Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Nu er det på høje tid at give os vores rettigheder tilbage

Folketingsmedlemmernes tid som dikkende lammehaler må være forbi. Borgernes frihedsrettigheder skal genindføres.

På mandag har Folketinget afslutningsdebat. I løbet af ugen lukkes Folketingssalen. Den 8. september er der 1. behandling af finansloven. Derefter åbner Folketinget først efter planen ved det nye folketingsårs begyndelse den første tirsdag i oktober.

Folketinget skal tvinge Mette Frederiksen til åbenhed, så det står klart for folk og Folketing, hvad der er videnskab, og hvad der er politiske afgørelser.

Tiden er imidlertid ikke til en lang ferie. Danmarks tilstand kræver, at Folketinget hver eneste dag, døgnet rundt passer sit hverv som kontrollant af regeringen. Det duer ikke, at regeringen uden Folketingets kontrol en lang, lang sommer blot kan benytte og udnytte de bemyndigelseslove, som blev vedtaget i marts måned i anledning af coronapandemien.

Det er på tide, at blå blok træder i karakter og udfolder al energi på at finde flertal i Folketinget, så bemyndigelseslovene, der blev vedtaget i al hast på grund af skræk for corona, tidsbegrænses til efteråret, så borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder ikke er suspenderes frem til næste forår.

Det var helt nødvendigt med en hurtig reaktion i marts. Med en faretruende pandemi hængende over hovedet var der ikke tid til at sidde i rundkreds og afvikle et længerevarende studiekredsarbejde.

Selv er jeg ikke tvivl om, at den resolutte nedlukning af Danmark og Mette Frederiksens første moralprædikener har været et vigtigt bidrag til at få styr på corona i Danmark. Men lige så nødvendigt det var at hastebehandle lovkomplekset, lige så ubegribeligt er det, at blå blok ikke kunne samle flertal for, at loven udløber tidligere.

Jeg forstår simpelthen ikke, at navnlig Enhedslisten og De Radikale ville give regeringen carte blanche til i et helt år at suspendere borgernes frihedsrettigheder. Der burde kunne samles et flertal for, at lovenes udløbsdato fremskyndes til 1. november. Hermed ville der igen komme orden i magtfordelingen mellem regering og Folketing. Folketinget ville igen blive herre i eget hus.

Hvis kriselovene, der suspenderer borgernes frihedsrettigheder, udløber tidligere, får Folketinget også tilsvarende muligheder for at kunne stille betingelser på borgernes vegne.

Nu er der tid til omtanke. Sommeren bør bruges til grundigt at forberede en mere gennemtænkt epidemilovgivning. Et flertal i Folketinget må nu træde i karakter som borgernes vagthund og tage sig sammen til at optræde som kontrollant af regeringen og sikre en mere gennemtænkt lovgivning med stramme forskrifter for regeringens magtudøvelse., Derudover skal Folketinget kræve, at regeringen regelmæssigt offentliggør redegørelser om indhøstede erfaringer under corona-epidemien.

Folketinget skal tvinge Mette Frederiksen til åbenhed, så det står klart for folk og Folketing, hvad der er videnskab, og hvad der er politiske afgørelser.

Først og sidst må sommeren bruges til en grundigere lovbehandling, hvor Justitsministeriet afgiver udtalelser om indgrebenes forhold til Grundloven og menneskerettighederne frem for helt usædvanligt at gå i flyverskjul og henvise til Sundhedsministeriet i juridiske spørgsmål, der klart henhører under Justitsministeriet.

Endelig skal Folketinget betinge sig, at regeringen udarbejder de beredskabsplaner, som åbenbart stadig ikke er udarbejdede. Det er helt uanstændigt, at myndighederne har været så totalt uforberedte bl.a. mht. teststrategi og tilgængelige værnemidler.

I dag er borgerne totalt prisgivet regeringens zigzagkurs. Der mangler logik og sund fornuft. Meget er tilsyneladende besluttet alene på statsministerens personlige fornemmelser, meningsmålinger og folkestemninger. Det må ændres nu. Folketingsmedlemmernes tid som regeringens dikkende lammehaler må være forbi.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
{"DriveBy-Authorized": 10900489,"DriveBy-NotAuthorized": 10900490,"Returning-Authorized": 10900493,"Returning-NotAuthorized": 10900497,"Fan-Authorized": 10900500,"Fan-NotAuthorized": 10900508,"Default": 10900490}