Leder: Statsvenner?

DANMARK er et land, hvor lysten til fri konkurrence er beskeden, og hvor de tilsynsførende myndigheder på det nærmeste er usynlige, hvad håndgribelige resultatorienterede indgreb angår.

Seneste eksempel herpå er oplysningerne om, at Konkurrencestyrelsen tilsyneladende overvejer at lade statsselskabet Dong Energy slippe af sted med i årevis at have udnyttet sin dominerende stilling på elmarkedet til at presse elpriserne i vejret og scoret en økonomisk gevinst hinsides en kvart milliard kroner.

Siden den såkaldte liberalisering af elmarkedet har danskerne oplevet én uafbrudt stigning i elpriserne på trods af politiske løfter om det modsatte, hvilket efterlader indtrykket af udtalt konkurrencefattigdom.Bedre er det ikke blevet af, at elselskaberne øder milliarder bort på at etablere internet og tv-kabelnet samt internetbutikker i stedet for at sørge for, at danskerne får de lavest mulige elpriser.Derfor kan ingen fortænke elkunderne i at sidde med følelsen af, at der foregår urent trav hos nogle aktører i elindustrien, og at myndighederne reelt intet gør for at afdække eventuelle misgerninger.Med mistanken om ulovligheder klæbende til Dong Energy er det for lægmand ubegribeligt, at Konkurrencestyrelsen ikke har sendt sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, også fordi Dong Energy nu må leve med beskyldninger om at have begået strafbare handlinger uden at få mulighed for at forsvare sig imod sådanne anklager ved domstolene.Ingen kan bebrejde de borgere, der i denne sag sidder med fornemmelsen af, at den ene statsinstitution holder hånden over den anden, da et langvarigt retsopgør mod Dong Energy vil kunne få negativ indflydelse på den udsatte børsnotering af statsselskabet, da forstandige investorer vil være tilbageholdende med at købe aktier i et foretagende, der er under efterforskning for at tjene penge på ulovlig vis.

Ikke mindst af hensyn til Dong Energys retssikkerhed har Konkurrencestyrelsen i det konkrete tilfælde reelt ikke andet valg end at overdrage sagen til bagmandspolitiet, der hurtigt bør kunne vurdere, om der er basis for at rejse tiltale.Givet er det, at den standende situation er uacceptabel for både Dong Energy og forbrugerne.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen