<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Mens vi venter på endnu en brændende Bibel

Blasfemiparagraffen bevares, fordi den beskytter mod afbrænding af hellige bøger. Hævder tilhængerne. Men passer det?

Selvfølgelig sprang Alternativet i målet og ødelagde det spirende flertal for afskaffelse af blasfemiparagraffen. Argumentet lød: Afskaffer man §140, vil man kunne ikke kunne bremse offentlige afbrændinger af Bibelen og Koranen, ikke engang på Christiansborg Slotsplads.

Argumentet er absurd. For det første har man i forvejen ikke uden videre lov til at brænde ting af på Christiansborg Slotsplads. Det kræver tilladelse. For det andet er det jo ikke sådan, at vi har været forskånet for offentlige afbrændinger af hellige bøger, mens vi har haft blasfemiparagraffen. I 1997 blev en Bibel afbrændt offentligt, og for ganske nylig blev afbrændingen igen vist i offentligheden, nærmere betegnet i selveste Danmarks Radio – uden at det har fået retlige konsekvenser.

Vi ved det jo nemlig godt: Blasfemiparagraffen omfatter de facto ikke beskyttelse af de kristnes hellige bog, kun af islams. Alligevel kredser tilhængerne af blasfemiparagraffen om bogafbrændingerne, som om §140 er en bogafbrændingsparagraf. Hør bare Kristeligt Dagblads chefredaktør, som argumenter som følger:

”Faktisk står det ikke lysende klart for mig, hvorfor det skulle være en indskrænkning af ytringsfriheden eller den offentlige debat at gå ind for et forbud mod offentlig......afbrænding af bibeler, koraner og andre hellige tekster.”

Vil det sige, at straffelovens §140 indeholder et forbud mod offentlig afbrænding af Bibler? Så må vi bare vente på den næste brændende Bibel og den deraf følgende tiltale. Jeg gætter på at en sådan juridisk beskyttelse af kristendommens bog vil kunne få selv Alternativet til at ønske paragraffen væk. Man er vel antiklerikal.

Mens bogafbrændingsfikseringen er en saglig blindgyde, for §140 drejer sig om langt mere og om noget langt mere ukonkret. Der står som bekendt i følgende i § 140: ”Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

Det er med andre ord slet ikke en blasfemiparagraf. For det handler ikke om krænkelse af Guds eller Allahs majestæt. Det er en religionsfølelsesparagraf.

Denne ændring indtrådte efter Grundlovens indførelse og det er en del af problemet.

For når det er den religiøse følelse, der ikke må krænkes, forsvinder enhver saglighed som sand mellem fingrene. Man kan nemlig argumentere imod krænkede følelser. Hvis man er krænket, er man krænket. Man kan hævde, at det ingen berettiget grund er til at blive krænket, men den krænkede følelse i sig selv er uimodtagelig for argumenter.

Derfor burde paragraffens navn ændres fra blasfemiparagraffen til religionsfølelsesparagraffen. Så ved vi, hvad vi taler om, eller rettere sagt: Så ved vi, hvilken vilkårlighed i form af subjektive følelser, der får magten, hvis der pustes yderligere liv i § 140. Når religionsfølelsesparagraffen har levet så stille et liv siden 1930'erne skyldes det jo ikke, at der ikke er blevet drevet spot mod bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse” siden da. Tværtimod.

Det skyldes at man har lagt paragraffen i mølpose og ladet den leve et skyggeliv. Problemet er, at den nu er ved at træde ud af skyggen og det begyndte faktisk allerede med Muhammedtegningerne.

I 2005 blev Jyllands-Posten anmeldt for overtrædelse §140 pga. de 12 tegninger af Muhammed. Rigsadvokaten vurderede imidlertid, at der ikke findes et generelt forbud mod at tegne Muhammed i islam og frafaldt sagen. Underforstået: Havde der fandtes et generelt billedforbud i islam, ville Muhammedtegningerne have overtrådt §140.

Så længe §140 findes i straffeloven, har vi derfor ingen vished for, at vi har frihed til offentligt at håne, spotte og latterliggøre troslærdomme .

Med andre ord: Så længe §140 findes i straffeloven, har vi ingen sikkerhed for, at vi har fuld og ægte ytringsfrihed.

Nu er sagen, takket været Alternativets tåbelighed, lagt i mølpose.

Måske en offentligt brændende Bibel kan få sagen frem igen og vise hulheden i argumenterne for bevarelse af en religionsfølelsesparagraf, der risikerer at kvæle religionsfriheden?

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Katrine Winkel Holm (f. 1970) er præst, forfatter og fhv. formand for Trykkefrihedsselskabet. Hun er medlem af DR's bestyrelse.
Seneste blogs
Af Pia Kjærsgaard
10.04.21, 09:08
Når børn får lov at tage beslutninger, som ud fra deres modenhedsmæssige perspektiv er uoverkommelige, skader man dem mere, end man gavner. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
10.04.21, 08:00
De små poder i klasselokalerne bliver afgørende for, hvad vi vil med vores samfund og demokrati Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
09.04.21, 12:00
Jeg har fået en invitation til vaccination – men jeg ved ikke til hvilken vaccine, og det er med til at gøre mig utryg. Læs mere
Af Annika Smith
08.04.21, 16:30
Det bør mane til selvransagelse, at mange danskere mener, at dele af medierne svigter i coronadækningen. Læs mere
Af Henrik Dahl
08.04.21, 10:00
Regeringens forslag om en udvidelse af racismeparagraffen er en direkte trussel mod ytringsfriheden. Læs mere
Af Uffe Elbæk
08.04.21, 00:00
Der er intet belæg for påstanden om, at forskningskvaliteten og forskningsfriheden i Danmark er under pres eller for den sags skyld i frit fald. Læs mere
Af Utku H. Güzel
07.04.21, 19:13
Det hele handler om fordeling af goderne. I dette økonomiske system bliver en lille gruppes interesser plejet, og vi andre bliver spist af med almisser. Læs mere
Af Nauja Lynge
07.04.21, 11:16
Der er systemskifte på vej i Grønland efter et valg, hvor IA formodentlig slås sig sammen med Naleraq om en ny regering. Læs mere
Af Henrik Dahl
07.04.21, 11:00
Det er virkelig et pillearbejde at grave sig ned i den sproglige manipulation og de retoriske strategier, der anvendes for at præsentere den såkaldte normkritik som banal og ukontroversiel orientering til børn og unge om, hvordan verden er indrettet. Læs mere
Af Nauja Lynge
07.04.21, 09:44
Tendensen til, at medierne opfinde modsætningsforhold mellem Grønland og Danmark har ikke været kønt. Læs mere