<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Det er et samfundsansvar at hjælpe børn i skilsmisser

Adskillige undersøgelser viser med al tydelighed, at konfliktfyldte skilsmisser mærkbart øger risikoen for, at børn udvikler psykologiske og sociale problemer – både i barndommen og i voksenlivet. Den viden kan vi som samfund ikke sidde overhørig.

Adskillige undersøgelser viser med al tydelighed, at konfliktfyldte skilsmisser mærkbart øger risikoen for, at børn udvikler psykologiske og sociale problemer – både i barndommen og i voksenlivet. Den viden kan vi som samfund ikke sidde overhørig.

Derfor er det også en stor glæde for Center for Familieudvikling, at Indenrigs- og Socialministeriet har valgt os til at udvikle et nyt projekt for Statsforvaltningens afdelinger i Odense og Aabenraa, som skal forebygge konflikter mellem skilte forældre.

Fra årsskiftet vil skilte forældre, der henvender sig med en sag til en af de to afdelinger i Statsforvaltningen, få tilbudt gratis undervisning i, hvordan de kan forbedre deres kommunikation og samarbejde som fælles forældre. Og de vil få grundig indsigt i, hvordan skilsmissen opleves fra børnehøjde og hvordan de bedst kan støtte børnene, så børnenes tarv kan komme i fokus.

En del af projektet er inspireret af Center for Familieudviklings Kursus i Fælles Forældreansvar (KIFF), som vi med gode resultater har udviklet og tilbudt skilte forældre med satspuljestøtte gennem en årrække.

Vores erfaringer og tilkendegivelser fra forældrene viser, at forebyggelse virker. Det bekræftes også af internationale erfaringer med lignende kurser, ikke mindst fra Norge, der har haft statsfinansierede kurser for skilte forældre i flere år. Langt de fleste forældre oplever, at de får nyttig ny viden og anvendelige redskaber til at forebygge konflikter. De bliver også bedre til at fokusere på det samarbejde, der er helt afgørende nødvendigt for deres børns trivsel både under og efter samlivsbruddet.

Derfor undrer det mig meget, at socialminister Karen Ellemann nu melder ud til TV2 (6. nov.), at ”det er et sygdomstegn i et samfund, hvis man mener, det er en offentlig opgave at hjælpe forældre med at undgå konflikter, der skader deres børn”. For det modsatte er gældende, nemlig, at det er et sygdomstegn, hvis vi som samfund ikke gør alt hvad vi kan, for at sikre at børn fungerer så godt som overhovedet muligt efter deres forældres samlivsbrud.

Ministeren var selv med til at sikre projektet penge fra satspuljemidlerne. Og en indsats som denne er den eneste ansvarlige vej at gå. Ministeren kan have ret i, at vi som samfundsborgere selv har et ansvar for eget liv. Skilte forældre har naturligvis selv et stort ansvar for det samlivsbrud, de går igennem. Og de har naturligvis det endelige ansvar for, at deres indbyrdes samarbejde om børnene kommer til at til at fungere. Men hvis forældrene mangler handlemuligheder i situationen sker der ingenting i forhold til børnenes trivsel.

Ofte er det kun halvdelen af et par, der ønsker bruddet. For den, der forlades, vil bruddet næsten altid være en stor sorg og en livskrise. Alligevel kræver lovgivningen, at forældre skal samarbejde om det dyrebareste, de har sammen, dagen efter de har forladt hinanden, netop fordi deres kommunikation blev for svær og nærheden mellem dem umulig.

