<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Lovgivere må lære at tænke over konsekvenserne, inden de vedtager lovene

Det nytter ikke at komme rendende med kritik, når domstolene, som de har pligt til, tager Folketinget på ordet.

Det er altid ubehageligt at blive konfronteret med egne gerninger. Det er altid ubehageligt at blive konfronteret med egen manglende omtanke.

Men det er, hvad der igen og igen overgår folketingsmedlemmer, når lovgivningsarbejdet ikke gøres ordentligt. Det værste eksempel var naturligvis Tvindloven. Den blev vedtaget efter lange og højlydte drøftelser i offentligheden og i Folketinget. Mange advarede om, at loven ville være i strid med Grundloven. Man vidste det. Men flertallet var så forhippede på at gennemføre loven, at man overhørte alle advarsler. Højesteret måtte derfor sende loven tilbage i hovedet på Folketinget: Tvindloven var i strid med Grundloven, og Folketinget led det forsmædelige nederlag, at tinget måtte gennemføre en ny lov.

Så var der knivloven, som ligeledes blev til efter mange diskussioner og advarsler om, at den ville ramme helt urimeligt. Men flertallet var så forhippede på at gennemføre loven, at man ikke gad høre på advarslerne, om at fiskere, håndværkere, husmødre og mange andre ville blive straffet for at have en køkkenkniv til skovturen i madkassen eller straffet for at have en kniv i værktøjskassen eller i fiskeudstyret.

Selv om politikere ofte har held med at dølge magtmisbrug, fejltagelser og sjusk, så er der ét sted, hvor Folketinget må finde sig i at blive taget på ordet: ved de danske domstole.

Domstolene dømte efter loven. Stor opstandelse. Folketingsmedlemmerne var ved at tabe både næse og mund af forundring. Domstolens afgørelse kom helt bag på lovgiver, selv om dommen var fuldstændig forudsigelig. Så blev loven ændret. Ene og alene, fordi Folketinget ikke have gjort arbejdet godt nok.

Domstolene er faktisk efter Grundloven forpligtet til at dømme efter de love, Folketinget vedtager. Og selv om politikere ofte har held med at dølge magtmisbrug, fejltagelser og sjusk, så er der ét sted, hvor Folketinget må finde sig i at blive taget på ordet: ved de danske domstole.

Hvis Folketinget vil tages alvorligt, må det lære at arbejde seriøst og respektere Grundlovens princip om magtfordelingen mellem Folketinget og domstolene. Det er, som om domstolenes uafhængighed ikke respekteres. Er de ærede medlemmer utilfredse med en dom, som de ofte slet ikke har læst grundigt, så kaster de sig ud i politiske kommentarer og forsøger dermed at politisere domstolene. Ovenikøbet inden endelig dom er afsagt.

Senest har idømmelse af to års fængsel for grov forstyrrelse af den offentlige orden samt udøvelse af vold mod polititjenestemænd under en demonstration udløst diskussion. Den dømte er fundet skyldig i at have handlet i forening og efter forudgående aftale eller ved fælles forståelse med en større gruppe identificerede og uidentificerede medgerningsmænd. Endvidere har retten bla. lagt vægt på, at tiltaltes handlinger og udtalelser fandt sted over et længere tidsrum og fortsatte, efter at hun havde set meddemonstranter begå lovovertrædelser.

Dommen har affødt en politisk debat og indlæg fra de såkaldte eksperter, der altid er klar til at demonstrere, at de ud i egen opfattelse er klogere end de juridiske dommere og klogere end de udpegede domsmænd, der møder op med deres sunde fornuft, og som kender sagen.

Hvis Folketinget er utilfreds med dommen, ville det klæde tingets medlemmer at afholde sig fra politisering af domstolene og afvente en endelig dom. Hvis landsrettens dom ikke tilfredsstiller folketingsmedlemmerne, kan man jo passende bruge sagen til selvransagelse og forsæt om at forbedre sig og udvise den grundighed, man som en selvfølge kan forvente og forlange af lovgiver. Kort sagt. Folketinget må tage sig sammen og tænke over konsekvenserne af de love, der vedtages – og før vedtagelsen af loven.

Det nytter ikke at komme rendende med kritik, når domstolene, som de har pligt til, tager Folketinget på ordet.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Birthe Rønn Hornbech, (f. 1943), cand.jur., forfatter og samfundsdebattør. Tidl. vicepolitimester, MF og minister (V).
Seneste blogs
Af Nauja Lynge
17.04.21, 17:57
Samtidig bæver jeg ved reaktionerne fra både EU og Danmark. Læs mere
Af Martin Ågerup
17.04.21, 13:09
Fastholdelsen af forsamlingsforbud på 10 tilsidesætter en grundlovssikrede rettigheder uden saglig grund Læs mere
Af Marie Høgh
16.04.21, 14:00
Hvis du tror, at socialdemokraterne er nationalkonservative, er du faldet for et snedigt orkestreret blændværk. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
16.04.21, 11:35
Der er desværre nu kun ét parti i Danmark, som ikke køber Socialdemokratiets nye absurde samfundskontrakt. Læs mere
Af Isabella Arendt
16.04.21, 08:11
Der er brug for decentralisering. Der er brug for en helt grundlæggende erkendelse af, at der i Danmark er millioner af voksne mennesker, som selv kan tage ansvar for deres liv og hverdag. Læs mere
Af Henrik Dahl
15.04.21, 23:42
Vi er inødt til at genoverveje hele det spørgsmål om indoktrinering i folkeskolen, man diskuterede i 1970’erne. Der skal være metodefrihed og åbenhed i folkeskolen. Men der må også være nogle retningslinjer som sikrer, at det kontroversielle ikke bliver forklædt som det ukontroversielle. Læs mere
Af Søren Gade
15.04.21, 13:00
Mine gamle kolleger i Folketinget må vågne op: Markedsføringen af spil​ er stukket totalt af, og det bør stoppes omgående. Ikke kun ved at fjerne dem i bedste sendetid. Nej, med et totalt forbud. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
15.04.21, 02:38
Der bør omgående indføres frit valg til selv at bestemme, hvilken vaccine man ønsker. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
14.04.21, 14:13
Rapport i Storbritannien fandt ingen diskrimination mod minoriteter – nu sammenlignes den sorte formand med en ”onkel Tom”. Læs mere