<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Social kontrol findes i alle miljøer

Lige nu er diskussionen om social kontrol igen på tapetet, med afsæt i RUC-rapporten. Begrebet "social kontrol" misbruges, så alle der ikke indpasser sig efter majoritetens holdninger rammes af begrebet.

Lige nu er diskussionen om social kontrol igen på tapetet. Ikke mindst på grund af en nylig udgivet rapport fra RUC om temaet.

Baggrunden for rapporten er utvivlsomt mere end noget andet de muslimske miljøer. Og det er stærkt medvirkende til, at problematikken tiltænkes en religiøs grundfarve. Hvilket indebærer, at den ene efter den anden, bl.a. SF-formand Pia Olsen Dyhr, også langer ud efter kristne miljøer. Miljøer som i sin grundtone ikke repræsenterer andet end det, der har været den udbredte grundtone i Danmark for blot 4-5 generationer siden, men som nu er en minoritet i landet. Og derved anses minoritetens holdninger til mangt og meget for at være suspekte, og miljøernes forsøg på at overbevise og fastholde medlemmerne i disse holdninger kaldes ”social kontrol”.

Men findes der nogen som helst fællesskaber, som ikke har elementer af den slags ”social kontrol”? I fællesskaber af alle mulige slags, er der ting, man forventes at gøre og mene, og ting man forventes ikke at mene eller gøre.

Kristne fællesskaber med stor vægt på troen som altafgørende omdrejningspunkt repræsenterer som sagt en minoritet i det danske samfund. Desto tydeligere bliver afvigelsen fra de dominerende meninger inklusiv livsstil. Men der er lige så meget ”social kontrol” i den meningsdominante sammenhæng. Det ser bare ikke sådan ud, fordi det er det almindeligste. For 100 år siden var de meninger og holdninger, dagens kristne minoriteter repræsenterer, de almindeligste i hele landet, og ingen ville forbinde det med ”social kontrol”, at de allerfleste levede mere eller mindre med de holdninger.

Når jeg skriver, at ”social kontrol” dækker meget dårligt over det, der foregår i f.eks. kristne fællesskaber, skyldes det, at det i bund og grund drejer sig om noget helt andet. Det drejer sig helt enkelt om, at man i den slags kristne fællesskaber har en klar overbevisning om tilværelsens beskaffenhed med deraf følgende konsekvenser for det liv, der skal leves. I sådan et fællesskab forsøger man at hjælpe hinanden med at tro og leve efter den sandhed, som man er overbevist om. Alt andet ville være sært. Der er uden tvivl en hel del eksempler på, at forsøget på at ”hjælpe hinanden” falder dårligt ud. Der findes tåber og magtmennesker og fjolser i alle sammenhænge, som kontrollerer i stedet for at hjælpe, med friheden til selv at vælge som selvfølgelig forudsætning. Faktisk kommer vi nok alle sammen galt afsted overfor andre mere end én gang, selv når vi forsøger at hjælpe i allerbedste mening.

Det svarer sådan set til det, forældre gør i forhold til deres børn. De har en mere eller mindre klar forestilling om det sandeste og bedste for deres børn. De forsøger at påvirke børnene med denne sandhed og dette gode med alle forhåndenværende midler. Tit er de (vi) temmelig ukloge. Men forsøget skal gøres. Alt andet ville være svigt.

Begrebet ”social kontrol” kunne såmænd også bruges i sådan en familiesammenhæng. Men netop kun som et begreb, der dækker en lillebitte flig af helheden. Helheden drejer sig om det billede, forældre har af det bedste liv, og som de forsøger at påvirke deres børn med. Under frihedens fortegn, hvis det er kloge forældre.

Lad os blive langt skarpere i brugen af begrebet ”social kontrol”, så det rammer præcist, altså der hvor der er tale om virkelig social kontrol, som ikke bør findes i samfundet.

Med den uskarpe brug af begrebet social kontrol ender det med at blive samfundsmajoritetens sociale kontrol med minoriteterne.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Henrik Højlund (f. 1960) er valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke, tidligere sognepræst i Østjylland og på Nørrebro og fhv. formand for Evangelisk Luthersk Netværk, debattør og forfatter, gæstelærer på Menighedsfakultetet.
Seneste blogs
Af Desiree Ohrbeck
14.05.21, 08:25
"Man dukker sig, venter på, at tingene ændrer sig, vender tilbage til normalen, indtil det igen er tid til at søge dækning og vente på, at tingene går over. Ingen er interesseret i en løsning og trækker tiden i langdrag", siger min veninde i Tel Aviv. Læs mere
Af Gitte Seeberg
13.05.21, 16:53
Det er naivt og ude at proportioner at tro, at man kan købe sig til politisk indflydelse for 20.000 kroner Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.05.21, 16:02
Dommedagsprofeterne om konsekvenserne af Storbritanniens farvel til EU har det svært for tiden. Læs mere
Af Mikael Jalving
12.05.21, 13:30
Landets tungeste kunstmuseum kalder til pseudodebat mellem ligesindede. Læs mere
Af Elsebeth Gerner Nielsen
11.05.21, 15:50
Bæredygtig dannelse bør have en meget mere central plads i udviklingen af et bæredygtigt samfund, end tilfældet er i dag. Naturen skal stå så stærkt for hver af os, at vi vil gå gennem ild og vand for at passe på den. Først da bliver det for alvor meningsfuldt at bære de afsavn, som f.eks. 70-procentsmålsætningen indebærer. Læs mere
Af Henrik Dahl
11.05.21, 13:30
Skolerne er faldet, når det gælder om at undervise i ytringsfrihed. Her kan det ikke lade sig gøre at demonstrere i praksis, hvad respekt for udpræget vestlige værdier som ytringsfrihed eller tolerance betyder. Læs mere
Af Utku H. Güzel
11.05.21, 12:45
Der eksisterer en ulmende utilfredshed i alle lande, og så længe uligheden vil vokse, og historier om grådighed vil fortsætte, ja, så vil der mangle brød til de fattige, men også mangle fred for de rige. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
11.05.21, 08:00
Når vi lader som om, vi er ubekymrede over for terrorangreb, så har vi allerede tabt. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
10.05.21, 21:34
Den livsild, der brændte så stærkt, er slukket. Læs mere