Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Folketinget har skabt et nødlidende politi

Politikerne skal ikke lege mellemledere. I den danske politistyrke ser man nu tydeligt, hvor galt det kan gå, hvis det sker.

Folketingsmedlemmer skalter og valter med dansk politi.

Det ene øjeblik kræves det, at Rigspolitiet genopretter Rejseholdet, det andet øjeblik forlanger man, at Rigspolitiet halveres.

Det ene øjeblik skal højt kvalificerede politifolk være paspoliti ved nogle grænseovergange, mens andre er pivåbne.

Det andet øjeblik er det, som om man mener, at landbetjente i yderområderne er vigtigere end slagkraftige styrker der, hvor de alvorlige skudepisoder og bandekriminalitet finder sted.

Til andre tider har det været måltal, der var sagen for politikerne. Meget groft, men pædagogisk sagt, skulle patruljevognene køre forbi igangværende overfald for at nå måltallene for kolde cykellygter.

Det er præcis alle disse modsatrettede meldinger og detailstyring samt de hurtige ændringer i lovgivning og andre forskrifter, som gør det helt umuligt for politiet at arbejde fornuftigt.

Politiet er ganske enkelt nødlidende!

Flertal vil flytte folk fra Rigspolitiet til politikredse

Politifolkene og anklagerne er selv de mest frustrerede over alle de sager, der på grund af manglende tid må henlægges, men som kunne opklares og føre til tiltalerejsning.

Og ja, overflødigt fedtlag hos Rigspolitiet skal væk hellere i dag end i morgen. Men behovet for centrale, højt specialiserede politienheder i et digitaliseret verdenssamfund og behovet for efterretningstjenesten vil vokse. Den åbne verden med digitalisering har skabt behov for, at en del af politiet besidder helt andre kompetencer end tidligere.

Politiet er nødlidende. Det er alvor. Vi står ved en skillevej.

Den politiske markerings vej er en vildvej.

Politiets effektivitet må forbedres. Det kræver, at beslutningstagerne erhverver stor viden og klart overblik og vælger den vej, der fører til målet: et politi, der tager sig af det, det er uddannet til, og som ikke tappes for ressourcer, fordi arbejdet vanskeliggøres af hyppige politiske hovsa-meldinger og indblanding.

Politiforlig bliver regeringens første forsøg på mindre bureaukrati

Når Folketingets partier forsøger at overgå hinanden i bud på, hvor mange tusinder politifolk man ønsker ekstra, må jeg minde om, at det tager flere år at uddanne en politibetjent.

Desuden bliver politiet ikke stærkere, hvis flere politiansatte på grund af politisk indblanding nødvendiggør endnu flere administrative ressourcer til reorganisering. Ej heller bliver politiet mere effektivt, hvis styrkeforøgelsen benyttes til endnu mere grænsekontrol, der alligevel altid vil være hullet som en si.

Hvis Folketinget blot lader en styrkeforøgelse opsuge i nye små politibygninger i stedet for at betragte den enkelte patruljevogn som en fleksibel mobilpolitistation, er vi lige vidt.

Det giver ikke reel tryghed, at der er en bygning. Nej, der skal være ressourcer til, at politiet i højere grad kører ud med den mobile politistation til butikscentre og andre steder, hvor folk færdes i by og på landet. Det giver langt mere kontakt og synlighed for mange flere mennesker, at den del af politiet er i konstant cirkulation.

Hvis Folketinget dog ville lade sig lede af virkeligheden og sagkundskaben, ville der kunne skabes et mere effektivt politi med større arbejdsglæde. Så bliver opklaringsprocenten bedre. Det kræver flere anklagere. Flere dommere. Flere fængsler og flere fængselsbetjente.

Ikke mindst fængselsbetjentene glemmes alt for ofte i den politiske debat. Det er ikke rimeligt. Fængselsbetjentene udfører et både samfundsnyttigt, nødvendigt og ofte utaknemmeligt job.

Kære politikere: Giv nu hele fødekæden i retsvæsenet styrke og mulighed for selv at effektivisere. Og lad så politiet og de øvrige aktører passe deres arbejde uden utålelig og ukvalificeret politisk indblanding i dagligdagen.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Birthe Rønn Hornbech, (f. 1943), cand.jur., forfatter og samfundsdebattør. Tidl. vicepolitimester, MF og minister (V).
Seneste blogs
Af Jan E. Jørgensen
26.02.20, 16:00
Socialdemokraternes opgør med arbejdskraftens fri bevægelighed er tom snak - heldigvis. Selv om masser af socialdemokrater bedyrer, at der skal ske noget, så bliver det ved ordene. Læs mere
Af Isabella Arendt
26.02.20, 11:28
Hvis vi vil bevare magt og ansvar i kommunerne. Hvis kommunalvalget i 2021 skal give mening, så skal borgernes stemme også gøre en forskel. Det gør den kun, hvis der er reel frihed til, at kommunerne kan styre, som de vil. Læs mere
Af Peter Kofod
26.02.20, 10:16
Udenlandske studerendes SU-gæld fortsætter med at stige, mens regeringen intet gør af frygt for EU. Læs mere
Af Annika Smith
25.02.20, 16:26
Vi må tage et opgør med konkurrencestaten og give de unge mere ro på Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
25.02.20, 15:59
Håndtrykket sætter to streger under om man vil Danmark Læs mere
Af Gitte Seeberg
25.02.20, 13:53
Kvinder og mænd får forskellig løn. Mon det er, fordi kvinderne gør det dårligere i jobbet? At jobbet har fået en lavere værdi? Eller er det, fordi kvinderne er dårligere til at forhandle løn? Eller er der en anden grund, jeg ikke kender? Læs mere
Af Nauja Lynge
25.02.20, 11:25
Danmark eksamineres af FN's komite for afskaffelse af alle former for racediskrimination, men man kan ikke afskaffe racediskrimination ved at lukke øjnene for politisk betændte områder. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
24.02.20, 18:13
Tal fra den nye tænketank Unitos viser tydeligt, at det er på høje tid at sende de personer, som har kvitteret for let adgang til Danmark med kriminalitet og klanmentalitet, væk herfra. Læs mere
Af Jens Kindberg
24.02.20, 13:38
Er danske politikere virkelig så langt fra almindelige borgere, som den tidligere statsminister afslører i et indlæg på Facebook, hvor han brokker sig over p-forholdene i København. Læs mere
Af Utku H. Güzel
23.02.20, 14:43
Selvom det står klart, at krigen i Syrien er skabt af udefrakommende grunde, og at de vestlige lande har en meget stor finger med i spillet, så prøver man fortsat at skabe en anden historie. Det er til at brække sig over. Læs mere