Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

At hejse Europaflaget på Christiansborg er noget af det mest danske, man kan gøre

I mange andre medlemslande vajer det europæiske flag side om side med det nationale og regionale flag. Det symboliserer tydeligt, at vi alle er en del af forskellige fællesskaber, men at disse fællesskaber ikke udelukker hinanden.

I sidste uge besluttede Folketingets Præsidium, at man i fremtiden vil hejse Europaflaget på Europadagen den 9. maj. Det er godt nyt, men hvorfor stoppe der?

I mange europæiske lande f.eks. Sverige, Belgien og Tyskland flages der med Europaflaget side om side med det nationale flag. Ligesom Dannebrog symboliserer vores danske fællesskab, symboliserer Europaflaget vores europæiske fællesskab. To fællesskaber, som ikke udelukker hinanden, men som er hinandens selvfølgelige forudsætninger.

Symboler har det med at vække store følelser i den offentlige debat. Og det er forståeligt, for symboler repræsenterer værdier og en historisk bevidsthed, som man forstår sin tilværelse ud fra. Det har derfor undret mig, hvorfor Folketinget hårdnakket har afvist at flage med Europaflaget i Danmark.

Europaflaget symboliserer jo netop et værdifællesskab, en fælles historie og en fælles fremtid. Det symboliserer kampen for freden efter to ødelæggende verdenskrige, som lagde Europa i ruiner. Det er symbolet på, at skyttegravskrig og totalitære regimer er udskiftet med demokratisk repræsentation og et fredeligt politisk samarbejde.

Det er symbolet på, at de retsstatsprincipper og værdier – der også er kendt som Københavnerkriterierne – i dag er en central del af det værdisæt, som lande skal leve op til, før de kan blive fulde medlemmer af unionen. Demokrati, frie valg, stærke og uafhængige demokratiske institutioner, der kan sikre det enkelte individ, er i den grad principper og værdier, som det danske samfund også er bygget op om.

Europaflaget symboliserer også den fælles fremtid og skæbne, som vi deler på det europæiske kontinent. Det er kampen for en bæredygtig fremtid, hvor globaliseringen ikke løber fra os, men er noget vi kan tøjle gennem et demokratisk europæisk fællesskab. Det er et samarbejde, hvor vi faktisk har mulighed for at stemme på parlamentarikere, der vil kæmpe for at løse grænseoverskridende og globale udfordringer. Her er kampen for at løse klimakrisen og kampen for at lave en bæredygtig løsning på asyl- og migrationskrisen i Sydeuropa helt centrale.

Derfor er det vigtigt, at vi er synlige omkring vores fælles fortid og fremtid. At vi dagligt bliver mindet om, at vi danskere også er en del af et større fællesskab.

I mange andre medlemslande vajer det europæiske flag side om side med det nationale og regionale flag. Det symboliserer tydeligt, at vi alle er en del af forskellige fællesskaber, men at disse fællesskaber ikke udelukker hinanden. Det er bydende nødvendigt at blive mindet om dette dagligt, og det gør vi ved at lade Europaflaget vaje side om side med Dannebrog – også på Christiansborg.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Andreas Høstgaard Poulsen (f. 1992) er landsformand for Europæisk Ungdom. Han er lige dele europæer og dansker. Han siger ofte noget om de kriser EU befinder sig i og har stærke holdninger til, hvordan fremtidens EU bør se ud. Det handler for ham om at styrke det europæiske demokrati og tage et opgør med medlemslandenes snævre egeninteresser. Privat er han studerende ved Lunds Universitet i Sverige.
Seneste blogs
Af Nauja Lynge
13.10.19, 20:20
På skjulte pladser og ved store klassikere mødes mennesker om at opleve arkitekturen. Læs mere
Af Mikael Jalving
13.10.19, 06:02
Først kæmpede venstrefløjen for økonomisk socialisme, derpå for multikulti. Nu gælder det klimakampen, den nye religionserstatning. Læs mere
Af Harun Demirtas
12.10.19, 16:22
Jeg føler mig dansk, du føler dig dansk! Hvorfor føles det altid nemmere at bede et menneske, der har udenlandske rødder at forlade Danmark, til trods for at vedkommende har et hjerte, der slår kun for Danmark? Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
11.10.19, 12:14
Privatskoler er for alle – ikke kun de rige Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
11.10.19, 11:05
Statsministeren tør slet ikke være realist. I stedet sætter hun sin lid til, at forskerne ad åre kommer med idéer til løsninger. Ansvaret væltes over på forskerne. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
10.10.19, 17:09
Og rådgiver for Enhedslisten forsvarer politisk motiveret hærværk, hvis det tjener et højere formål, defineret af venstreekstremister. Læs mere
Af Signe Munk
10.10.19, 14:30
Regningen for klimaets fremtid skal fordeles ligeligt. Læs mere
Af Søren Gade
10.10.19, 13:52
Tyrkiets militære offensiv mod Syrien udstiller ikke kun, at landet ingen midler skyr i denne sag og blæser højt på alliancen mellem Natos lande. Den udstiller også EU’s magtesløshed over for Tyrkiet Læs mere
Af Gitte Seeberg
10.10.19, 13:15
Svaret på at bekæmpe kriminalitet er ikke, at vi undergraver de frihedsrettigheder, vi har. De tiltag, der iværksættes for at bekæmpe kriminalitet, må og skal være proportionale i forhold til de problemer, vi som samfund står overfor. Læs mere
Af Mikael Jalving
10.10.19, 11:54
Mere overvågning løser ikke problemernes årsag, som er den importerede volds- og kriminalitetskultur. Læs mere