Ingen jongleren

I JYLLANDS-POSTENS leder 9/1 med overskriften "Gældsjonglører" omtales bl.a. opgørelsen af den offentlige gæld efter henholdsvis et brutto- og et nettoprincip.

Både overskriften og hele tonen i lederen kunne antyde, at jeg skulle være ude på at foretage et særligt kunstgreb og at jonglere med tallene i forbindelse med opgørelsen af den offentlige gæld. Det er naturligvis på ingen måde tilfældet.

Traditionelt har diskussionen om den offentlige gæld drejet sig om den såkaldte ØMU-gæld. "ØMU" står for "Økonomisk og Monetær Union". ØMU-gælden må som udgangspunkt ikke overstige 60 pct. af BNP ifølge EU-traktaten.

I dag opfylder Danmark rigeligt dette krav, idet ØMU-gælden er faldet fra 80 pct. af BNP i 1993 til ca. 35 pct. af BNP i dag, og den må forventes at falde yderligere til ca. 27 pct. af BNP i slutningen af 2007.

ØMU-gælden opgøres på en ganske bestemt måde, der sikrer sammenlignelighed landene imellem. ØMU-gælden er i høj grad en bruttogæld. Det betyder bl.a., at de fleste offentlige finansielle aktiver ikke trækkes fra.

Ikke særlig velegnet

ØMU-gælden er ikke særlig velegnet ved vurderingen af den reelle gældssituation for det offentlige. Hertil skal man bruge nettogælden - og det er ikke noget nyt. I modsætning til det indtryk, man kan få af Jyllands-Postens leder, er det ikke Finansministeriet, der opgør nettogælden. Det er, ligesom for ØMU-gældens vedkommende, Danmarks Statistik.

Der er som nævnt ikke noget nyt i at betragte nettogælden som det økonomisk relevante. Finansministeriets beregninger af den finanspolitiske holdbarhed og kravene til finanspolitikken har hele tiden taget udgangspunkt i statens og kommunernes nettogæld. Det kan man f.eks. læse i de senere Økonomiske Redegørelser og Finansredegørelser.

Jyllands-Postens leder synes også at mene, at det offentlige kan forbedre sin reelle gældsposition ved at sælge ud af sine finansielle aktiver. Det kan man ikke regne med. Ved at sælge f.eks. aktier vil man jo gå glip af fremtidige udbytteindtægter.

Nettogælden er det økonomisk relevante gældsbegreb.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen