<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Folketinget har taget magten over hjerte og samvittighed

Indfødsretsaftalen bryder med grundlæggende principper om samvittighedens frihed.

En række partier i Folketinget har indført den grænseløse stat og den grænseløse folketingsmagt. Det, der altid har kendetegnet det frie samfund, nemlig at lovgiver holder sig fra indblanding i den enkeltes samvittighed og hjertesager, gælder ikke mere for alle i Danmark.

Den, der ønsker statsborgerskab, skal tilslutte sig danske værdier. Eller som en ordfører udtalte det: være dansk i hjertet. Og det skal afprøves ved indfødsretsprøven. Samvittighedens frihed og åndens frihed, der tidligere kunne betegnes også som danske værdier, er afskaffet for den, der vil være statsborger i Danmark.

Det er dermed blevet en dansk værdi, at magten ikke mere skelner mellem holdninger og handlinger. Det er ikke tilstrækkeligt at være dansktalende, selvforsørgende og kriminalitetsfri for at erhverve statsborgerskab, nej, man skal i sit hjerte tilslutte sig bestemte værdier, som de i fremtiden defineres af skiftende politiske flertal.

Vi forlanger, at alle skal være som os. Vi afskaffer samvittighedsfriheden for medborgere, der ønsker statsborgerskab, og indfører i stedet en granskning af ansøgerens inderste tanke. I Grundtvigs fædreland er frisind og mangfoldighed ikke mere en dyd. Politikernes værdier som tvang igennem burkaforbud, tvunget håndtryk og jantelov suppleres nu med værditvang.

Der indføres et regime, der er meget lidt dansk og leder tanken hen på styreformer, vi ellers ikke ynder at efterligne. Det kan ikke siges tit nok, at den enkeltes værdier ikke henhører under øvrighedens magtsfære, men alene afgøres af den enkelte selv.

Det tilkommer ikke magten at kræve et bestemt sindelag. Hjertet er ikke lovgivers eller myndighedernes område uden for totalitære stater. I et frit samfund har borgerne pligt til at overholde loven. Og lovbrud straffes, medens det ikke kan kræves, at borgerne elsker lovene og de værdier, der begrunder lovene.

Grundlovens frihedsrettigheder gælder for enhver helt uanset nationalitet, etnicitet, køn og religion, og et frit samfund straffer ikke borgere for at følge deres samvittighed.

Samvittigheden er højeste lov. At handle efter samvittigheden må ikke i sig selv kunne straffes. Holdninger og samvittighed hører ikke i sig selv under lovgivers lange arm. Alene de handlinger, der er resultatet af at følge samvittighedens lov, bør kunne straffes, som f.eks. medlidenhedsdrab. Værdier og holdninger, tro og trosfornægtelse er en fri sag og kan kun udøves i frivillighed.

Det er, som om vi danskere ikke blot er blevet forkvaklet i vort frihedssyn, men som om ønsket om personlig frihed er ikkeeksisterende.

Ekstremisters og terroristers sindelag vil naturligvis ikke kunne kontrolleres, for de vil gøre, som den slags altid har gjort, nemlig lære lektien udenad. Sådan fremmer magten, der dog endnu ikke foreslår løgnedetektorer, selv løgn og bedrag, hykleri og undergrundsvirksomhed.

Den åndsfrihed, der hidtil har sat grænser for magten, undertrykkes. Folketinget tildeler af nåde den enkelte borger med de rette værdier indfødsret.

Det er ikke mere åndsfriheden, der råder i Danmark. Det er Folketingets medlemmer, der i fremtiden ud fra egne værdier helt vilkårligt censurerer og afgør, om den enkelte ansøger har det rette sindelag, de rette holdninger og værdier. Magten går forud for retten.

For første gang i dansk demokratis historie sættes magten over tankens frihed.

Og i et vist omfang med tilbagevirkende kraft.

De gode græder, og de onde ler.

Arme Danmark.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Birthe Rønn Hornbech, (f. 1943), cand.jur., forfatter og samfundsdebattør. Tidl. vicepolitimester, MF og minister (V).
Seneste blogs
Af Gitte Seeberg
13.05.21, 16:53
Det er naivt og ude at proportioner at tro, at man kan købe sig til politisk indflydelse for 20.000 kroner Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.05.21, 16:02
Dommedagsprofeterne om konsekvenserne af Storbritanniens farvel til EU har det svært for tiden. Læs mere
Af Nauja Lynge
12.05.21, 22:05
Det vrimler med nordatlantiske forfatter, som kan noget og som sætter nye dagsordener. Tak for det. Læs mere
Af Mikael Jalving
12.05.21, 13:30
Landets tungeste kunstmuseum kalder til pseudodebat mellem ligesindede. Læs mere
Af Elsebeth Gerner Nielsen
11.05.21, 15:50
Bæredygtig dannelse bør have en meget mere central plads i udviklingen af et bæredygtigt samfund, end tilfældet er i dag. Naturen skal stå så stærkt for hver af os, at vi vil gå gennem ild og vand for at passe på den. Først da bliver det for alvor meningsfuldt at bære de afsavn, som f.eks. 70-procentsmålsætningen indebærer. Læs mere
Af Henrik Dahl
11.05.21, 13:30
Skolerne er faldet, når det gælder om at undervise i ytringsfrihed. Her kan det ikke lade sig gøre at demonstrere i praksis, hvad respekt for udpræget vestlige værdier som ytringsfrihed eller tolerance betyder. Læs mere
Af Utku H. Güzel
11.05.21, 12:45
Der eksisterer en ulmende utilfredshed i alle lande, og så længe uligheden vil vokse, og historier om grådighed vil fortsætte, ja, så vil der mangle brød til de fattige, men også mangle fred for de rige. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
11.05.21, 08:00
Når vi lader som om, vi er ubekymrede over for terrorangreb, så har vi allerede tabt. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
10.05.21, 21:34
Den livsild, der brændte så stærkt, er slukket. Læs mere