Djævelsk detalje

Specielt to forhindringer skal forceres, hvis der skal laves bredt forlig om efterlønnen, skriver Ralf Pittelkow.

REGERINGEN, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil gøre et seriøst forsøg på at lave et bredt forlig om velfærdsreformer. Sådan tegner situationen sig efter statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale, og inden regeringen spiller ud i slutningen af februar.

Både regeringen og Socialdemokratiet har en interesse i forlig. Regeringen ønsker ikke, at Socialdemokratiet skal stå frit til at kritisere et indgreb i efterlønnen. S-formand Helle Thorning-Schmidt har brug for at vise, at hendes vajende budskab om reformer var alvorligt ment. Dansk Folkeparti er helst fri, men vil ikke hægtes af, hvis der laves forlig

Da Velfærdskommissionen fremlagde sin rapport, gav Anders Fogh Rasmussen indtryk af, at regeringen i første omgang ville koncentrere sig om to store temaer: tilbagetrækningsalder og integration.

Men i nytårstalen lagde han op til, at regeringen til februar vil komme med et mere samlet udspil, der også omfatter uddannelse, forskning, udvikling og iværksætteri. Derimod ligger det fast, at skattereform ikke bliver en del af forårets forhandlinger.

Der kan være både saglige og taktiske begrundelser for en sådan sammenkædning af emnerne. Saglig set er de forbundne. Taktisk set kan en sådan sammenkædning gøre det lettere at få Socialdemokratiet med.

Fagbevægelsen vil presse S-ledelsen for et bredt forlig, der omfatter dens mærkesag: voksen- og efteruddannelser. LO's formand Hans Jensen reagerede da også imødekommende på Foghs nytårstale. Samtidig gør Socialdemokratiet det til en betingelse for ændringer i efterlønnen, at der satses flere penge på forskning og uddannelse. Det lægger op til sammenkædning.

Forhindringer på vejen

Men forhandlingerne om efterløn og pensionsalder står over for et par krævende forhindringer:

Den ene drejer sig om, hvor skrapt indgrebet i efterlønnen skal være. Både regeringen og Socialdemokratiet har talt for, at efterløns- og pensionsalder bør hæves i takt med, at levealderen stiger. Spørgsmålet er imidlertid, om regeringen vil nøjes med det i sit udspil.

Velfærdskommissionens store rapport argumenterer for, at man ikke kan løse fremtidens finansieringsproblem alene ad den vej. Derfor anbefaler den en regulær gradvis afvikling af efterlønnen.

Intet tyder på, at regeringen vil overtage dette forslag. Men Fogh er under et vist tryk fra både sit bagland og de konservative for at gå længere end til blot at lade efterlønsalderen følge levealderen. Dette kunne suppleres med, at man gør efterlønnen økonomisk mindre attraktiv - et instrument, der blev brugt i efterlønsforliget i 1998.

Hvis regeringen fremlægger et sådant forslag, kan det give konflikter med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Men det vil trods alt være en form for konflikt, hvor der er mulighed for at mødes et eller andet sted imellem parterne.

Sværere tegner det med den anden alvorlige forhindring, der skal forceres: Partierne er enige om, at de nedslidte skal kunne trække sig tilbage før tid. Men djævlen ligger i detaljen: Hvordan afgør man, hvem der er nedslidte?

Socialdemokratiet har tidligere lagt op til at definere de nedslidte ud fra, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet og i a-kasse. Regeringen har afvist denne tanke. Velfærdskommissionens rapport punkterer den også.

Eksplosiv konflikt

Ifølge kommissionen er den eneste brugbare løsning, at man konkret vurderer, om den enkelte er for nedslidt til normalt arbejde. Altså såkaldt visitation. Men visitation er uspiselig for den socialdemokratiske venstrefløj, og Dansk Folkeparti siger også nej. Efterlønnen skal være en ret og ikke noget, der afhænger af individuel bedømmelse.

Her kan opstå en konflikt, der er eksplosiv, fordi den ikke kan løses ved at finde en eller anden mellemproportional. Enten er der visitation, eller også er der ikke visitation.

Viljen til velfærdsforlig er der. Men vejen bliver ikke let.

Forude ligger solide afspærringer, der er bemandet af Socialdemokratiets venstrefløj og Dansk Folkeparti.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen