<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

IS kan ikke forstås med verdslige begreber

IS er en øjenåbner for Vesten, som minder os om, at barbariet og volden er i verden, men også om, hvordan vi har tæmmet, dresseret og civiliseret barbariet.

Verden konfronteres i denne tid med en uvant grusomhed fra bevægelsen Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak. IS ønsker oprettelse af et kalifat og har religiøse skrifter som ledetråd.

IS er ikke bare en grusom bombe midt i vores civilisation, men er også en bombe i den vestlige offentligheds og dermed mediernes og journalisternes selvforståelse.

Målt med historiens lange perspektiv repræsenterer IS snarere reglen end undtagelsen. Menneskehedens historie er en lang række af nedslagtninger af stammer, folk, klaner og enkeltpersoner. Og ingen religioner kan sige sig fri fra at have givet anledning til den slags grusomheder.

Undtagelsen er, at vi i Vesten i de sidste 500 år fik skabt samfundsorden og havde vænnet os til civilisationen, vænnet os til freden og fordrageligheden. Og det på trods af, at vi - Vesten – selv havde fostret de værste myrderier midt i sin egen modernitet: nazismen og kommunismen. Alligevel rettede vi op, fik genoprettet demokratier og retsstater og velfærdssamfund, så vi igen var lige ved at glemme barbariets nærhed.

Nu er barbariet kommet tæt på igen. Tæt på via de sociale medier. For offentlige licenskanaler prøver stadig at skåne os, illusionere os om freden og dialogens muligheder og at vi alle tror på samme Gud.

Vi burde være klogere på vores egen fortid og historie. Vi har glemt og fortrængt, at vores eget samfund – oprindeligt – baserer sig på volden. Vi har fortrængt, at staten er defineret som et voldsmonopol, at enhver retsregel og lov som folketinget vedtager er et stykke fysisk vold, som kan og bør sanktioneres med fængsel eller bøde, hvis det ikke efterleves. Og det er godt sådan. Det er orden. Det giver frihed.

Og det giver ufrihed og retsløshed, hvis ikke politi og retsvæsen er villige til at opretholde orden – med vold om nødvendigt. I dag spadserer de vestlige samfund på en knivsæg om, hvem der har magten, fordi de officielle retshåndhævere i så stor udstrækning er blevet paralyseret og skræmt. I England optrævles nu en bølge af seksuelle overgreb, som ingen ville påtale af frygt for racismebeskyldninger. Berøringsangsten lammer. Politiet hos os negligerer åbenlys kriminalitet og borgere må insistere på, at der er sket noget voldeligt. En cafeejer på Frederiksberg har betalt 400.000 i beskyttelsespenge, ifølge BT, og er nu i livsfare, fordi han ikke vil betale 200.000 mere. Det burde være Breaking News og fælde justitsministeren. I stedet koncentrerer ordensmagten sig nu om at gennemføre flere fartkontroller. De onde ler og agerer ustraffet, mens de gode græder over fartbøderne.

Vi har selv fortrængt volden og ynder den ikke og med rette, men så har vi også glemt, at alternativet til staten som ordensskaber er langt værre, nemlig junglen, den stærkes magt, terroren, korruptionen, vilkårligheden. Irak, Rotherham, 2000 F.

Vi har også fortrængt voldens karakter. For vold kan kun ødelægge, negere, forhindre, rydde af vejen. Og vold kan aldrig bygge op, skabe positivt, være kreativ, få blomstre til at gro. Det var naiviteten ved interventionerne i Irak og efterfølgende, at vi glemte voldens begrænsede styrke. Den kan fælde en tyran og det kan være berettiget, men det skaber ikke infrastruktur, vandforsyninger og dagplejemødre. Samfund kan aldrig bygge på vold, men staten skal med vold skabe rammerne for samfund. Og så må borgerne, hvis de kan og vil og har moralen og religionen til det, opbygge det civile samfund.

Derfor er vold så tåbeligt i opdragelse, dannelsen, pædagogikken, religionen, mens det er det nødvendige middel for at sikre freden og roen på gader og stræder. Alting har sin tid og sin plads.

Og dog var den ultimative vold nødvendig i Anden Verdenskrig for at få slået en streg over voldsregimerne i Japan og Tyskland. Synd at der skulle atombomber og tilsigtede civilbombardementer til det, men det fungerede som et nyttigt signal om, at det forgangne system var endegyldigt færdigt, ondt og afsluttet. Lad os håbe, at vi aldrig mere kommer der til.

Logikken i retsstaten er, at staten kun kan være negativ, kun forhindre det onde, og ikke skabe det gode. Og når staten vil skabe godt, nærmer vi os selvmodsigelsen, for dens redskab, volden og mere pænt sagt love og paragraffer, er begrænset til at virke negativt. Det gode og kreative hidrører fra frie mennesker.

Den statsform, som det lykkedes at bygge op gennem 500 år i Vesten, begyndte som ren statsræson. En tyran og selv den værste tyran var altid bedre end ingen tyran, sagde Thomas Hobbes. Fordi orden og voldsmonopol var at foretrække for vilkårlighed og terror. For Hobbes var religionsfrihed en luksus, som staten på det daværende tidspunkt aldrig kunne tillade. Først da staten blev konsolideret i 1700-tallet begyndte filosoffer at prædike tolerance og rettigheder og godt med det, men friheden var helt afhængig af, at staten var tilstrækkelig solid, afskrækkende, funderet, samtidigt med at det protestantiske menneske med selvkontrol og respekt var blevet modent. Jeg har altid moret mig lidt over John Lockes A Letter Concerning Tolerance, et brev om tolerance, som alle skatter så højt, for friheden til religiøs forskellighed var selv i moderat form (ateister og katolikker skulle ikke tolereres) betinget af, at en ny verdslig Gud havde sikret sin massive og ubetvivlelige eksistens, staten, og så kunne der godt fires lidt på troen. Haps. I junglen bliver man ædt ved at tolerere.

Vi har vendt det hele på hovedet, tror at det gælder om at definere de fineste rettigheder, EU-charter og FN-konventioner, men de er intet værd uden orden og uden en statsopretholdende ordensmagt. EU som selvforstået humanistisk stormagt er den største trussel mod europæisk fred og orden.

IS er en øjenåbner for Vesten. En sand reminder om, at barbariet og volden er i verden. Men også en øjenåbner om, hvordan vi har tæmmet, dresseret og civiliseret barbariet. Det var for os en hård proces og de europæiske religionskrige var lige så blodige, men vi landede på benene.

Mange tror, at vi (Vesten) er verdslige og fornuftige, mens de, IS, Hamas og diverse broderskaber, er religiøse fanatikere. Det er Vestens illusion og en hindring for at værne mod barbariet.

Forskellen består i, hvad vi gør til religion. Hos os er det indre-styrede, autonome, selvkontrollerede og samvittighedsbårne menneske resultatet af vores religion, generelt den jødisk-kristne tradition og mere specifikt protestantismen.

Vores religion er civil, aflejret, tempereret, og ikke mindst forsonende og tilgivende. Den er tappet gennem århundreder af kristendommen i en mixture med jødedom og antik kultur. Abraham og Moses, Jesus og Sokrates. Den er ikke universel i verdslig forstand, for den er et historisk produkt af kulturelle sammenhænge, men alligevel let at forveksle med en universel gyldig kultur, da dens fundament med kristendommen gør krav på at være den eneste sande religion.

I dag er problemet ikke kun IS eller Hjem-IS (16 % af franskmænd støtter IS), men også afarten af vores egen religion, dens perversion og negation består i det evigt skyldige menneske, der åbner alle porte og siger undskyld for alt og som vil redde hele verden med sine ideale fordringer. En blind spøgelsespolitiker i det forkerte spor. En svensker. Tåbelighedens politik, The March of Folly som Barbara Tuchmann kaldte det, hvor portene åbnes på vid gab for fjenderne på samme måde som Trojas fald.

IS kan som al anden religion ikke bekæmpes med fornuft, men kun med anden religion. Man kan ikke som Martin Krasnik appellere til en imams fornuft. Man kan ikke ræsonnere en person ud af noget, som personen ikke er kommet til ad ræsonnementers vej.

Første trin er at blive klogere på os selv, vores egen religion, og hvorfor vi ikke agerer som IS i dag. Eller hvorfor Jesus tilgav den prostituerede kvinde som i søndagens tekst og ikke anså hende for uren og farlig. ”Dine synder er tilgivet. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!” 

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Henrik Gade Jensen er mag.art. i filosofi, boganmelder ved Morgenavisen Jyllands-Posten og mangeårig bidragyder til den offentlige debat. Henrik arbejder i dag som sognepræst i Lolland-Falster stift.
Seneste blogs
Af Nauja Lynge
17.04.21, 17:57
Samtidig bæver jeg ved reaktionerne fra både EU og Danmark. Læs mere
Af Martin Ågerup
17.04.21, 13:09
Fastholdelsen af forsamlingsforbud på 10 tilsidesætter en grundlovssikrede rettigheder uden saglig grund Læs mere
Af Marie Høgh
16.04.21, 14:00
Hvis du tror, at socialdemokraterne er nationalkonservative, er du faldet for et snedigt orkestreret blændværk. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
16.04.21, 11:35
Der er desværre nu kun ét parti i Danmark, som ikke køber Socialdemokratiets nye absurde samfundskontrakt. Læs mere
Af Isabella Arendt
16.04.21, 08:11
Der er brug for decentralisering. Der er brug for en helt grundlæggende erkendelse af, at der i Danmark er millioner af voksne mennesker, som selv kan tage ansvar for deres liv og hverdag. Læs mere
Af Henrik Dahl
15.04.21, 23:42
Vi er inødt til at genoverveje hele det spørgsmål om indoktrinering i folkeskolen, man diskuterede i 1970’erne. Der skal være metodefrihed og åbenhed i folkeskolen. Men der må også være nogle retningslinjer som sikrer, at det kontroversielle ikke bliver forklædt som det ukontroversielle. Læs mere
Af Søren Gade
15.04.21, 13:00
Mine gamle kolleger i Folketinget må vågne op: Markedsføringen af spil​ er stukket totalt af, og det bør stoppes omgående. Ikke kun ved at fjerne dem i bedste sendetid. Nej, med et totalt forbud. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
15.04.21, 02:38
Der bør omgående indføres frit valg til selv at bestemme, hvilken vaccine man ønsker. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
14.04.21, 14:13
Rapport i Storbritannien fandt ingen diskrimination mod minoriteter – nu sammenlignes den sorte formand med en ”onkel Tom”. Læs mere