Leder: Alle under mistanke

DANMARK er åbenbart ved at udvikle sig til en nation af forbrydere.

Ikke at det kriminelle sindelag eller den kriminelle adfærd er ændret, slet ikke. Konstateringen går den anden vej rundt. Det er stærke kræfter i politiet og blandt de politiske magthavere, som har fundet ud af, at det letter politiets, anklagemyndighedens og domstolenes arbejde, hvis alle som udgangspunkt betragtes som forbrydere og derefter må bevise deres eventuelle uskyld.

Systemet har i mange år eksisteret inden for skattelovgivningen. Her er borgeren i praksis retsløs over for ethvert vilkårligt skøn.For få år siden gik justitsministeren i panik og ville forbyde samtlige lommeknive, fordi en psykopat havde stukket en italiensk turist ihjel i København. I den sag er hun dog kommet til fornuft, men andre politikere var for nylig fremme med forslag om at kriminalisere alle danskere, der havde et praktisk og anvendeligt redskab i form af en lommekniv på sig.Seneste udvikling i denne gradvise kriminalisering af samtlige borgere kommer i form af et lovforslag fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.Der mener man, at alle danskere som udgangspunkt skal være under mistanke for at drive økonomisk kriminalitet.Stikkervirksomheden skal udføres af bankansatte, der i bankernes egen selvforståelse tituleres bankrådgivere.De ansatte i bankerne har i forvejen pligt til at indberette påfaldende økonomisk trafik, men kun hvis der er mistanke om alvorlig kriminalitet, som hjemler fængselsstraf på mindst et år. Denne bagatelgrænse er netop fastsat for ikke at mistænkeliggøre alle bankkunder - som jo egentlig burde kunne forvente en vis fortrolighed.

Nu vil Økonomi- og Erhvervsministeriet imidlertid have fjernet bagatelgrænsen, så de såkaldte bankrådgivere har pligt til at indberette enhver transaktion ud over det sædvanlige til bagmandspolitiet.For ikke selv at komme i klemme vil bankassistenterne formentlig hellere indberette for mange end for få, og dermed er vi på vej til alle at være under mistanke.Vi må stilfærdigt håbe, at mere besindige mennesker vil tale ministeriets embedsmænd til fornuft.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen