Iran har behov for flere energikilder

<p>I SIN KRONIK i Morgenavisen Jyllands-Posten 20/7 opdeler Søren Pind lande i »gode« og »onde«. <br></br></p>

Man gætter næppe forkert, hvis man antager, at hans »gode« lande er dem, hvis invasion i Afghanistan og Irak har påført landenes befolkning umådeligt megen elendighed - alene i Irak drejer det sig om over en million dræbte og fire millioner fordrevne, og vi har ikke set afslutningen endnu.Bombeeksplosionen, der for nylig kostede 52 afghanske kvinder og børn livet på et tidspunkt, da de var til bryllup i Nangarhar-bjergene, og en efterfølgende lignende hændelse er de seneste blandt mange tragedier, som de »gode« i Afghanistan er skyld i. Missil- og bombeangrebene mod arabiske civile i de besatte områder i Palæstina er blevet så almindelige, at de næppe omtales i medierne.Spørgsmål til Pind

På den baggrund må man spørge Søren Pind i hans egenskab af talsmand for regeringspartiet Venstre, om hans holdning til Iran, som ikke har angrebet noget land i nyere tid, står ved magt.Vi vil gerne henlede Søren Pinds opmærksomhed på, at Iran har afvist at bringe sine atomaktiviteter til ophør, fordi traktaten om ikke-spredning af atomvåben (NPT), som Iran har undertegnet, tillader Iran at gøre det, som Iran gør i øjeblikket, og enhver anmodning fra nogen som helst om at gøre andet er ulovlig og ensidig.I modsætning til Søren Pinds påstand har inspektører fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), som omhyggeligt har overvåget Irans atomaktiviteter i de seneste fem år, og fællesrapporten (National Intelligence Estimate) fra de amerikanske efterretningstjenester konkluderet, at Iran ikke udvikler atomvåben.Der er dem, inklusive zionisterne, som er imod en forhandlingsløsning på striden om Irans atomprogram, fordi de bedre kan følge deres dagsorden i en atmosfære af usikkerhed i Mellemøsten.De kerer sig ikke om tilværelsen for borgerne i regionen eller forbrugere verden over, der må betale højere priser for energi på grund af deres fremfærd.Det argument, at Iran ikke skal have atomenergi på grund af sine olie- og naturgasreserver, er ikke korrekt. USA har store mængder olie og naturgas, men er den største producent af atomenergi, og andre lande arbejder på at udvide deres atomanlæg. Hvorfor skulle Iran danne en undtagelse?Iran er et forskelligartet land, som har brug for forskellige måder at producere elektricitet på, herunder atomenergi, for at kunne dække sit voksende behov for elektricitet.Hvis atomkraftværket i Bushehr havde fået lov til at blive bygget færdigt i tide, ville iranerne ikke være udsat for daglige strømafbrydelser, somme tider op mod fem timer dagligt i den brændende sommervarme. Desuden er de fossile brændstoffer ikke uudtømmelige, og med den megen fokus på miljøet er det værd at lægge mærke til, at atomenergi er både renere og billigere.Imod daglige trusler

Irans prøveaffyring af konventionelle raketter, som har været en del af det militære arsenal i mange lande siden 1950'erne, har udelukkende til formål at afskrække og imødegå daglige trusler mod Iran fra dem, der truer Irans uafhængighed og suverænitet.Det er yderst beklageligt, at der i denne verden stadig er mennesker som Søren Pind, der foretrækker krig frem for fred og ansporer og opfordrer andre til at indlade sig på vold og militæroperationer.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen