Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Vi både underviser og måler eleverne i det forkerte. Lad os slippe dem og deres lærere fri

Kære Tommy Ahlers: Hvad med at afsætte en ordentlig klat penge til de eksperimenter, som kunne gøre os kloge på fremtidens uddannelsessystem og på de unge, som er ved at miste modet?


Det årlige uddannelsesmøde med Tommy Ahlers i spidsen er i gang på Koldingfjord og handler om innovationskultur. Altså om, hvordan vi får mange flere iværksættere og måske vigtigere: Får mennesker ud af uddannelsessystemet, som har modet til at gå nye veje i alt, hvad de gør. Det er der stærkt behov for – ud fra den betragtning, at menneskeheden står over for nogle problemer, den aldrig før har skullet forholde sig til.

Richard K. Miller, som er rektor ved Olin College i Boston, indledte sit oplæg om emnet med at gøre opmærksom på, at omkring 1/6 af Googles medarbejdere ikke har en uddannelse. Nok så interessant, da Google er en af de mest krævende virksomheder, når det gælder om at slippe igennem nåleøjet og få et job. Google ser med andre ord ikke uddannelse som et must. For den og mange andre virksomheder er det vigtige nemlig, at medarbejderne har det rette mindset. De skal stadig vide noget, men deres attitude er vigtigere. Miller fremhævede fem karakteristika for at være en god medarbejder: Man skal kunne samarbejde, være entreprenant, kunne arbejde på tværs af discipliner, være globalt tænkende og etisk bevidst.

At udvikle dette mindset – starter i folkeskolen, hvor børnenes fundament opbygges. Hvor de skal få tro og tillid til egne kræfter. Det gælder om at undervise dem på sådan en måde, så de vokser og kommer til tro på sig selv og andre. De skal indgydes håb og glæde. De skal lære alt det, der gør, at de kan begå sig socialt og kulturelt, herunder tackle en uvis fremtid. Det lykkes vi ikke særlig godt med. En meget stor del af vore børn og unge er kede af det, stressede og ensomme. Og samtidig bliver de testet som aldrig før, vel og mærke i ting, som måske ikke er særlig vigtige for, at de klarer sig godt i tilværelsen og på fremtidens arbejdsmarked. Læg hertil, at de nationale test åbenbart er fyldt med fejl: https://jyllands-posten.dk/?tags=tag%3Ahele_sagen.jp.dk%2C2011%3AFolkeskolen. Moralen synes at være: Skidt være med, at vi tester det forkerte på en forkert måde. Bare vi får et resultat.

Der er brug for at stoppe op. Slip folkeskolen fri igen. Stol på de lærere, som kender børnene og som ikke behøver en test for at sige, hvordan det reelt står til. I Finland tester man næsten aldrig børnene og deres uddannelsessystem kommer igen og igen ud som et af verdens bedste. Måske kunne vi lære noget?

Også i uddannelserne efter folkeskolen, burde vi være meget mere opmærksomme på at uddanne studerende med det rette mindset frem for, at de bare ved alt det rigtige. Vi kunne starte med at tænke som en designer: Hvad giver mening for de studerende? Altså starte med at understøtte deres passion og det, de rigtig gerne vil. En designers første spørgsmål er aldrig: Hvad kan betale sig eller, hvad kan lade sig gør? Derimod: Hvad skal der til for, at det, vi designer, giver mening.? Når det kommer til stykket, er det drivkraften for os alle sammen: At finde mening.

Hvis undervisning ikke giver mening, lærer man meget lidt. Allerede Grundtvig vidste det. Derfor skal de studerende involveres i tilrettelæggelsen af undervisningen og de skal have lov til arbejde konkret med konkrete problemstillinger, hvor de oplever, at det, de laver, er værdifuldt for andre, f.eks. en virksomhed eller et plejehjem. De skal opleve, at de kan være med til at forandre verden til det bedre.

Jeg har lige talt med en af mine studerende, der som en del af sit afgangsprojekt arbejder med at skabe meningsfuld beskæftigelse for udviklingshæmmede mennesker. En fornøjelse at høre hendes begejstring og glæde over at kunne gøre sin viden til handling. Om at være til gavn.

Der er brug for en ny kultur i hele uddannelsessystemet. Som Miller opsummerer:

Fra → Til

Overførsel af viden → Konstruktion af viden

Kan ikke → Kan

Følge ordre → Følge sin passion

Lære i klassen → Lære 24-7

Lære alene → Lære i teams

Arbejde problembaseret → Arbejde designbaseret


Kære Tommy Ahlers: Kunne vi bruge årets Uddannelses- og forskningsmøde til at vende skråen og skabe et uddannelsessystem, som giver mening for både den studerende og arbejdsmarkedet? Slip uddannelserne fri. Giv plads til eksperimenter og til at fejle. Lad os uddanne med udgangspunkt i det mindset, der er brug for i det 21. århundrede, snarere end den viden, der var behov for i det 20. århundrede. Og som man nu kan google sig til.

Hvad med at afsætte en ordentlig klat penge til eksperimenter, som kunne gøre os kloge på fremtidens uddannelsessystem og på de unge, som er ved at miste modet?

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Elsebeth Gerner Nielsen (f. 1960) er generalsekretær for Højskolerne. Hun var fra 1994 til 2007 medlem af Folketinget for Radikale Venstre og tjente fra 1998 til 2001 som landets kulturminister og tidligere rektor for Designskolen i Kolding Hun bestrider flere bestyrelsesposter og har gennem tiden gjort sig gældende i en lang række råd og udvalg.
Seneste blogs
Af Jens Kindberg
28.02.20, 14:11
Visionerne døde med Jens Kramer Mikkelsens farvel til politik. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
28.02.20, 13:40
Den nuværende regering kom til magten ved at strø om sig med tomme løfter; åbningstalens moraliseren er gjort grusomt til skamme af virkeligheden. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
28.02.20, 08:31
TV-medierne spreder bevidst uberettiget frygt om Coronavirus. De to landsdækkende kanaler spiller på vores bekymring. Læs mere
Af Nauja Lynge
28.02.20, 07:36
Vi diskrimineres og udsættes for fordomme og skal som minimum høres omkring rigsfællesskabets fremtid. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
27.02.20, 16:30
Vi skal stoppe med at belønne de forkerte. Udligningsreformen burde lade pengene følge borgerne i stedet for det uigennemskuelige flytteri af penge mellem kommunerne. Læs mere
Af Signe Munk
27.02.20, 14:30
Vi er for dårligt forberedte på det, der har ramt os lige nu – og som vil ramme os oftere. Vi skal have en samlet plan for, hvad vi gør ved de klimaforandringer, der truer med at drukne os. Læs mere
Af Rune Lund
27.02.20, 13:08
Flere multinationale selskaber har igen ikke betalt en eneste krone i skat Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
26.02.20, 21:58
Når det bliver krænkende adfærd at behandle et menneske som et frit og ansvarligt individ. Læs mere
Af Henrik Højlund
26.02.20, 21:51
En finsk politiker er genstand for politiundersøgelse, fordi hun går imod (LGBT)strømmen. Et varsel for Danmark? Læs mere
Af Jan E. Jørgensen
26.02.20, 16:00
Socialdemokraternes opgør med arbejdskraftens fri bevægelighed er tom snak - heldigvis. Selv om masser af socialdemokrater bedyrer, at der skal ske noget, så bliver det ved ordene. Læs mere