Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blog. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Regeringen udstiller sin manglende sans for åndsliv

Regeringen ville gøre gudstjenester på modersmålet til et forhindringsløb. Forslaget skal tages af bordet.

Det var en dramatisk dag den første pinsedag efter Kristi Himmelfart. Den dag, som kristne i dag fejrer som kirkens fødselsdag. De valfartsrejsende og de bosiddende jøder var samlet i Jerusalem for at fejre pinse, da der skete et under, de aldrig glemte.

Helligånden for gennem huset, og forsamlingen hørte pludseligt apostlene tale forskellige sprog, så enhver kunne høre forkyndelsen på eget modersmål. Også i Danmark vil der blive fejret kristne pinsegudstjenester på mange tungemål som dansk, grønlandsk, færøsk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, russisk og kroatisk. Der vil blive afholdt messe for ukrainere, filippinere, tamilere og flere andre folkeslag.

Endnu er det i Danmark tilladt uden betingelser at fejre kristen gudstjeneste på alle jordens sprog. Det er en fundamental ret og en vigtig sag, at alle kristne og andre troende kan fejre gudstjeneste på modersmålet. Der skal forkyndes på alle tungemål, så alle forstår med hjertet. For modersmålet er hjertesproget.

Det er også udtryk for en infam mistænkeliggørelse af alt, hvad der stammer fra ånd, når regeringen kræver, at alle prædikener skal oversættes og kontrolleres som under enevælden.

I pinsesalmen ”Var I ikke galilæere?” udtrykker Grundtvig det så klart og poetisk: »Modersmålet dybt sig bøjer / let og lifligt det sig føjer / efter Herrens tankegang.« Og i flere af Grundtvigs pinseprædikener lovprises det selvfølgelige, at forkyndelse sker på modersmålet.

Det var et af Martin Luthers nybrud, at Bibelen blev oversat fra originalsprogene hebræisk og græsk og fra den katolske kirkes fællessprog, latin, til de enkelte landes sprog. Derfor oversætter og udsender Bibelselskabet bibler til hele verden for at kristne forfulgte og andre kristne mindretal kan få adgang til at høre og læse evangeliet på modersmålet. Det er en menneskeret og en frihedsrettighed nedfældet i Grundloven.

At nydanskeres fællesskab med andre kristne i Danmark fremmer integrationen, hersker der for mig ingen tvivl om. Det vidner derfor ikke blot om total åndløshed og uvidenhed, når regeringen reelt vil lægge hindringer i vejen for, at troende kristne, jøder og muslimer holder gudstjeneste på modersmålet. Det er også udtryk for en infam mistænkeliggørelse af alt, hvad der stammer fra ånd, når regeringen kræver, at alle prædikener skal oversættes og kontrolleres som under enevælden. Kravet udstiller denne regerings mangel på fornemmelse for dansk ånds- og kulturliv.

Fra statsministerens Facebook, Twitter og pressemøder styres landet. Svage fagministre adlyder og tegner streger og grafer, sætter mennesker i tabeller og skriver dekreter, helt uden sans for og viden om hvorvidt de tiltagende frihedsindskrænkninger af borgernes liv og færden tjener det erklærede formål.

Regeringen indskrænker åndsfriheden for de mange og uden noget sagligt formål. De få samfundsskadelige elementer slår en skraldlatter op og forfalsker oversættelserne. Regeringens mangel på troværdighed og evne til at nå formålet udstilles. De lovlydige er fanget i et fintmasket net. Skadelige fundamentalister går fri.

Modersmålet er ikke blot nogle tusinde gloser. Modersmålet udtrykker den enkeltes hele historie og baggrund. Modersmålet er troens sprog. Det har jeg oplevet ved besøg i danske menigheder i Sydslesvig og i de danske udlandskirker, og jeg har oplevet det her i landet ved fremmedsprogede katolske messer og i andre menigheder, hvor deltagerne kommer fra fjerne egne af verden og ikke har dansk som modersmål.

Det er af stor betydning, at gudstjenesten kan fejres på modersmålet og ikke er et forhindringsløb. Danskere i udlandet og nydanskere her skal ikke opgive egen identitet. Den skal netop kunne give sig udtryk i hjertesproget, troens sprog. Regeringens forslag skal tages af bordet. Glædelig pinse.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen