Den virkelige karikatur i krisen

Jeg er så ked af det på tegneren Per Marquard Otzens vegne. Han har fået hjernerystelse, fra sygesengen tegner han karikaturer, begyndelsen til en ny karikaturkrise.

Der er mennesker derude - ikke med sikkerhed i nærområdet Danmark - der kender historien og det faktiske.Det helligste er krænket. Vores historiske viden, vores indsigt, vores fornuft, den politiske nøgternhed, den humane indsigt, har fået en bombe i turbanen i Marquards tegning i Politiken.Gaza 2009 er blevet sammenlignet med Warszawas ghetto 1943, virkeligheden med fantasiforestillinger, ikke alene, at der er ligheder mellem Warszawas ghetto og Gaza. Men at det er det samme.Ghettoen er Gaza. Absurd. Brugte jøderne i ghettoen mennesker som skjold? Havde de affyret 6.000 raketter mod Tyskland? Havde de haft nogle års mulighed for efter ottomansk, britisk, egyptisk, jordansk og israelsk besættelse for første gang at skabe deres eget samfund, for første gang få en stat til at fungere?Havde jøderne i Europa den erklærede politik at tilintetgøre Det Tredje Rige? Havde de udført selvmordsaktioner i Berlin og Hamburg og her dræbt mange hundrede tyskere, herunder 126 børn?Havde jøderne i ghettoen smuglet våben ind ad 400-500 tunneler? Hvorfor havde de så kun nogle dusin pistoler, seks-syv geværer til deres opstand, de fæhoveder?Det samme?

Er det forbudt for folk i Gaza i 2009 at benytte de offentlige transportmidler, må de heller ikke arbejde som læger, advokater, offentligt ansatte, er det dem forbudt at udbrede deres egen kultur, bliver deres bøger brændt, må de ikke komme på hospitalerne, fødeklinikkerne, er parkerne og badeanstalterne forbudt område for dem, må de ikke benytte sporvogne og busser? Har gazanerne i måned efter måned dagligt kørt rundt med trækvogne og stablet lig op af mennesker, der er sultet ihjel? Står transportvogne klar for at føre dem til gasning i Treblinka og Auschwitz?Og omvendt: Var det internationale samfund også til stede i Warszawas ghetto? Hørte man om datidens FN's-repræsentation i ghettoen, om Human Rights? Hørte verden overhovedet om denne ghetto? Hørte man om skoler og sundhedsklinikker?Fik Warszawas ghetto også international økonomisk støtte i flere hundrede millioners-klassen? Var Røde Kors til stede? Folkekirkens Nødhjælp, hvad med dens repræsentation i ghettoen i Warszawa?Kom de jødiske forhandlere også ud af lokalerne og erklærede, at de ikke kunne gå med til tyskernes våbenhvilebetingelser?Tilintetgørelsen af jøderne og deres kultur i Europa under Anden Verdenskrig er uomtvistelig. Er det virkelig den samme ødelæggelse, der truer gazanerne i 2009?Det siger Marquard Otzen, Politiken, utallige andre i pressen, blandt politikerne, ophidsede palæstinensere i København og rundt omkring i Europa, vrede gymnasielærere og deres elever, børnehavens børn.Heldigvis er det også i den seidenfadenske/marquardske avis, at man kan læse forhenværende chefredaktør Herbert Pundiks præcise udtalelse: »At sammenligne Israels aktuelle forsvarskrigs tragiske følger med nazisternes udryddelsespolitik, hvis formål var at tilintetgøre den jødiske nation, er en total forvirring. Det er to usammenlignelige situationer, hvis sammenligning er imod enhver form for anstændighed og logik.«Herbert Pundik minder om, at Hamas med otte års bombardementer af Sydisrael pressede Israel ind i krigen. Det er den virkelige karikatur i krisen, Politikens karikaturkrise.Havde jøderne iEuropa den erklærede politik at tilintetgøre Det Tredje Rige?”

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen