Forstærk indsatsen for demente

OMSORGEN for vores ældre er heldigvis kommet på den politiske dagsorden. Skrøbelige ældre skal mødes med værdighed og god omsorg, så det er vigtigt, at kvaliteten i plejehjemstilbudene sikres.

Men det ville være endnu bedre, hvis vi mindskede plejebehovet.

Sundhedsvæsnet har udvidet kapaciteten på hjerteområdet, og nu styrkes indsatsen på kræftområdet, men så må det også være på tide, at der gøres en væsentlig forstærket indsats for demente.

Det er skræmmende, at så mange mennesker angribes af demens. 80.000-100.000 danskere er ramt af lidelsen, og der kommer årligt 20.000 nye tilfælde til.

Både af menneskelige og økonomiske grunde er det på høje tid, at regeringen sikrer ressourcer til udvikling og forbedring af indsatsen.

Der er mange forskellige sygdomme, der kan føre til demens, derfor er det vigtigt, at der er mulighed for undersøgelse og diagnosticering af alle patienter, hvor der er mistanke om demens.

Ca. halvdelen af de demente har Altzheimers sygdom. Det er en sygdom, der ikke kan kureres, men for en væsentlig del af patienterne vil udviklingen af symptomerne kunne bremses gennem medicinsk behandling, hvis den gives i tide. Det har derfor afgørende betydning at finde frem til disse patienter. Enhver udsættelse og forkortelse af demensfasen vil være en værdifuld hjælp for de ramte og deres familier.

En undersøgelse af de demensmistænkte vil afsløre andre sygdomme, hvoraf nogle kan behandles.

Det er derfor presserende, at vi får sat denne store opgave i system. De praktiserende læger skal uddannes i at kunne finde frem til de demenstruede.

Den nærmere udredning og diagnosticering skal finde sted i samspil med forskellige specialister, som bl.a. har hjernescanninger som værdifuldt redskab. Der foreligger nu en såkaldt MTV-rapport, som viser, at de menneskelige og økonomiske fordele ved generelt tilbud om rettidig diagnosticering, medicinering og omsorg vil være meget store.

Da demens er meget byrdefuldt - også for de pårørende - er der et pågående behov for at få efterprøvet resultaterne.

Sundhedsministeren bør sammen med socialministeren hurtigst muligt sikre et økonomisk grundlag for efterprøvning af de aktuelle forskningsresultater.

Her vil være en god mulighed for Arne Rolighed til at demonstrere, at også andre diagnoser end kræft har hans interesse.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen