Illusionen om DR

DR'S GENERALDIREKTØR, Kenneth Plummer, var 12/1 så venlig at svare på min kronik her i avisen 8/1.

Mit ærinde var at fortælle, hvordan statens radio- og tv-monopol i det meste af det 20. århundrede har skabt så stærkt et DR, at alle forsøg på privat radio- og tv-virksomhed stadig lever i skyggen af det og ikke kan få kræfter til at vokse.Jeg advarede imod, at DR med omfattende aktiviteter på internet, der promoveres voldsomt på alle DR's kanaler, kan være på vej til på ny at skabe et faktisk monopol på mediemarkedet.Som eksempel brugte jeg DR's kommunehjemmesider, der i praksis blot baseres på stof fra lokale dagblade.Public service er der for at sikre, at befolkningen forsynes med kunst, underholdning og viden i den udstrækning, det ikke tilvejebringes på anden måde.Ideen opstod i sin tid, fordi der var knaphed på radio- og tv-kanaler.Det er der stadig, og derfor kan DR's virksomhed på radio og tv forsvares, selv om det er en mild overdrivelse, når Plummer i sit indlæg siger, at DR »…ikke har forhindret …et sundt og levedygtigt net af kommercielt baserede regionale og lokale radiostationer…«.Hvad er public service?Jeg kan godt forstå, at Plummer er stolt over DR.DR gør det fortsat godt.Og Plummer har ret i, at der i DR's public service-kontrakt er indskrevet et krav om, at DR skal lave public service på nettet.Når det står der, skal han selvfølgelig leve op til det.Men det er Folketinget, der skaber rammerne for DR's virke.Det er derfor også Folketinget og i første omgang medieordførerne, der skal tænke sig om, når de definerer, hvad public service skal være i Danmark.DR laver præcist, hvad de beslutter. Og derfor skal de være deres ansvar ekstra bevidst.Min pointe er, at DR selvfølgelig skal være på nettet, men at det skal være med DR's radio- og tv-udsendelser, som derved bliver gjort tidsuafhængige.Nettets øvrige udvikling, herunder i hvert fald den skriftlige, kan man overlade til de private medier og alverdens andre foretagender, der får større kræfter, hvis ikke DR fra begyndelsen sætter sig på dette nye marked.Professor Anker Brink Lund og et forskerhold har for længst påvist, at nyhedsflowet næsten helt entydigt går fra dagblade til radio og tv.Dette gælder nationalt såvel som lokalt.Derfor har Plummer i denne sammenhæng heller ikke ret i, at DR bidrager meget til, at »samspil og konkurrence skaber dynamik, udvikling og kvalitet.«Billeder og stemmerUanset Plummers stolthed, er det en illusion at tro, at DR beriger nyhedsstrømmen i det danske samfund med andet end det, der kendetegner radio og tv, nemlig det, der tager udgangspunkt i muligheden for at sende billeder og stemmer.På nettet bidrager DR Nyheder i hvert fald lokalt ikke med meget nyt, men derimod ofte med et ubarmhjertigt genbrug af det stof, andre slæber sammen.Og den energiske markedsføring af dr.dk gennem tv og radio gør, at de fleste fejlagtigt oplever DR internet som først med det sidste nye.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen