På afveje

SF'S SKATTEORDFØRER Morten Homann fremfører i sit indlæg 21/1 forskellige postulater om Cepos' anbefalinger. Forslaget skulle ifølge MH have en ringe beskæftigelseseffekt og betyde, at personer på overførselsindkomst skulle få forringet levestandarden i forhold til i dag. Begge dele er forkert.

Cepos har anbefalet, at overførselsindkomster reguleres med priserne frem for lønningerne. Det vil i løbet af syv år skabe et råderum på 16 mia. kr., som vil kunne finansiere en fjernelse af topskatten. Dermed reduceres den øverste marginalskat fra 63 til 49 pct. Bortfald af topskatten vil give en merbeskæftigelse på over 20.000 personer, fordi det bliver mere attraktivt at arbejde ekstra. Hertil kommer, at ledigheden reduceres med ca. 10.000 personer i løbet af syv år, da den ændrede satsregulering øger forskellen mellem at være i beskæftigelse sammenlignet med f.eks. dagpenge. Samlet set øges beskæftigelsen svarende til ca. 30.000 personer.

Ingen forringelse

I modsætning til hvad MH fremfører, vil forslaget ikke forringe den levestandard, som overførselsmodtagere har i dag. Tværtimod vil dagpenge, kontanthjælp mv. blive reguleret med forbrugerpriserne, så levestandarden opretholdes. Men det er rigtigt, at personer, der er i arbejde, i gennemsnit vil opleve en velstandsfremgang relativt til overførselsmodtagere. Men det burde ikke være et problem. For det første er Danmark i dag verdens mest lige land. For det andet er der behov for en større gulerod ved at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst, når 130.000 danskere tjener under 50 kr. om dagen ved at gå på arbejde (i forhold til overførselsindkomst).

I forhold til de udfordringer, vores samfund står over for, burde det være oplagt at justere satsreguleringen. Det er derfor også lidt underligt, at Velfærdskommissionen ikke har en justering af satsreguleringen med i sine anbefalinger.

Alene det forhold, at en inflationsregulering vil indebære en budgetforbedring på ca. 60 mia. kr. efter 18 år vidner om potentialet. 60 mia. kr. svarer til den budgetforbedring, som Velfærdskommissionen mener, der er behov for i forhold til en målsætning om, at de offentlige finanser hænger sammen på langt sigt.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen