Tolerance for alle

ENKELTE muslimske "lærde", der øjensynligt forfølger en linje, som er antieuropæisk og udemokratisk ved i udpræget grad at fremhæve en religion på bekostning af vor lovgivning, gør det vanskeligere og vanskeligere at bevare den medmenneskelige forståelse, som man gennem et langt liv er blevet indpodet her i landet.

Vi er mange, der stadig bifalder hjælpen til flygtninge og andre i nød, og som har hilst nye kulturindslag velkomne i vor hverdag. Religionsfrihed har vi hidtil også anset for en selvfølgelighed og for problemløs.

Vi har bifaldet vore "imamers" - statsministers og dronnings - nytårstalers sobre klarlægning af dansk retspraksis og deres formaninger om at udvise tolerance. Vi må så gå ud fra, at pligten til at lytte til og efterleve dansk og europæisk retspraksis påhviler alle parter.

Vi kan vist alle se, at nogle (forhåbentlig et lille mindretal) ikke bidrager hertil. Det er klart ikke til fordel for deres trosfæller og for den fremtidige europæiske integration. Europæere, der ønsker demokratiske forhold bibeholdt, må jo tænke deres, når de forhåbentlig gennem den internationale pressedækning erfarer, hvordan disse vildfarne fremturer over for et land, der har budt dem velkommen.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen