Efterløn som afledning

EFTERLØNNEN er et voldsomt problem, hører vi hele tiden. Hvorfor? Efterlønnen kan udbetales til personer mellem 60 og 65 år. Befolkningstilvæksten er beskeden. Flere yngre vælger den fra, så man kan regne med, at antallet af potentielle efterlønsmodtagere efterhånden vil falde.

En del personer, der kunne være berettiget til efterløn, bliver ved med at arbejde. De koster ikke noget. Med de gældende efterlønsregler vil de fleste, der har mulighed for det, vente med at gå på efterløn, til de er fyldt 62. Efterlønnen nedreguleres i øvrigt i forhold til modtagerens andre pensionsudbetalinger.

Skyldes efterlønnens placering i debatten, at den er egnet som et afledningsobjekt for en statsminister, der ikke tør diskutere Velfærdskommissionens forslag eller for alvor gå i gang med de nødvendige tiltag for det fremtidige danske samfund?

Det hjælper jo ikke i 2050, at det gik vældig godt i 2006. Det er nu, vort velfærdssystem skal forandres - for at kunne bevares.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen