Sagen fra Mou i JP

Undertiden er det en ulempe at være belastet af viden om en given sag. Således også i sagen fra Mou om mishandling af en lille pige. Nu ser det heller ikke ud til at være viden, der trykker redaktøren på JP i lederen 12/1.

Her udbreder JP sig omkostningsfrit, men skråsikkert om, hvad Aalborg Kommunes socialforvaltning og -udvalg kunne og skulle have gjort på et tidligere tidspunkt i sagsforløbet, et sagsforløb, som han af gode grunde kun kender fra retssagen samt udtalelser fra naboer.Hertil kommer så den næsten obligatoriske kritik af politikere, som efter redaktørens mening står i kø for at vaske hænder.Som medlem af familie- og socialudvalget i Aalborg Kommune kan jeg forsikre redaktøren og befolkningen om, at der ikke er nogen i forvaltning eller udvalg, der vasker hænder, eller som ikke er sig deres ansvar bevist, også i denne sag.Underlagt tavshedspligt

Nu til det med viden. Som det måske er redaktøren bekendt, er der regler for, hvad en sagsbehandler må udtale sig om. Man er underlagt tavshedspligt i personsager. Der er også grænser for, hvad en sagsbehandler kan foretage sig i strid med tidligere afgørelser i ankestyrelse eller i strid med rapporter fra børnelæger og eksperter i børnepsykiatri. Jeg har, modsat redaktøren, haft lejlighed til at gennemgå sagsbehandlingen og finder, at man næppe kunne have handlet anderledes i situationen. Set i bakspejlet kan man ofte se, at man skulle have reageret anderledes.Ekstern undersøgelse

Det kaldes efterrationalisering.Familie- og socialudvalget har besluttet at lade en ekstern part undersøge sagen. Kommunen skal ikke kontrollere sig selv.Formålet med undersøgelsen er primært, at vi alle skal lære af denne tragiske sag og gøre, hvad der er menneskeligt muligt for at undgå gentagelser.Så, hr. redaktør, tænk over, at der ofte er mere end én side af en sag, og at sager om tvangsfjernelse er tunge og komplicerede, og pas nu på ikke at blive revet med af folkestemningen.Der bør være forskel på at skrive lederen i JP og på Facebook.Så, hr. redaktør, tænk over, at der ofte er mere end én side af en sag, og at sager om tvangsfjernelse er tunge og komplicerede, og pas nu på ikke at blive revet med af folkestemningen.”

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen