Leder: 9-8 - sagen afgjort

SAGEN ER AFGJORT. De to DR-journalister Jørgen Pedersen og afdøde Steen Baadsgaard fik ikke krænket deres menneskerettigheder, da Højesteret i 1998 dømte dem for injurier mod en politimand.

I en dokumentarudsendelse fra 1991 om den såkaldte Pedal-Ove-sag fremsatte de alvorlige sigtelser mod en navngiven politimand. De danske domstole og senest Højesteret vurderede, at deres researchmateriale ikke var tilstrækkeligt sandhedsbevis mod politimanden, og de blev dømt for injurier.

Med henvisning til menneskerettighedskonventionens artikel 10 sagsøgte journalisterne herefter den danske stat for krænkelse af deres ytringsfrihed.

Afgørelsen understreger imidlertid, at jura uanset paragraffernes klarhed ikke er en eksakt videnskab, men summen af menneskelige vurderinger.

Det var det snævrest mulige flertal, der frikendte den danske stat med ni mod otte dommerstemmer.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol frikendte også den danske stat i juni 2003. Det skete med dommerstemmerne fire mod tre.

Da afgørelsen lå så snævert, og sagen mentes at rumme store, principielle aspekter for ytringsfriheden, valgte domstolen at lade sagen behandle i det såkaldte storkammer med 17 dommere.

Sagen er afgjort, men havde blot én af de ni dommere voteret anderledes, ville den danske stat være blevet dømt for krænkelse af journalisternes ytringsfrihed.

Menneskerettighedsdomstolen har i flere afgørelser gennem de senere år lagt stadig større vægt på især journalisters ytringsfrihed. Det sker under hensyn til journalisternes stilling som, hvad domstolen kalder offentlighedens vagthunde.

De nationale domstole retter ind efter disse nye signaler, og Højesteret har i en injuriesag for nylig direkte skrevet i en dom, at en anden afgørelse i en bestemt sag sandsynligvis kunne underkendes af menneskerettighedsdomstolen.

Pedal-Ove-dommen vil formentlig blive studeret meget nøje i Prins Jørgens Gård i København, for det var meget tæt på, at Højesteret fik sig en juridisk næse fra Strasbourg.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen