Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Vi skal passe på, at ambitiøs klimamålsætning ikke ender med "dem" og "os"

Det kræver folkeligt ejerskab og politisk opmærksomhed på bl.a. ulighed, hvis klimaindsatsen skal lykkes med sammenhængskraften i behold.

Mange undrede sig over, at statsministerens åbningstale ikke havde klimaet og det grønne som omdrejningspunkt. Det samme gjaldt nytårstalen. I stedet talte Mette Frederiksen om ansvaret for de svageste; om fællesskab og solidaritet. Og om børn.

Hendes fokus var det sociale. Hvordan sikrer vi sammenhængskraften? Det er klogt at stille sig selv det spørgsmål. Uligheden stiger overalt i verden. Også i Danmark. En udvikling, der nemt kan accelerere yderligere, når der sættes handling bag målsætningen om en reduktion af klimagasser på 70 pct.  En målsætning, som kan betyde en omkalfatring af vores levevis og af samfundets indretning.  I dag udleder hver dansker årligt ca. 17 tons klimagasser. Udledningen skal ned på 2-3 tons. Hvem kommer til at betale for den udvikling? er et naturligt spørgsmål.

Forhåbentlig kan omstillingen gennemføres intelligent og balanceret med en massiv satsning på energieffektivisering, vedvarende energi, omlægning til offentlig transport, en grøn skattereform osv. Omvendt er der en reel fare for, at det bliver de fattigste og svageste, som (igen) kommer til at betale for, at de velstillede kan fortsætte relativt billigt, nu i den grønne overhalingsbane med klimavenlige bøffer på middagsbordet og lokalt producerede bobler i glasset. Bare forestillingen om, at det bliver sådan, er en fare for samfundets sammenhængskraft. 

Resultatet kan blive polarisering og måske radikalisering. En opdeling i ”dem” og ”os”; i grupper, som støtter klimaindsatsen fuldt ud, medens andre vender ryggen til klimatosserne og eliten i det hele taget.  Hertil kan komme nye modpoler, f.eks. de unge mod de ældre. Unge, som er vrede over, at generationerne før dem slet ikke gør nok.

Af samme grund er det afgørende, at vi fortsætter med at tænke i helheder, dvs. finde løsninger, som både er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Og det skal ske sammen med folk, ikke hen over hovedet på dem. Den demokratiske og folkelige forankring af klimadagsordenen er afgørende, hvis vi vil have et samfund, der hænger sammen på den lange bane. 

Som en del af klimaforliget er det aftalt, at der skal oprettes et Borgerting, som får til opgave at kigge klimahandlingsplanerne efter i sømmene. Sikre, at der er fremdrift, og at det, der vedtages, ud fra et borgerperspektiv er fornuftigt. Det er en vældig god idé, som kunne blive startskuddet på en massiv folkelig involvering i - ja, demokratisk samtale om, hvordan vi skal indrette os med hinanden fremadrettet. Dermed ville der blive skabt grobund for, at hovedparten af danskerne oplevede klimamålsætningen som noget, de selv havde ansvar for.

Spørg os borgere: Hvad mener I, at der skal til, for at nå målsætningen på de 70 pct? Hvordan vil I selv bidrage? Jeg er sikker på, at der ligger et hav af gode ideer ude blandt folk. Derfor: Involver og brug det folkelige. Den grønne dagsorden kan være med til at tænde håb og engagement. Greta Thunberg-generationen viser allerede vejen. Men lad os få alle med, nutidens såvel som fremtidens generationer. På tværs af alle skel.

En aktiv politisk indsats for at skabe et socialt balanceret samfund, kombineret med en stærk demokratisk involvering af borgerne i udviklingen af fremtidens samfund, kan få klima til at rime på sammenhængskraft.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Elsebeth Gerner Nielsen (f. 1960) er generalsekretær for Højskolerne. Hun var fra 1994 til 2007 medlem af Folketinget for Radikale Venstre og tjente fra 1998 til 2001 som landets kulturminister og tidligere rektor for Designskolen i Kolding Hun bestrider flere bestyrelsesposter og har gennem tiden gjort sig gældende i en lang række råd og udvalg.
Seneste blogs
Af Morten Uhrskov Jensen
24.02.20, 18:13
Tal fra den nye tænketank Unitos viser tydeligt, at det er på høje tid at sende de personer, som har kvitteret for let adgang til Danmark med kriminalitet og klanmentalitet, væk herfra. Læs mere
Af Jens Kindberg
24.02.20, 13:38
Er danske politikere virkelig så langt fra almindelige borgere, som den tidligere statsminister afslører i et indlæg på Facebook, hvor han brokker sig over p-forholdene i København. Læs mere
Af Utku H. Güzel
23.02.20, 14:43
Selvom det står klart, at krigen i Syrien er skabt af udefrakommende grunde, og at de vestlige lande har en meget stor finger med i spillet, så prøver man fortsat at skabe en anden historie. Det er til at brække sig over. Læs mere
Af Mikael Jalving
23.02.20, 10:30
Dannelse skal hverken afspejle eller efterligne demokratiet, men hæve det, kvalificere det, ja, muliggøre det. Læs mere
Af Martin Ågerup
22.02.20, 00:34
Den danske SU er i forvejen den mest generøse i verden Læs mere
Af Nauja Lynge
21.02.20, 18:06
Folketingets partier har givet samtykke til, at dansk fregat indgår i fransk hangarskibsgruppe, selvom franske interesser ikke flugter med de danske. Det kræver, at Danmark justerer sin arktiske politik. Læs mere
Af Marie Høgh
21.02.20, 13:45
Hvis samtykkeloven bliver en realitet, kvæles det personlige ansvar, tilliden og friheden i slipstrømmen på #MeToo, der næres af mistillid mellem kønnene. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
20.02.20, 19:18
Her kommer min kommentar helt uden Debatten. Læs mere
Af Søren Gade
20.02.20, 15:30
Hvorfor er vores unge blevet så kropsfikserede? Påvirkning fra medierne og influencere bærer med deres deres udstilling af nogle ofte absurde idealer en stor del af skylden for det, der kan ende galt. Læs mere