Bibelkyndig minister?

KULTURMINISTEREN har fremsat forslag til ny fordeling af bibliotekspenge, hvorefter mindre heldige forfattere, som ikke er i stand til at drive deres andel over 5000 kr. årligt, slet ikke skal have udbetalt noget som helst, mens de mere velbjergede til gengæld skal have så meget mere.

Der er i alt 19.000 forfattere om truget, af dem rammer forslaget ca. totredjedele, hvorefter de resterende 7000 så kan dele det, man snyder 12.000 rettighedshavere for. Man kan spørge sig, om den sociale skævvridning og kapitalistiske tankegang, som her stikker hovedet frem, er en model, som regeringen overvejer at anvende også på andre områder i velfærdssamfundet?

Men måske er der bare tale om, at Brian Mikkelsen er en from mand, som har hentet belæg for sit besynderlige forslag i Mattæusevangeliets kapitel 13, vers 12: »Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.«

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen