<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Advokatadvarsel er et wakeupcall til politikerne

Det er bekymrende, når fagfolk sår tvivl om, hvorvidt de jurister, der uddannes nu, er dygtige nok. Den advarsel kan man ikke sidde overhørig.

Forleden læste jeg, at advokater fra det kendte advokatfirma Kromann Reumert er så bekymrede for jurauddannelsens faglige niveau, at de tilbyder at hjælpe Københavns Universitet. Advokaterne er specielt bekymrede for niveauet i grundfagene som f.eks. formueret.

Men det er ikke blot advokaterne, der er bekymrede. Professor ved Københavns Universitets juridiske fakultet Mads Bryde Andersen har undersøgt kompetencerne hos de undervisere, der skal vejlede de jurastuderende i deres speciale, som udgør en væsentlig del af studiet. Resultatet er opsigtvækkende. Kun halvdelen af vejlederne er danske jurister! 16 pct. er slet ikke jurister.

I mit embede som offentlig anklager lærte jeg, at man skal lytte nøje til den tiltaltes egen forklaring. Min erfaring er, at de fleste i deres iver for at forsvare egen sag uvægerligt opnår det modsatte. Således også med selveste dekanen for det juridiske fakultet, Jacob Graff Nielsen, der i Berlingske mandag forsøgte at forsvare, at f.eks. de studerendes specialevejledere i alt for ringe omfang har den fornødne kompetence.

Skal man bare vide lidt om alt og alt om ingenting uden at være fortrolig med den juridiske metode? Det går jo slet ikke.

Jamen er dekanen da tilfreds? Er han grebet af en tidsånd om, at der skal være flere og flere valgfag, så det efterhånden er helt uforudsigeligt, hvilke kompetencer en kandidat møder op med? Og betyder lærernes kompetence ikke noget? Hvorfor forsvarer dekanen det ringe niveau?

Til bekymringen om, at f.eks. det grundlæggende fag formueret efter advokaternes opfattelse ikke vægtes tilstrækkeligt, svarer dekanen, at man jo også kan vælge formueret som valgfag og som speciale. Jamen så har dekanen jo slet ikke forstået bekymringen. Det er jo netop ikke valgfag, der mangler. Der er tilsyneladende netop mange flere valgfag, end man kan skaffe kvalificerede lærere til. Det er jo netop grundfagene, grundtænkningen, den juridiske metode, som først og fremmest skal opkvalificeres. Dernæst specialevejlederne.

Det kan da ikke være dekanens opfattelse, at det er ligegyldigt, hvordan studiet sammensættes. Skal man bare vide lidt om alt og alt om ingenting uden at være fortrolig med den juridiske metode? Det går jo slet ikke.

Også bekymringen for indlæring i juridisk metode har advokaterne til fælles med professor Mads Bryde Andersen, der for nogle år siden skrev en glimrende bog om ret og metode.

Netop i en tid, hvor embedsmænd forsøges politiseret, hvor lovgivningen hastigt ændres, og mange civile retssager kan dreje sig om megastore formuer, er det så vigtigt, at Danmark besidder en dygtig juriststand. For retssamfundet er det mindre relevant, om der bliver flere og flere modeprægede valgfag på jurastudiet. Det er derimod dybt bekymrende, hvis uddannelsen har nedprioriteret de fag, der indlærer retsprincipper og juridisk tænkning og metode, og som netop skal sætte juristen i stand til gennem hele livet selv at tilegne sig nyt stof.

Juraen er et ældgammelt fag, og tænkningen er udviklet over tusind år, og naturligvis må faget stadig være i udvikling og udbygges. Juraen må ikke glemme den fælles historie og tænkning med teologi og filosofi, samtidig med at faget åbner sig over for bl.a. politologien og sociologien.

Den juridiske uddannelse skal lære den juridiske student at tænke konsekvent og i helheder og lære den kommende jurist ikke at ligge under for tilfældige politiske meldinger. Hvis ikke grundfærdighederne med sikkerhed er i orden, vil fremtidens jurister svaje hid og did efter politikernes og mediernes forgodtbefindende. Man kan nu engang ikke bygge en skyskraber, medmindre fundamentet er bundsolidt.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • For at se kommentarer og deltage i debatten, så skal du være logget ind på din Facebook-profil.
Profil
Birthe Rønn Hornbech, (f. 1943), cand.jur., forfatter og samfundsdebattør. Tidl. vicepolitimester, MF og minister (V).
Seneste blogs
Af Henrik Dahl
03.08.21, 11:00
Alle, der ikke er 1989’ere, er godt klar over, at hvis man ene og alene tager hensyn til frigørelsen, så frigør man også kræfter, der er så destruktive, at det kan ødelægge vores samfundsorden. Læs mere
Af Utku H. Güzel
02.08.21, 19:00
Der findes mange eksempler, der kan påvise, at politikerne ikke kæmper folkets interesse og sag, men derimod deres egen karriere og lobbyisternes interesser. Læs mere
Af Mikael Jalving
02.08.21, 12:30
Jeg har fået nok af mediernes dyrkelse af atleternes følelser, deres glæde, skuffelse eller frustration. Hvad føler du? Hvilken følelse står du med? Hvad føler du ”omkring” din præstation? Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
01.08.21, 08:45
Selvom du er vaccineret, kan du stadig både blive smittet og smitte andre Læs mere
Af Nauja Lynge
01.08.21, 02:00
Vi skal forstå vreden hos grønlænderne og opstille konstruktive løsninger og forhindre, at historien gentager sig. Læs mere
Af Martin Ågerup
31.07.21, 17:10
Og jeg håber ikke, at de unge mennesker tager udtryk alt for bogstaveligt Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
31.07.21, 06:00
Professionel kommunikation skaber ikke værdi for samfundet. Læs mere
Af Jesper Theilgaard
30.07.21, 18:14
I begyndelsen af august kommer den første delrapport fra IPCC. Den omhandler den seneste klimavidenskab og imødeses med stor spænding fordi verden om tre måneder mødes i Glasgow til nye klimaforhandlinger. Læs mere
Af Mikael Jalving
30.07.21, 16:00
20 års krig i Afghanistan har været et bragende nederlag. Vesten ligger, som Vesten har redt. Læs mere
Af Gitte Seeberg
30.07.21, 16:00
Penge redder ikke de afghanere der har arbejdet for Danmark - de skal bringes i sikkerhed. Læs mere