Sig bare ordet: Atomkraft

Der er bestemt ikke konsensus om årsagen til klimaforandringerne, og Anders Bruun Laursen (JP 2/1) og mange andre selvstændigt tænkende mennesker har ret i, at der ikke findes noget overbevisende, videnskabeligt belæg for, at den konstaterede temperaturforhøjelse skyldes menneskelig aktivitet.

Det har desværre udviklet sig til en politisk religiøs bevægelse med Al Gore som pave og Connie Hedegaard og Svend Auken som lokale biskopper, der, som de rigtige biskopper, har deres små indbyrdes tvister, men trods alt en fælles, overordnet religion.Og som i alle andre fanatisk religiøse sammenhænge finder der også meget fusk med kendsgerninger og tal sted.Små effekter

Virkningerne af vores energiforbrug er så uendeligt små. Både set i forhold til de påvirkninger, der kommer udefra, måske først og fremmest fra forholdene på Solen, som i perspektivet af de mængder af CO -2 , der i øvrigt er bundet i bl. a. Jordens enorme mængder af kalk, samt vulkanske aktiviteter og andre forhold, som mennesket ikke har den fjerneste indflydelse på.Det behøver man ikke at være videnskabsmand for at kunne se. Heldigvis begynder flere og flere at bruge deres sunde fornuft.Når jeg alligevel går meget stærkt ind for brugen af såkaldt alternativ energi, skyldes det sikkerhedsmæssige overvejelser.Det gælder om at komme ud af kløerne på de dele af verden, der tilfældigvis har fået olien, gassen og kullene i deres turban.At der er noget uheldsvangert ved denne afhængighed kan enhver indse, hvad enten man tænker på f. eks. Mellemøsten eller Rusland.Derfor - og kun derfor - har klimakonferencen næste år sin indlysende berettigelse.Forurening skal bekæmpes

Helt fint er det, hvis dansk opfindsomhed og industri kan ride med på hesten og skaffe indtægter til landet på dette felt.Dertil kommer, at vi naturligvis skal gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe den forurening, der skader sundheden og naturen, og som ikke må forveksles med CO -2 -spørgsmålet.Men statsministeren skuffede mig, da han i sin i øvrigt gode nytårstale omhyggeligt undgik at nævne atomkraften.For mange år siden fik en fanatisk bevægelse takket være politisk-religiøst hysteri og held (uheldet på et amerikansk kraftværk) gennemført et skadeligt og aldrig videnskabeligt funderet forbud mod a-kraft herhjemme.Det er på høje tid at revurdere denne beslutning i lyset af de sikkerhedsmæssige grunde til en forstærket grøn energipolitik.Statsministeren skuffede mig, da han i sin i øvrigt godenytårstale omhyggeligt undgik at nævne atomkraften.”

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen