<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Færre sommerfugle og flere pandemier. Der er nok en sammenhæng.

Vira som f.eks. Corona er pressede. Derfor søger de over på mennesker og store husdyrbestande. Det er sådan set vores egen skyld

Der er sandsynligvis en sammenhæng mellem den kolossale tilbagegang i naturens mangfoldighed og pandemierne. Når naturens levesteder og meget synligt – sommerfuglene - forsvinder, bliver også vira klemt, hvorfor de søger over på mennesker eller f.eks.  store husdyrbesætninger. Skal pandemierne udryddes, må vi derfor ændre adfærd over for naturen uden for os selv.    

Corona formodes at have sit arnested i Wuhan ved at smitten sprang fra flagermus til aber på et dyremarked og derefter videre til mennesker. Vira kan lide at være, hvor der er tætte relationer. Hvor det er nemt at komme videre til nye værter. Derfor er dyremarkeder et attraktivt levested. Det samme er mennesker, fordi vi er mange og rigtig gode til at komme rundt. På få måneder vandrede virusset fra Wuhan til resten af verden, takket været tætte menneskelige relationer. Undervejs kom det forbi nogle minkfarme, hvor det slog sig ned, muterede og sprang tilbage på mennesker (lidt groft skitseret). Det betød, at 17 millioner mink blev slået ned. Nogle måneder senere måtte en stor hønsebesætning slås ned, fordi den var ramt af en anden undertype: Fugleinfluenza. De menneskelige omkostninger ved disse massakrer er enorme. Det samme er de økonomiske. Hertil kommer omkostningerne for samfundet i det hele taget ved gang på gang at måtte lukke ned, når vi trues af sygdom, knyttet til virus – som f.eks. Covid-19.

For nylig viste en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, at 81 % af levestederne for 2000 arter er i dårlig tilstand. Danmark er i øvrigt blandt de tre ringeste i Europa til at passe på naturen. Baggrunden er blandt andet det intensive landbrug, skovdrift, klimaforandringer og forurening. Biodiversitetskrisen betragtes som en af de mest alvorligste, fordi den befordrer mangel på drikkevand, mad og levesteder.

I bogen ”I Pestens Tid”, har Paolo Giordano sandsynliggjort sammenhængen mellem biodiversitetskrisen, klimakrisen og pandemierne.  En sammenhæng, som blev bekræftet ved FN ´s topmøde om biodiversitet 30. september 2020. Når naturen omkring mennesket lider, så rammes mennesket også på et tidspunkt.  Det har vi haft svært ved at forstå, fordi vi jo har bildt os ind, at vores egen natur er adskilt fra den øvrige natur. En vildfarelse, som startede med, at mennesket fik skelneevnen ved at spise af æblerne i Edens Have, og derefter så sig selv som noget væsentlig anderledes end slanger og andet levende.

Pandemierne minder os om, hvor forbundne vi er til alle andre livsytringer. At der reelt ikke er grund til at skelne mellem menneskets natur og den øvrige natur. Til gengæld burde det forpligte, at mennesker har gode hjerner og en civilisation, som gør, at vi rent faktisk kan være med til at sikre, at alt levende og dermed også menneskeheden får ordentlige levesteder.

Af samme grund er det meget positivt at et flertal i Folketinget har afsat en lille milliard til dansk natur. 13 nye naturnationalparker. 45000 hektar med vild skov. En del af Danmarks jord bliver givet tilbage til naturen, efter at vi de sidste 150 år har gjort alt for at udrette vandløb, dræne lavtliggende områder og ensrette hvad ensrettes kan.  

Det er ikke for tidligt og heller ikke nok. Der er brug for, at meget mere jord friholdes fra landbrug og menneskelig aktivitet.  Og der er brug for et meget mindre intensivt landbrug til fordel for mindre klimabelastning, mere plads til harer og lærker og i øvrigt mindre smitterisiko.

De tre store kriser – klimakrisen, biodiversitetskrisen og sundhedskrisen må imødegås med sammenhængende løsninger. Lige nu symptombehandles. Det er nødvendigt. På den lange bane er det hele vores levemåde, som skal forandres. Vi mennesker skal lære at være meget mere ydmyge over for den natur, vi reelt deler åndedræt med. Alternativet er måske serielle mutationer og pandemier.

Summary, FN ´s summit on biodiversity: https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2020/11/Summary-Biodiversity-Summit-4-November-clearedFINAL-002.pdf.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Elsebeth Gerner Nielsen (f. 1960) er generalsekretær for Højskolerne. Hun var fra 1994 til 2007 medlem af Folketinget for Radikale Venstre og tjente fra 1998 til 2001 som landets kulturminister og tidligere rektor for Designskolen i Kolding. Hun bestrider flere bestyrelsesposter og har gennem tiden gjort sig gældende i en lang række råd og udvalg.
Seneste blogs
Af Utku H. Güzel
02.03.21, 20:40
Vi skal kunne rumme hinandens holdninger og meninger til coronavirussen. En ting er, hvad myndighederne laver af regler og love, men en anden og mindst lige så vigtig ting er, at vi som befolkning accepterer hinandens forskelligheder. Læs mere
Af Nauja Lynge
02.03.21, 20:14
Mærkeligt er det i hvert fald at Danmark regner på en anden måde end nabolande i EU.   Læs mere
Af Gitte Seeberg
02.03.21, 09:16
Lad vaccinerne blive i Israel og komme palæstinenserne til gavn. Læs mere
Af Elsebeth Gerner Nielsen
02.03.21, 06:00
Tre ting vi har lært: Kvinder er dygtige til kriseledelse. Videnskab er afgørende for vores overlevelse. De rige bliver nødt til at hjælpe de fattige, hvis pandemier skal undgås. Læs mere
Af Nauja Lynge
01.03.21, 20:08
Danmark kan ikke bidrage, før der kommer en større forståelse for at problemet opstår i Grønland. Læs mere
Af Naser Khader
01.03.21, 17:54
Det er efterhånden en offentlig hemmelighed, at udviste bandemedlemmer kan bosætte sig i det sydlige Spanien, uden at de spanske myndigheder tilsyneladende kærer sig om det. Vi er til grin. Det minder om C. V. Jørgensens Costa Del Sol. Læs mere
Af Isabella Arendt
01.03.21, 17:26
Jeg havde næsten forventet, at DF ville slække på ligestilling og menneskerettighederne. Jeg er dog forundret over, at hverken Søren Pape eller Jakob Ellemann-Jensen siger fra. Hvor blev de anstændige borgerlige af? Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
01.03.21, 12:58
Kender Dansk Folkeparti slet ikke antisemitismens historie? Tier og samtykker de andre partiledere? Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
28.02.21, 22:15
De vil skabe revolution, bekæmpe den hvide mand og gøre op med objektiv forkning Læs mere