Den moralske liberalisme

15/7 BRAGTE Jyllands-Posten en stor artikel af David Gress, der anmeldte den danske udgave af den John Rawls bog "En teori om retfærdigheden".

Selve artiklens overskrift er et fund: En moralsk liberalisme. For det er nok en udbredt - ganske vist fejlagtig - forestilling hos både tilhængere og modstandere, at moral og liberalisme ikke har noget med hinanden at gøre.

Naturligvis glæder jeg mig til at læse bogen. Men tager jeg udgangspunkt i artiklens substans, har jeg en fornemmelse af, at vi danskere er bedre vant, for vi kan henvise til den Kant-påvirkede Severin Christensens "Naturlig Ret paa Grundlag af ækvivalent Kompensation" fra 1907.

En del af substansen i Rawls' bog ser ud til at være kendte synspunkter, men nyt er det, at utilitarismen, forestillingen om at en handling eller en politik retfærdiggøres ved dens hensigtsmæssighed, nu opgives. Det er også nødvendigt, hvis de tanker om menneskerettigheder, der er så stærke i dag, skal fremmes.

Et centralt punkt forekommer at være Rawls' forsøg på en teori om det retfærdige i omfordeling af goderne, og dermed beskatningen af arbejdsindkomster. Den minder på dette punkt om det, som norske historikere kalder det "socialdemokratiske kompromis", dvs. man undlader at angribe den eksisterende ejendomsret mod at få foretaget en regulering af indkomsterne. Rawls finder, at udbyttet af den personlige indsats også skyldes naturgivne talenter, ligesom det er betinget af opvæksten i et samfund. Og derfor er en beskatning af arbejdsfortjenesten retfærdig. Synspunktet er interessant og giver anledning til nogle aktuelle betragtninger over de fortjenester, der skabes i disse år gennem de stigende ejendomspriser, der er foranlediget af samfundets udvikling og forskellige mekanismer i samfundet.

Her er tidens nye etiske tanker meget tavse. Der er en tendens til ikke at inddrage ejendomsretten i de etiske overvejelser. Efter David Gress' artikel at dømme også hos John Rawls. Men han peger dog på farerne ved uligheden i samfundet. Vi skulle nødig fortsætte et samfund, der er som Storm P.'s billede af hunden, der med velbehag fortærer sin egen hale, mens den fede mand æder videre.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen