Stakkels gymnasium

<p>For mange ældre akademikere, studenter i ”rette tid”, har den karske karakteristik af nutidens gymnasium, som Mikael Busch (JP Kultur) bringer i avisen 13/1, sikkert lydt som sød musik i ørerne. <br></br></p>

Busch, som selv er gymnasielærer, skriver: »Nutidens elever sidder i grupper rundt omkring på gymnasiernes gangarealer, hvor de - via tvivlsomme ”tværfaglige projekter” med overskrifter som ”Kroppen” - tvinges til at genopfinde den dybe tallerken.«Jeg er selv matematisk-naturvidenskabelig student fra 1949 og følte mig vel rustet ved de efterfølgende studier ved universitetet.Studenter fra dengang var velbevandrede i matematik, fysik og kemi, og de var i stand til at læse naturvidenskabelig faglitteratur på engelsk, tysk og fransk. Og de var i stand til, takket være den meget stringente danskundervisning i datidens skolesystem i det hele taget, at disponere en skriftlig opgave og at skrive et korrekt dansk.Når man læser om faglighedens trange kår i nutidens gymnasium (JP's temasider 15/1), må man sige: Stakkels gymnasium og stakkels Bertel Haarder, som er sat til at administrere Ulla Tørnæs' forfejlede reform.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen