<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Skattelettelser er det, der virker. For så bestemmer danskerne selv, hvad de bruger pengene til

Dansk økonomi får brug for en kickstart af økonomien efter nedlukningen.

Coronakrisen har i den grad sat Danmark på den anden ende. Mange går helt med rette og tænker over, hvordan deres hverdag mon bliver på den anden side. Og bliver den nogensinde den samme igen? Det er store spørgsmål, vi ikke lige sådan kan besvare, men noget, vi politikere til gengæld kan sørge for, er at hjælpe hjulene i dansk økonomi i gang igen, når samfundet begynder at åbne sig.

Og med hjælpe hjulene i gang mener jeg, at vi politikere skal lette nogle af de mange byrder, vi pålægger danskerne og virksomhederne, og så ellers lade være med at stille os i vejen.

Andre drømmer om en mere håndfast plan, hvor politikerne som superinvestorer udpeger de områder, som statskassen skal smide penge efter. Det kalder man typisk “offentlige investeringer”.

Problemet med offentlige investeringer er, at de lyder virkelig smarte, men at de virker ret dårligt. Billedet inde i folks hoveder af store byggeprojekter, som sparker gang i væksten, er skønne, men virkeligheden er, at det offentlige ikke rigtig ligger inde med så mange “grydeklar” projekter, som ikke først skal analyseres, revideres, miljøgodkendes, revideres igen osv., inden man kan gå i gang.

Derfor er disse “offentlige investeringer” ikke et særlig nyttigt redskab her og nu, som også erfaringerne fra finanskrisen viste, hvor talrige af disse “investeringer” først kom i gang, flere år efter at politikerne med megen fanfare havde besluttet dem.

Næh, det, der virker, er meget mere kedeligt for os politikere – skattelettelser. De har nemlig den trælse egenskab, at det er borgerne selv, der bestemmer, hvad de vil bruge deres skattelettelser til. Nogle sparer op, andre køber noget, de har manglet, og mange gør begge dele. Det generer mange politikeres selvforståelse som store samfundsingeniører, at den slags ikke er så nem at planlægge.

Men borgerne skal i hvert fald ikke høre noget brok fra os i Liberal Alliance over, at de selv ved bedst om deres egen økonomi. Og vi under i den grad danskerne flere af deres egne penge. Derfor har vi fremlagt en økonomisk genopretningsplan, der står på to ben:

Det skal være nemmere at drive virksomhed, og det skal være billigere at være dansker.

Virksomheder, som har udført opgaver for det offentlige, men endnu ikke er blevet betalt for disse, får ret til at betaling skal falde senest 3 uger efter, at de anmoder om det. Efter denne dato vil gælden blive pålagt 8,05 pct. i inddrivelsesrente; alle planlagte skatteforhøjelser, som danskerne er blevet plaget med det sidste år, skal annulleres; løfte om totalt stop for nye byrder, afgifter og skatter i 2020 og 2021; selskabsskatten skal ned på 15 pct.; lønsumsafgiften og dækningsafgiften skal suspenderes resten af året; en række punktafgifter skal sænkes eller suspenderes (f.eks. tinglysningsafgift, elafgift over EU-minimumsafgift, elvarmeafgift, afgifter på chokolade osv.).

Danskerne skal have flere af deres egne penge mellem hænderne, og derfor foreslår vi: et højere jobfradrag på 2.500 kr. ekstra hver måned resten af 2020; de planlagte skattelettelser fra skattereformen helt tilbage i 2012 skal indfases hurtigere, heriblandt den højere grænse for topskat og højere beskæftigelsesfradrag, der først skulle indfases i 2022; loftet over beskæftigelsesfradraget fjernes, så gevinsten ved at tage en ekstra tørn vokser; danskernes indefrosne feriepenge udbetales via statslige lån; momsen halveres midlertidigt for hårdt ramte serviceerhverv som restauranter, hoteller og frisører.

Disse tiltag vil løfte væksten med 26 mia. og beskæftigelsen med 8.000 fuldtidspersoner. Det er lige det, Danmark har brug for, hvis vi skal have gang i hjulene igen.

Men frygt ej, skal der mere god liberal medicin til, har vi også det på lager.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
{"DriveBy-Authorized": 10900489,"DriveBy-NotAuthorized": 10900490,"Returning-Authorized": 10900493,"Returning-NotAuthorized": 10900497,"Fan-Authorized": 10900500,"Fan-NotAuthorized": 10900508,"Default": 10900490}