Leder: Bompenge

TRAFIKKEN i de store byer herhjemme har nået et omfang, hvor periodiske sammenbrud hører til dagens rytme.

De fleste steder er det et resultat af politisk uformåen og manglende investeringer i den trafikale infrastruktur, men nogle steder gør bevarelsen af de århundreder gamle bykerner det reelt umuligt at skabe en mere smidig trafikafvikling.

Det har - aktualiseret af et forsøg i den svenske hovedstad - pustet nyt liv i debatten om bompenge.

Modsat hvad mange danske politikere synes at mene, Københavns nye overborgmester inklusive, er bompenge intet mirakelmiddel.

Forudsætningen for overhovedet at kunne overveje at indføre bompenge er en noget nær optimal kollektiv trafikinfrastruktur, og den findes kun i et fåtal af storbyer.

I Danmark er København den eneste by, hvor man ad åre vil kunne overveje muligheden af bompenge, men selv om København har landets ubetinget mest udbyggede kollektive trafikinfrastruktur, er den anno 2006 ikke på et niveau, der muliggør indførelse af bompenge.

Som minimum skal man i København først have færdiggjort udbygningen af Metroen og fundet en forstandig løsning på afviklingen af biltrafikken mellem Amager og resten af byen. Hertil kommer den nødvendige etablering af parkeringspladser ved alle kollektive trafikknudepunkter.

Et andet aspekt er, at lovgivningen i dag favoriserer etableringen af butiks- og forretningscentre i bykernerne i stedet for udkantsområderne, hvor trafikafviklingen ellers er anderledes uproblematisk. Konsekvensen er, at myndighederne ikke først kan tillade etablering af et Bilka i byens hjerte for derefter at opkræve bompenge.

Med andre ord: Man kan ikke tillade bompenge uden samtidig at indrette anden lovgivning herpå.

Endelig kommer spørgsmålet om, hvordan bompenge vil skulle opkræves, hvem der skal indkassere pengene og den ikke uvæsentlige kendsgerning, at bompenge er endnu en asocial skattekonstruktion.

I London overvåger tusinder af videokameraer trafikken ind i bymidten, aflæser nummerplader og holder styr på betalingen af kørselsafgiften på £8 pr. døgn. Med den politiske modvilje mod generelt øget anvendelse af videoovervågning synes denne vej ikke at være farbar herhjemme.

I Stockholm, der netop har indledt et forsøg med bompenge, har man valgt en model med elektroniske mærkater a la Brobizz, som også har sine klare begrænsninger.

Danske bilister er blandt de mest brandskattede i verden, og derfor er enhver diskussion om bompenge uløseligt knyttet sammen med ændringer i og nedsættelse af den samlede beskatning af biler; ihukommende at bilisterne ikke blot betaler dyrt for bilen, men som skatteydere også afleverer milliarder til den kollektive trafik.

De bilister, som på grund af bompenge tvinges over i den kollektive trafik, skal ikke betale dobbelt.

De politikere, der ivrer efter at indføre bompenge, har en stor opgave foran sig. De skal etablere verdens bedste trafikale infrastruktur, førend de kan gøre sig håb om at realisere deres drøm.

Alene den udfordring vil være så stor, at bompenge tidligst vil kunne komme på tale i 2017, når Metro Cityring i København efter planen skal stå færdig.

I resten af landet ligger bompenge endnu længere ude i fremtiden.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen