Fast Femernforbindelse

JP's LEDER "Løs forbindelse" 27/6 glæder sig med god grund over, at der endelig sker noget i denne sag, men beskylder samtidig Tyskland for sendrægtighed.

Dette er ikke helt retfærdigt - Tysklands bekymring er vist, at de statsgarantier, der skal stilles, jo ender hos skatteyderne, hvis forbindelsen viser sig urentabel.

Så sendrægtigheden skyldes primært, at Trafikministeriet prøver at sælge Tyskland et dyrt, fremtidssikret projekt med en kapacitet, der langt overskrider, hvad der er behov for.

De senere økonomiske og finansielle analyser behandler nemlig kun en såkaldte "4 + 2" løsning, nemlig en skråstagsbro a la Øresund med en fuld motorvej foroven og to jernbanespor forneden. Dette er uomtvisteligt en teknisk fortræffelig og meget smuk løsning, problemet er blot, at den er for dyr og derfor svær at bruger-finansiere.

Favorable løsninger

I de tekniske og økonomiske analyser i 1999 undersøgte man også alternativer, bl. a. "3 +1" løsninger - motortrafikvej plus ét jernbanespor. Disse viste sig klart favorable både samfundsøkonomisk og finansielt og har ifølge alle prognoser, jeg har set, rigelig trafikkapacitet i alt fald til år 2030.

Så hvorfor "3 +1" løsninger er forsvundet i de senere undersøgelser er mig uforståeligt. Ganske vist blev de dengang kun undersøgt som tunnelløsninger og er måske derfor fravalgt af sikkerhedsmæssige grunde. Men hvorfor er en "3 + 1" broløsning aldrig blevet undersøgt? Jeg opfordrer derfor Trafikministeren til, at dette snarest bliver gjort!

En sådan let bro kunne formentlig bygges for ca. halvdelen af prisen for den nu foreslåede løsning og således være til at bruger-finansiere! Yderligere vil begge lande spare store milliardbeløb ved først at udbygge jernbanerne på land fra ét til to spor, når der bliver behov for det, formentlig engang efter år 2030.

En bro mere

Men hvad gør man så, hvis trafikken alligevel udvikler sig hurtigere end alle prognoser? Ja, i første omgang supplerer man med færger, f.eks. udlånt fra Gedser-Rostock, og når det ikke slår til, så bygger man en bro mere!

Hvis man i 1930'erne havde krævet den gamle Lillebæltsbro og Storstrømsbroen trafikmæssigt fremtidssikret, var de næppe blevet til noget på det tidspunkt. Og i begge disse tilfælde lykkedes det da at supplere med en ny forbindelse, så snart der blev trafik til det!

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen