Bevar dansk på universitetet

DANSK Handel og Service gør sig 10/1 til talsmænd for, at dansk bør erstattes - helt eller delvis - af engelsk som undervisningssprog på universiteterne. Formålet er det prisværdige, at »Danmark skal beholde og udvikle sin fremtrædende position på det globale marked.« Alligevel mener jeg, at det er en dårlig idé.

Helt praktisk forholder det sig sådan, at hverken undervisere eller studerende som flest i dag besidder de sproglige færdigheder, der er nødvendige, hvis der skal undervises på engelsk, uden at niveauet på uddannelserne sænkes. At gennemføre eller modtage undervisning i et kompliceret fagligt stof er en krævende øvelse, og hvis det skal foregå på et fremmedsprog, vil det uvægerligt gå ud over niveauet. Og det er vel næppe det, der skal til, for at Danmark kan klare sig i konkurrencen. Hvis engelsk virkelig skal være undervisningssproget, kræver det en solid efteruddannelse af lærerne samt øgede sprogkrav til de studerende - og det koster penge.

Uheldig opdeling

Mere principielt vil en afskaffelse af dansk som undervisningssprog medføre nogle alvorlige demokratiske problemer. Hvis undervisningen foregår på engelsk, og forskningen i stadig højere grad offentliggøres på engelsk, vil begrebsudviklingen på de forskellige fagområder ikke længere foregå på dansk. Det betyder, at vi ikke længere får danske ord for de forhold, der forskes og undervises i på universiteterne.For samfundet er det et problem, hvis det er umuligt for almindelige dødelige at forstå, hvad der foregår inden for f.eks. økonomi og naturvidenskab. Mange af de emner, der debatteres i offentligheden berører videnskabelige fakta; f. eks.miljø- eller velfærdsdebatten. Hvis der ikke længere findes danske ord for de vigtige begreber, vil det vanskeliggøre en reel demokratisk debat om emnerne, idet det vil være umuligt for lægfolk at deltage i debatten på en kvalificeret måde.

Dette kan så igen betyde, at borgernes vilje til at finansiere forskningen over skatten vil svækkes.

Hvorfor skal man være med til at betale for noget, man alligevel ikke får glæde af?

Afskaffelsen af dansk som universitetssprog vil skabe en uheldig opdeling mellem en engelsksproget, kosmopolitisk akademikerklasse og resten af samfundets borgere. Sat på spidsen vil vi få en tilstand som før Reformationen, hvor de lærde drøfter vigtige emner på engelsk (dengang var det bare på latin) og kun brugte dansk til at give ordrer til tjenestefolkene.

Jeg er stor tilhænger af, at kandidaterne fra de videregående uddannelser skal blive bedre til engelsk og andre fremmedsprog. Det kan ske på mange måder - f.eks. ved at opmuntre flere studerende til at tage en del af uddannelsen ved et udenlandsk universitet. Det skal ikke, og behøver ikke, ske på bekostning af dansk.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen