<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Vigtigt med en ny samlet skilsmissemyndighed

Socialdemokratiet vil oprette en familiedomstol så alle sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær afgøres ét sted frem for som i dag, hvor fx forældremyndighed afgøres i retten, mens samvær ligger i Statsforvaltningen. En specialiseret familiedomstol er et fremskridt, men det er vigtigt at huske på, at konflikter ikke i udgangspunktet handler om jura men om kommunikation, følelser og menneskelige relationer.

En familiedomstol, der fremover skal behandle skilsmissesager, står højt på Socialdemokraternes ønskeliste, skriver Dagbladet Politiken (07.12.2015). Partiet foreslår altså en betydelig ændring af den udskældte Forældreansvarslov fra 2007. Konkret vil det betyde, at alle sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær fremover skal afgøres ét sted frem for som i dag, hvor f.eks. forældremyndighed afgøres i retten, mens samvær ligger i Statsforvaltningen.

Socialdemokratiet foreslår også, at forældrene fremover skal på obligatoriske kurser i, hvordan de kan samarbejde efter deres brud, ligesom der skal være et tilbud om mægling. Det vender jeg lige tilbage til.

Forslaget om en familiedomstol er ikke nyt. De Konservative forslog noget lignende sidste år, ligesom socialminister Karen Elleman-Jensen (V) også gør sig tanker om en familiedomstol.

Det glæder mig, at der dermed tegner sig en politisk opbakning fra begge sider af Folketinget, for der er ingen tvivl om, at det er en god idé at samle skilsmissemyndigheden i én og samme instans – for familiernes udfordringer hænger uløseligt sammen.

At samle området vil give større overskuelighed og tryghed for familierne – der jo ofte kæmper med krise og store livsomvæltninger, især på det tidspunkt, hvor de skal i kontakt med systemet. Og det vil sikre en mere nuanceret baggrundsviden blandt de dommere, der skal træffe sårbare og smertefulde beslutninger på vegne af børn og deres voksne.

Når det er sagt, er jeg til gengæld ikke spor sikker på, at dommere er de bedste til at løse konflikter, der i langt højere grad handler om menneskelige relationer end om kold jura. 

I en retssag kan man godt afgøre en strid mellem forældre på et juridisk grundlag. Men en afgørelse ved en domstol vil aldrig kunne få forældrene til at samarbejde bedre bagefter, for det vil ikke løse det grundlæggende problem, der typisk skiller forældrene ad: Mangel på tillid og god kommunikation.

Og det er netop samarbejde, tillid og kommunikation, der er det afgørende for børnene efter bruddet. Det ved vi fra forskningen. Og vi ved det på Center for Familieudviklings møde med hundredvis af familier. Derfor er jeg også mere optaget af Socialdemokraternes andet ønske, som jeg nu vender tilbage til: Forslaget om at sende forældrene på obligatoriske forældrekurser og tilbyde mægling. Heller ikke dette forslag er nyt – fra 1. januar vil et politisk bestemt forsøgsprojekt f.eks. gå i gang i to afdelinger af Statsforvaltningen, hvor flere tusinde forældre skal på kursus over de næste fire år. Et projekt, som Center for Familieudvikling har udviklet.

De fleste forældre, der kommer på kursus i forebyggende samarbejde, oplever, at de får nyttig ny viden og anvendelige redskaber til at løse konflikter. På centret oplever vi sågar forældre, der allerede har en verserende retssag, som efter et kursus selv finder en holdbar løsning på deres tvist – uden om en dommer. Det får konfliktniveauet ned og kan bidrage til en vej videre, der er mere holdbar for familien.

Desværre vil nogle skilsmissesager være så uløselige, at en dommer må træffe afgørelser på familiens vegne. Det kan vi ikke undgå – og her vil en specialiseret familiedomstol klart være et fremskridt. Men det er afgørende at huske på, at konflikter ikke i udgangspunktet handler om jura men om kommunikation, følelser og menneskelige relationer.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Michael Gylling Nielsen (f. 1959) er direktør for Center for Familieudvikling. Han er uddannet journalist, med mangeårig baggrund i den danske og internationale ngo-verden. Han er vokset op på børnehjem i Vestjylland og er desuden medstifter af miljøorganisationen, Greenpeace i Danmark og i en række andre europæiske lande. Han har i kraft af sit arbejde i bl.a. Læger uden Grænser været udstationeret i bl.a. det tidligere Sovjetunionen, Zimbabwe, Sydsudan, Liberia og Italien. Han bor til dagligt i Odense.
Seneste blogs
Af Henrik Dahl
23.06.21, 11:59
En aggressiv, hetzende, ekskluderende og antividenskabelig bevægelse som LGBT-bevægelsen bør ikke være velkommen i sportens og fodboldens verden. Det er en ekstremistisk organisation, der i så fald ville få dens farver projiceret op på Allianz Arena. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
23.06.21, 10:50
Det er skudt helt ved siden af, at Uefa ikke vil tillade, at Allianz Arena bliver oplyst med regnbuefarver. Læs mere
Af Steffen Husted Damsgaard
22.06.21, 17:41
Decentrale uddannelser er nøglen til vækst og udvikling i hele landet. For det er en kæmpe barriere, når et områdes stærkeste ressource – de unge – tvinges til at forlade det Læs mere
Af Martin Lidegaard
22.06.21, 08:30
Regeringen har ret i, at der er et skrigende behov for flere uddannelser uden for de store byer. Men det er hul i hovedet at finde pengene ved at skære på de samme uddannelsespladser i byerne. Danmark har brug for mere uddannelse, ikke mindre. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
22.06.21, 08:00
Velorkestrerede kampagner arbejder for at begrænse rettigheder for kvinder og LGBTQ. Læs mere
Af Uffe Elbæk
21.06.21, 22:14
Hvorfor er arrestationen af de 350 kommunister ikke mejslet ind i vores allesammens bevidsthed og hukommelse? Hvorfor er der ikke en historisk mindeplade på Christiansborg, der fortæller denne historie? Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
21.06.21, 22:11
Rigtige eliter kan noget. Men der er absolut intet elitært over kunstnerne i dag. Engang var kunstnerne uforlignelige håndværkere, der kunne vække både begejstring og alvor og minde os om livets storhed. Det er et par århundreder siden, vi havde den slags kunstnere Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
21.06.21, 13:30
Den eneste brugbare metode til at undersøge forskelle mellem grupper er ved at se på, hvordan de klarer sig i gennemsnit. Vel at mærke samlede grupper. Ellers får man et skævt resultat ud af sine undersøgelser, som det er tilfældet med en undersøgelse fra Kraka om integration af muslimer. Læs mere
Af Nauja Lynge
20.06.21, 21:36
At det var Aaja Chemnitz Larsen, der fik Folkemødets Dialogpris, var helt passende. Det har aldrig været vigtigere med dialog i rigsfællesskabet end nu. Læs mere
Af Martin Ågerup
20.06.21, 21:12
Der er behov for et lønsystem, der i højere grad belønner dygtighed og flid. Læs mere