Forældrene kan bedre støtte deres børn i denne svære livsfase, hvis de selv bliver mødt med viden, rådgivning og omsorg. Og ja, det koster penge. Men det er langt, langt dyrere at lade familierne sejle deres egen sø, og dermed lade børnene mistrives: Sagsbehandlinger i Statsforvaltningen, gennemførelsen af retssager, kommunale udgifter til sygemelding af nedbrudte forældre, kommunale udgifter til børn, der mistrives i skole og fritid osv. Det kræver ikke en kandidatgrad i nationaløkonomi at regne ud, at et undervisningsforløb til forældre er en rigtig god investering. Og lad mig minde om, at et af de helt centrale mål med det nye projekt i Statsforvaltningerne i Odense og Aabenraa da også er at forebygge konflikter og derigennem at nedbringe antallet af (dyre) henvendelser i Statsforvaltningen. En rigtig god investering, menneskeligt, men i høj grad også økonomisk.

Det nytter ikke bare at tale med store bogstaver til disse forældre. Det hjælper ikke dem – og det hjælper slet ikke deres børn. Og børn har vi som samfund altid et ufravigeligt ansvar for. De skal bringe gode konflikthåndteringsmodeller videre i fremtiden.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Michael Gylling Nielsen (f. 1959) er direktør for Center for Familieudvikling. Han er uddannet journalist, med mangeårig baggrund i den danske og internationale ngo-verden. Han er vokset op på børnehjem i Vestjylland og er desuden medstifter af miljøorganisationen, Greenpeace i Danmark og i en række andre europæiske lande. Han har i kraft af sit arbejde i bl.a. Læger uden Grænser været udstationeret i bl.a. det tidligere Sovjetunionen, Zimbabwe, Sydsudan, Liberia og Italien. Han bor til dagligt i Odense.
Seneste blogs
Af Henrik Dahl
23.06.21, 11:59
En aggressiv, hetzende, ekskluderende og antividenskabelig bevægelse som LGBT-bevægelsen bør ikke være velkommen i sportens og fodboldens verden. Det er en ekstremistisk organisation, der i så fald ville få dens farver projiceret op på Allianz Arena. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
23.06.21, 10:50
Det er skudt helt ved siden af, at Uefa ikke vil tillade, at Allianz Arena bliver oplyst med regnbuefarver. Læs mere
Af Steffen Husted Damsgaard
22.06.21, 17:41
Decentrale uddannelser er nøglen til vækst og udvikling i hele landet. For det er en kæmpe barriere, når et områdes stærkeste ressource – de unge – tvinges til at forlade det Læs mere
Af Martin Lidegaard
22.06.21, 08:30
Regeringen har ret i, at der er et skrigende behov for flere uddannelser uden for de store byer. Men det er hul i hovedet at finde pengene ved at skære på de samme uddannelsespladser i byerne. Danmark har brug for mere uddannelse, ikke mindre. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
22.06.21, 08:00
Velorkestrerede kampagner arbejder for at begrænse rettigheder for kvinder og LGBTQ. Læs mere
Af Uffe Elbæk
21.06.21, 22:14
Hvorfor er arrestationen af de 350 kommunister ikke mejslet ind i vores allesammens bevidsthed og hukommelse? Hvorfor er der ikke en historisk mindeplade på Christiansborg, der fortæller denne historie? Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
21.06.21, 22:11
Rigtige eliter kan noget. Men der er absolut intet elitært over kunstnerne i dag. Engang var kunstnerne uforlignelige håndværkere, der kunne vække både begejstring og alvor og minde os om livets storhed. Det er et par århundreder siden, vi havde den slags kunstnere Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
21.06.21, 13:30
Den eneste brugbare metode til at undersøge forskelle mellem grupper er ved at se på, hvordan de klarer sig i gennemsnit. Vel at mærke samlede grupper. Ellers får man et skævt resultat ud af sine undersøgelser, som det er tilfældet med en undersøgelse fra Kraka om integration af muslimer. Læs mere
Af Nauja Lynge
20.06.21, 21:36
At det var Aaja Chemnitz Larsen, der fik Folkemødets Dialogpris, var helt passende. Det har aldrig været vigtigere med dialog i rigsfællesskabet end nu. Læs mere
Af Martin Ågerup
20.06.21, 21:12
Der er behov for et lønsystem, der i højere grad belønner dygtighed og flid. Læs mere