Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Luderne skal ind i varmen

Rettigheder og pligter skal følges ad. Det er i hvert fald den parole, vi altid får tudet ørene fulde af, når politikere fra begge sider begrunder initiativer, der på den ene eller anden måde stiller krav til befolkningsgrupper og borgere.

Historisk set har politikerne desværre altid vendt det blinde øje til en af samfundets mest udsatte grupper, nemlig de prostituerede. Jeg ved godt, at nogle taler om den lykkelige luder, og at nogle sikkert selv har valgt deres erhverv. Jeg har dog mine dybe tvivl, men det er ikke det, den debat, som socialminister Mai Mercado (K) netop har rejst, handler om. Socialministeren har således sat hele otte ministre til se nærmere på, hvordan de kan give de prostituerede nogle bedre vilkår og rettigheder, når man forlanger, at de skal registrere sig og ligesom alle andre næringsdrivende betale skat af deres indtægter.

Man siger, at prostitution er verdens ældste erhverv, og desto mere underligt er det, at man fra politisk side altid har holdt dette erhverv ud i strakt arm og aldrig for alvor har haft mod til tage fat om ondets rod.

Personligt så jeg helst, at man kriminaliserede erhvervet, så købesex blev gjort ulovligt og strafbart for kunderne. Kun derved kunne man håbe på, at tvangsprostitution måske kunne komme delvis til livs. Det er imidlertid ikke det, som ligger i kortene med socialministerens initiativ. Tværtimod går det vel nærmere i retningen af en yderligere liberalisering af erhvervet, mod til gengæld at de prostituerede får nogle tiltrængte rettigheder, der modsvares af deres skatteforpligtelse.

Det vil efter min bog blandt andet betyde, at prostituerede skal have ret til at melde sig ind i en a-kasse, være dagpengeberettiget og kunne optjene pension lige som de fleste andre lønmodtagere. Men at problemstillingen måske heller ikke bare er helt så let, illustreres måske bedst ved, at det nok ikke vil være rimeligt at stille samme krav til dagpengeoptjening, sygemeldinger, arbejdsprøvning, AMU-kurser, som gælder for de fleste andre i mere almindelige vertikale jobfunktioner.

Nogle vil givetvis hævde, at rettigheder til branchen blot er med til at blåstemple prostitution. Det tror og håber jeg ikke kommer til at ske, for det må aldrig blive en karrierevej for kvinder at sælge deres egen krop. Desværre er omstændighederne nok bare, at vi og andre samfund aldrig slipper af med prostitution.

Man kan gemme problemet mere væk med en mere restriktiv lovgivning, men risikoen er, at det i endnu højere grad overtages af den kriminelle underverden og menneskesmuglere for hvem ”rettigheder” er en by i Vestafrika. Det skal man politisk gøre alt i verden for at undgå. Så hellere få de prostituerede helt frem i lyset.

Socialministerens tværministerielle udvalg kommer med en rapport om et halvt års tid. Det vil sige efter folketingsvalget. Måske skifter magten side efter valget, men forhåbentligt vil en ny regering blot samle handsken op og fortsætte arbejdet med at udstyre de prostituerede med helt rimelige rettigheder.

Med socialministerens initiativ er ånden i hvert fald ude af flasken. Tabuet er brudt, og uanset regeringsfarve skal de få tusinde – fortrinsvis kvinder – fra samfundets bund nu løftes ind i varmen og helst hjælpes helt ud af deres erhverv.Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Valgdebat