Kort sagt

Republikkens præsidenter på besøg Som det er tilfældet for langt de fleste amerikanske liberale og progressive, er det for danske liberal-demokrater - mentalt set - vanskeligt at anerkende George W. Bush som præsident for Jeffersons og Paines gamle, oplysningsliberale republik,

hvis 229. fødselsdag vi netop har fejret, og menneskehedens første, moderne demokratiprojekt. Og således er det glædeligt, at vores amerikanske præsident besøgte Danmark på langt mere folkelig og ægte demokratisk vis i maj.

Andreas Paulsen Pilevej 28, Grenaa

EU hører hjemme i religionstimerne

Som bekendt har den såkaldte elite herhjemme en nærmest religiøs tro på EU, hvis forfatning har karakter af et helligt skrift. Den naturlige konsekvens heraf er, at undervisningsminister Bertel Haarders kamp for styrkelse af EU-troen i folkeskolen henvises til religionstimerne. For at sikre, at kun den rene lære om EU forkyndes, burde man måske - efter iransk forbillede - nedsætte et "vogternes råd".
Hendrik Spies Jensløvs Tværvej 18, Charlottenlund

Stop hjælpen til Afrika

Jeg er helt enig med Bo Kolman (og JP's leder), som 5/7 advokerer for at indstille hjælpen til Afrika. Denne hjælp er - bortset fra ved deciderede naturkatastrofer - til mere skade end gavn, idet den som påpeget ikke fører til fremskridt for den afrikanske befolkning, men kun medvirker til at øge overlevelsesraten med det resultat, at områdets bæreevne undergraves som følge af overbefolkning. Niels B. Larsen Jyllandsgade 11, Randers

Ingen orlov til Brinck

Sandy Brinck blev valgt til Folketinget af en masse vælgere. Når hun ganske kort tid efter valget driver gæk med disse vælgere for at prøve kræfter med et nyt job, må hun tage den fulde konsekvens heraf. Hun skal ikke bevilges orlov, men må i stedet forlade Folketinget helt i mangel på respekt for det borgerlige ombud. Mads Rørvig Valby Langgade 133, st., Valby

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen