Det er VU-logik

DET KAN TIL tider være helt velgørende at opleve folk åbenlyst hælde vand ud af ørerne.

I JP 28/7 puster en ung mand sig op i forbindelse med rekrutteringsproblemet af nye lærere. Mikkel Kristiansen hedder han, og han er folkeskoleordfører for VU. MK har i sin visdom sit bud på, hvordan det problem løses.MK foreslår fyring af lærere, »hvis undervisning stinker«, som MK så kækt udtrykker det. Hvad »stinkende undervisning« så egentlig er, melder historien ikke noget om. MK efterplaprer vel blot noget, han har hørt fra flere voksne Venstre-folk.Desuden foreslår MK indførelse af test af lærerne under henvisning til Bill Clintons tid som guvernør i Arkansas. Hvis lærerne efter tre år ikke klarer testene, fyres de. Atter melder historien ikke noget om, hvad disse test går ud på, men jeg er sikker på, at lærerne bliver dygtigere til at klare disse test, uden at de af den grund nødvendigvis bliver bedre undervisere.Alle mine tidligere elever, som har været på udveksling i USA, fortæller, at amerikanske elever på lignende vis trænes i at klare test; men den problemstilling er sikkert for stor en mundfuld for et ungt Venstre-medlem.Resultatbaseret løn er et tredje af MK's forslag, men igen står det hen i det uvisse, hvad der skal måles. Er det karaktergennemsnittet eller læreres håndtering af svært underviselige børn? Og hvem skal måle hvad?Ikke fra fremmede

MK har ikke sit firkantede syn på undervisning fra fremmede. Jeg behøver vel blot at henvise til tidl. undervisningsminister Ulla Tørnæs, som ingenlunde var nogen gave for folkeskolen. Ulla Tørnæs lærte i sin tid den samme formulering, næsten uanset hvad hun blev spurgt om: Der skal indføres flere test i folkeskolen, og evalueringskulturen skal styrkes.Nu kender vi jo alle den automatik eller signalindlæring fra f.eks. dyreriget. Det er ikke ukendt, at f.eks. papegøjer kan lære at udtrykke sig i simple enkeltsætninger, når de får stillet bestemte spørgsmål.MK's grundsyn på lærere viser sig i al sin fjendtlighed i hans påstand om, at alle elever kan mindes minimum én lærer, som ikke burde have haft lov til at undervise. Er MK klar over, hvor mange lærere der i så fald skulle fyres?Lad mig lige minde om MK's oprindelige ærinde: at undgå lærermangel. Det er VU-logik på et højere plan.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen