiske strømninger, der hedder konservatisme og socialisme/socialdemokratisme. Det er simpelthen ikke rimeligt.

Blog: Vesten er bedst. Og det skal vi forsvare

Vi står nu i den vestlige verden med en konflikt, vi ikke har bedt om. Det betyder, at vi bør sige fra over for de venstreorienterede eliters selvhad. Vores civilisation er den bedste. Derfor er den absolut værd at forsvare.

Blog: Armene bliver kortere og kortere i forskningspolitikken

Jeg tror ikke en døjt på venstrefløjen, når den bedyrer, at den helt principielt bekymrer sig for armslængdeprincippet og forskningsfriheden.

Blog: Når alt er videnskab, er intet videnskab

Identitetspolitik bliver til erkendelsesteori. Konsekvensen er, at det klassiske ideal om universitetet bliver smidt på historiens mødding. Men ikke alene går idealet om alment anerkendte gyldighedskriterier tabt. Det gør også den åbne og kritiske diskussion.

Blog: Vi skal holde op med at holde fest for fikse idéer

Hvis jeg kunne bestemme, ville jeg kræve af alle MF’ere og alle fagforeningsformænd, at de ikke måtte fremføre deres foretrukne (tvangs)tanke ved næste møde.

Blog: Derfor har reformpædagogik social slagside

Den antiarbejds- og antiflidsideologi, der præger folkeskolen, vender den tunge ende nedad i social henseende. Det går ud over de børn, hvis forældre ikke evner eller magter at give tingenes rette sammenhæng videre.

Blog: Ren "gaslighting" at påstå, at identitetspolitik ikke findes i Danmark

At stå op for det politisk liberale samfund er ikke fanatisme. Til gengæld er det udtryk for den mest enøjede fanatisme at prøve at gaslighte den danske offentlighed til ikke at stole på sin egen viden og erfaringer.

Blog: Finanslovsdebattens falske melodi: I den venligste udlægning er det konstante råb efter flere penge som alkoholikerens ønske om en drink mere

I den offentlige sektor luger man alt for sjældent ud i de dårligt fungerende enheder, men omorganiserer i ét væk uden at få bugt med problemerne.

Blog: Her er 11 områder, hvor staten ikke løfter kerneopgaven

Danmark har verdens højeste skattetryk. Derfor burde det være soleklart for enhver, at der er betydelig mere galt med disse 11 væsener og institutioner, end at de angiveligt kører på et skrabet budget.

Blog: Mandag den 13. december var en god dag for det danske demokrati

Dommen i Rigsretten sætter en ret hård grænse for den mængde af bullshit og spin, en minister kan tillade sig. At have magten er ikke noget, vi bare leger. Med den følger ansvaret for, at tingene går rigtigt til.

Blog: Fortalerne for LGBT-ideologi er noget nær de mest intolerante mennesker i verden. Som regel kan de ikke engang tåle at blive sagt imod

Jeg er ude af stand til at se, hvad der skulle være af argumenter imod at beskytte ytrings- og tankefriheden ekstra godt i disse år.

Blog: Forbrydere med anden etisk baggrund

Er det sådan, at RUC er ved at udvikle sig til et sted, hvor man specialiserer sig i at bagatellisere og relativisere og hvidvaske alle de problemer, der specifikt har at gøre med stormellemøstlig kultur, der møder Danmark?
Mere
Profil
Henrik Dahl (f. 1960) er sociolog og medlem af Folketinget for LA. Han har de seneste knap 25 år udgivet en række bøger om kulturhistoriske og samfundsmæssige forhold. Nyligst en bog om den venstreradikale identitetspolitik, der kommer fra USA: "Den sociale konstruktion af uvirkeligheden" fra 2020.
Mest Læste blogs
Seneste blogs
Af Henrik Dahl
18.05.22, 14:00
De, der har gavn af bureaukrati, vil altid være stærkere end dem, det går ud over. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
18.05.22, 10:40
Forsvarsforbeholdet forhindrer Danmark i, at vi kan købe ind sammen med de andre EU-lande. Læs mere
Af Utku H. Güzel
16.05.22, 18:00
Det er ikke første gang, at vi er vidne til, at når de svageste grupper i samfundet skal have flere penge, så har politikerne meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Læs mere
Af Mikael Jalving
15.05.22, 09:45
Når vi fejlagtigt antager, at alle inderst inde må være ligesom os, slipper vi for at stille de ubekvemme spørgsmål. Læs mere
Af Marie Høgh
13.05.22, 14:00
Vi har de samme eksistentielle kampe og opgør med os selv i dag som for 100 år siden. Men traditionen giver os noget – i en tid, der ellers er rodløs. Læs mere
Af Nauja Lynge
13.05.22, 00:02
Det er ofte nogle andre længere oppe, der taler for dem, der befinder sig længere nede i hierakiet. Sådan er det også for grønlænderne i Danmark. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
12.05.22, 08:08
EU laver sin egen kontanthjælp og er blevet de venstreorienteredes legeplads. Samtidig svigter de EU-begejstrede partier "sparebanden". Læs mere
Af Isabella Arendt
11.05.22, 12:05
Det er nemmere at konkurrere med kødet nu, hvor priserne er så høje. Læs mere