Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Eva Kjer Hansen skraber bunden med angreb på Vadehavet

Regeringen bekender igen kulør i miljødebatten og vil nu tillade erhvervsfiskeri med brug af bundskrab i det ellers totalfredede og Unesco-beskyttede Vadehav. Et stort tilbageskridt for Danmarks mest værdifulde maritime naturområde.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) vil åbne op for, at erhvervsfiskere kan skrabe bunden i Vadehavet for blåmuslinger og stillehavsøsters. Bundskrab efter blåmuslinger har været forbudt i 10 år af hensyn til fuglenes fødegrundlag. Derudover er bundskrab en belastning for havmiljøet, fordi havbunden efterlades ødelagt efter skrabet og dermed fjernes fødegrundlaget for både fisk og fugle, f.eks. strandskaden og edderfuglen, der i forvejen er på tilbagegang i Vadehavet. I forvejen er det danske havmiljø i stor mangel på urørt havbund.

Regeringens angreb på Vadehavet er helt uforståeligt, fordi området er den absolutte kronjuvel, når det kommer til det maritime miljø i Danmark. Det er et ekstremt følsomt og unikt område, der er beskyttet efter alle kunstens regler.

F.eks. er området, sammen med Møns Klint, det eneste område i Danmark, der er Unesco-verdensnaturarv. Samtidig er Vadehavet en af Danmarks nationalparker. Vi har derfor at gøre med et område, som foruden en stor miljømæssig betydning også er et stor turistmæssigt trækplaster for vestkysten og Syd- og Sønderjylland. Der er således mange stærke argumenter for at passe på og beskytte Vadehavet.

Så meget desto mere er der grund til at gå op imod regeringens ønske om at skrabe bunden efter blåmuslinger og østers. En beslutning, som tilmed hviler på et tyndt grundlag.

Det er fagligt velbelyst, at bundskrab efter østers og blåmuslinger er skadeligt for havmiljøet. Alligevel vil ministeren sætte gang i bundskrab af stillehavsøsters med det argument, at det er en invasiv art, der trænger den naturligt forekommende blåmusling tilbage.

Det er der flere ting at sige om. For det første er det ikke fagligt understøttet, at fiskeri efter stillehavsøsters vil mindske artens udbredelse. Derfor er det en dårlig idé at ødelægge havbunden, når vi ikke ved, om det stopper stillehavsøstersens udbredelse.

For det andet hænger ministerens argumentation ikke sammen i forhold til stillehavsøstersens skadelige effekt. Ministeren siger på den ene side, at vi skal starte bundskrab efter stillehavsøsters som en konsekvens af, at den trænger den hjemmehørende blåmusling tilbage. På den anden side påpeger ministeren, at netop blåmuslingebestanden er gået så meget frem, at hun allerede til sommer ønsker at åbne for bundskrab også efter dette skaldyr.

Tilmed forsøger Eva Kjer Hansen at give indtryk af, at der kan genindføres bundskrab efter stillehavsøsters i Vadehavet på en ny, skånsom måde ved at bruge særligt nænsomme redskaber.

Idéen lyder sympatisk, men det er et fatamorgana, al den stund at stillehavsøsters i Vadehavet netop er kendetegnet ved, at de sidder sammenvoksede i store klumper, hvorfor det på disse kanter kræver en særlig voldsom fremgangsmåde, hvis de skal fiskes med skrab. Derfor vil det – uanset hvordan man vender og drejer det – have en stærkt negativ konsekvens for havmiljøet i Vadehavet, hvis ministeren får gennemført bundskrab efter østers og blåmuslinger.

Argumentationen bag genindførelsen af bundskrab hænger simpelthen ikke sammen, og tilbage står indtrykket af en minister, der mest af alt er optaget af at få gang i erhvervsfiskeriet i det fredede og sårbare vadehav på bekostning af naturen.

Bundskrab af havbunden i Danmarks mest værdifulde maritime område matcher fint med regeringens førte politik på miljøområdet, men meget dårligt med de signaler om en grøn regering, Lars Løkke febrilsk forsøger at sende her fem minutter i valg. Man må sige, at Eva Kjer Hansen effektivt demonterer Løkkes forsøg på at sælge regeringen som miljøvenlig og grøn.

Det er fint, at danskerne kan se forskel på rød og blå på miljøområdet. Det er bare beklageligt og trist, at det er naturen og det unikke vadehav, der betaler prisen.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Christian Rabjerg Madsen (f. 1986), medlem af Folketinget for Socialdemokratiet valgt i den Sydjyske storkreds. Christian er miljøordfører - og interesserer sig derudover for integration, værdidebatten og for at skabe et Danmark i bedre balance. Christian er opvokset i Syddanmark, uddannet i Statskundskab fra Aarhus Universitet og har arbejdet både i den private og offentlige sektor.
Seneste blogs
Af Birthe Rønn Hornbech
20.10.19, 22:17
Men ingen er skyldig uden dom Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
20.10.19, 00:23
Ingen vidste, hvad der egentlig blev stemt om i forbindelse med folkeafstemningen for tre år Læs mere
Af Mikael Jalving
19.10.19, 18:30
Det borgerlige menneske er blevet politisk hjemløst. Det anstændige ville være at give ham og hende et hjem, de kan kalde deres. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
18.10.19, 21:22
De ledende politifolk på Fyn må øjeblikkeligt arresteres og stilles for retten for højforræderi. Læs mere
Af Martin Ågerup
18.10.19, 14:19
Der, hvor kvaliteten er lav, kan højere normeringer forstærke den ringe kvalitet Læs mere
Af Anna Thygesen
18.10.19, 11:00
Religion skal ikke fylde mere end nu, og hvis vi skal til at vurdere, hvornår en eller anden udtalelse er religionskritik eller ej, så ender vi på en glidebane. Læs mere
Af Utku H. Güzel
18.10.19, 07:02
Hvor meget ved vi egentlig om konflikten, udover det mainstream-medierne fortæller os? Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
17.10.19, 20:38
Nej, selvfølgelig ikke, men derfor kan hun godt vise tegn på mere sund fornuft end de sidste fem statsministre tilsammen. Læs mere
Af Isabella Arendt
17.10.19, 16:24
Hver gang man definerer noget, så putter man det i en kasse, lukker låget på kassen og skærer det væk, som måtte stikke udenfor i sprækkerne. Læs mere